Tr Hu Khi Hi

Tr Hu Khi Hi

Tnh Thng Trong Gia nh


Suma Ching Hai khai th ti trung tm Lai Ngha, Formosa Ngy 26 thng 11, 1995 (Nguyn vn ting Trung Hoa)
Tranh ha do Tiu V

1. "Con phi n c rt ny!"

2. "n c rt rt tt cho mnh. Da d s hng ho."
"Mi s p nh thoa son vy!."

3. "Ti sao khng n ci xanh? n nhanh ln!"
"Nhng u ai thch da xanh u?"

1. Con nn h thn vi chnh mnh! Hy suy ngh li i, t lc sanh con ra cho ljn by gi, cha cc nhc Nj kim tin, tin tn Nj chm sc cho con, nui con n hc, nn ngy nay con mi thnh bc s.

2. Nhng bt c lc no v ti nh, thay v bo hiu cho cha, con li cm cha ung rܮu v ht thuc."

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments