Hnh ng Tnh Thng

Hnh ng Tnh Thng

Nhn Thy S Nguy Hi Ca Ma Ty


Tin Hoa Lin

- Hi Quc T Suma Ching Hai Hoa Lin bo tr cho sinh hot ti Hi Bo V v Ci Thin nh t Hoa Lin Nj gio dc cc phm nhn v s nguy hi ca ma ty. Dch v c vn y khoa cng ܮc cung ng cho nhng ngܩi cn ljn nhng kin chuyn nghip v sc khe. Sinh hot ny ܮc t chc vi hy vng em li cho cc phm nhn mt nhn thc mi v bn cht ca cuc ǩi v sc khe c ngha g trong ǩi sng. Chng trnh ܮc thc hin Nj khch l h bit thng yu bn thn mnh v Nj khuyn khch vic n nhn mt li sng mi khng cn ti ma ty, Nj lm tng ngha gi tr ca h hn. Hnh nh: Sinh hot "Bit Thm V Ma Ty" ܮc t chc ti nh t Hoa Lin.

nh Nng Ma ng


Tin Tng Hp

- Cng tc cu gip nhng ngܩi ngho kh ca hi Quc T Suma Ching Hai vn tip tc hng thng ti Formosa. Thng 11 nm 1997 gip ܮc tm mi gia nh trong tnh, tng cng tin Formosa l NT$112,500. Thng 12 nm 1997, tm mi bn gia nh khc cng tip nhn s gip ǫ ti chnh, tng cng NT$109,500. Nhng li thm hi n tn ca ng tu em li sc sng cho nhng ng bo km may mn v ngho kh ny. Nhiu ngܩi th hܪng rܧm l th l s au kh t bao nm trܩng. D l ngܩi b tt bm sinh hay sau tai nn, h khng th hiu ܮc ti sao to ha li tru ngܩi nh vy. Ngoi vn NJ gip ǫ h v vn NJ vt cht, ng tu cn mang theo phc m gii thot vnh hng, hy vng thm tm h NJu ܮc an i.

Ti i Trung k hot Ƕng gip ǫ ngܩi ngho ln ny ǥc bit c bc s, y t, gio s v nhn vin phc v x hi mang theo tnh thng ti cao ca S Ph v lng quan tm ljn thm ving ng bo ngho kh. Cng chuyn tr, hi thm bnh tnh, ch dn cch thc dng thuc cho ng v ch h lm cch no Nj ng ph khi bnh bt ng bc pht. Trong bu khng kh nh nhng, bnh nhn vui v ci m, n cܩi ti tn. Tc ng c cu "mt n cܩi ti xa i ngn ni su". Hy vng nhng hot Ƕng thm ving ny mang li nh nng rc r cho nhng ngܩi km may mn ny.

Hnh nh:

  1. ng tu Formosa ang chn bnh v c vn min ph ti mt sinh hot cu gip ngܩi ngho.
  2. Sinh hot cu tr em nim vui v nh thi dng ljn cho nhng ngܩi ngho v au yu.

Thng Yu Sn Sc Nhng Ngܩi V Gia C


Ngy Ging Sinh lun l mt ngy trn y hy vng v mng m cho mi ngܩi. Vo ngy ny, cc ng tu M Ty C ngh ti nhng ngܩi m ni c ng duy nht ca h dܧi tit tri gi but l mt bu tri y tinh t, v s mong mi v hy vng ca h ܮc mt ni m p cha thy hi m. Cc ng tu chn ng dng nhng li ging v s yu thng bng hnh Ƕng m S Ph chia x vi h trong ma l T n. Pht Ƕng bi nhng cm hng ny, cc ng tu t chc thnh tng ton chun b mt ba n nng cho nhng ngܩi khng mt ng xu, chng ti lm vic t sng sm cho ti chiu.

Trܧc khi khi hnh, cc ng tu ngi thin v cu nguyn S Ph dn h ti nhng ngܩi v gia c ny. Cc ng tu tin rng c th tm ra h, nhng khng chc chn 100%. Khi bui thin chm dt, chng ti chia thnh hai nhm ti hai vng chnh yu ca thnh ph M Ty C, ni c th tm thy nhng ngܩi v gia c. Thot u cc ng tu ch tm thy vi ngܩi, l mt iu l so vi mt thnh ph rng ln nh thnh ph M Ty C. Tuy nhin, sau khi i b mt lc lu, cui cng chng ti tm ra thm nhiu ngܩi cn gip ǫ. Nhng ngܩi ny sng trong s ngho khn v hon cnh kh khn, l mt s au bun cho cc ng tu. Ch c s an i m nhng lng t ny hin ang c l s thng yu ca Suma Ching Hai cho h Nj nng nh vo v c th tin tܪng vo tng lai, trong cuc ǩi k tip s trn y hy vng. Vi cc ng tu, kinh nghim t s phc v v chia x tnh thng ny vi ngܩi khc l mt kinh nghim kh qun ca h.

Tin Tr Cp Hng Thng Cho Nhng Gia nh Ngho Kh Ti Formosa
(Thng 11 v 12 nm 1997)

Tnh/Qun Tng s gia nh S bin nhn
C Long
i Bc
o Vin
Tn Trc
Miao Li
o Trung
Nam u
Gia Ngha
Cao Bnh
Nghi Lan
Hoa Lin
i ng
Bnh H
Tng cng
4,000
23,000
8,000
6,000
25,000
26,000
38,000
24,000
16,000
4,000
16,000
222,000

Cc ng tu thm ving Ch Li theo s ch dn ca S Ph Nj cu tr nhng vng b lt li trm trng bi nhng cn ma nng ht vo gia nm 1997. Cc ng tu ch thn phn pht mt l hng ha u tin tr gi U$30,000 M kim cho nhng nn nhn. Nhng tn tht nng n do cn lt gy ra ܮc Suma Ching Hai tc thi ng gp trong Ǯt th hai tr gi U$30,000 v Ngi hy vng c th cung ng cho cc nn nhn s chm sc tt p nht. Dܧi y l nhng ph bn cc bin nhn cho qu cu tr t cc chnh quyn a phng ti Huasco v Giguerra.

(nguyn vn ting Ty Ban Nha)

Knh Tha Ngi Suma Ching Hai,

Chng ti xin trnh vi Ngi l chng ti nhn ܮc s tin 8,260,000 pesos, tng ng vi $20,000 M Kim, ܮc b vo Qu Thnh Ph ngy 17 thng 10, 1997. Mt bin nhn s 11602 ܮc cp pht. S tin ny ܮc b vo trng mc s 82022136, chi nhnh Huasco ca Ngn Hng Corp

Chng ti rt tri n v s gip ǫ qu bu ca Ngi. S tin ny s ܮc cung ng cho s cu gip ti nhng vng va b thin tai gn y v em li li ch cho rt nhiu nn nhn, nhng ngi mt ht ti sn.

Chng ti mong ch Ngi ljn ving thm Ch Li mt ngy gn y. Ti vit mt bc th tm tt ny Nj khi lm mt thi gi ca Ngi.

Juan Sabando Santibaqez
Th Trܪng Thnh Ph Huasco
Ngy 14 thng 11, 1997 Huasco

(Nguyn vn ting Ty Ban Nha)

Knh Tha Ngi Suma Ching Hai,

Chng ti xin trnh vi Ngi l chng ti nhn ܮc s tin 130.000 pesos, tng ng vi $10,000 M Kim vo trng mc ca chng ti s 12500023455 ca chi nhnh ngn hng State Bank La Serena. S tin ny s ܮc dng Nj gip nn nhn trong nhng thin tai xy ra gn y.

Mt bin nhn ca chnh quyn thnh ph mang s 04280 k ngy 17 thng 10, nm 1997 ܮc nh km theo l th ny, gi ljn Ngi Nj lm ti liu v lu tr.

Thn knh,

Marcelo A. Araya Luna
Th Qu Thnh Ph.
Ngy 27 thng 10, 1997 Higuerra

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments