Li Php Cam L

Li Php Cam L

*** Suma Ching Hai (Nguyn vn ting Anh) ***

Lm ngܩi tu hnh, i khi chng ta b kho, kho rt khc nghit bn trong, v tinh thn, Nj chng ta tr nn khim tn hn, t ng chp hn, Nj chng ta c th chu ǿng nhng gian nan cc nhc hn, Nj Lc Lܮng Thܮng c th hp nht vi chng ta mt cch d dng hn m khng b ngn cn, khng b chܧng ngi g.

Ch c mt con ܩng dn ti s khai ng, l con ܩng chnh o. Ch c mt con ܩng Nj sng; l con ܩng o c. Ch c mt con ܩng cho chn ng; l con ܩng cao thܮng.

Nhng mc ch thun khit nht, tt lnh nht s hp dn nhng iu thin lnh trong v tr, tt c nhng g thun khit, v cn hn nhng g chng ta i hi na.

Nguyn nhn ca au kh khng phi ljn t nhng hon cnh bn ngoi m tht ra t thi Ƕ ca chng ta.

Nu chng ta nhn mi vic NJu l n in ca tri t, th mi vic s tr thnh ngun gc ca hnh phc thay v au kh.

Chng ta s cm thy mn nguyn trong vic b th v tnh thng yu ca chng ta thay v trng mong tnh thng t ngܩi khc.

*** Suma Ching Hai(Nguyn vn ting Trung Hoa) ***

Chng ta, nhng ngܩi tu hnh, nu mun tin b, tt nht l mi ngy phi t phn tch mnh. Phi hi quang phn chiu v NJ cao cnh gic hng ngy; coi chng ta c khuyt im khng, hay lm iu g khng hp l. Nu chng ta lm iu g sai quy, hy chc chn l ng ti phm. Phi tm xem ti sao lm vy l khng ng. Lun lun cn thn v lun lun cnh gic!

Chng ta thnh tm tu sa bn thn, th s khng xa cch o.

ng lc trong hnh phc gi tܪng. Hng ngy chng ta nn tin ti trn con ܩng o.

Chng ta hy t qun bnh mnh trong mi vic lm. ng thi qu!

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments