Th Tn Thy Tr

Th Tn Thy Tr

S Ph Hn Gn Tri Tim Tan Nt Ca Ti

S T Helen, Texas, Hoa K

Cuc ǩi ti thay ǰi rt nhiu trong nhng nm gn y, k t ngy ti th Tm n vi S Ph. S thay ǰi ln nht l by gi ti bit ܮc ngha cuc sng ca mt ǩi ngܩi.

Hi nh ti sng vi ng b ngoi, nhng khi ljn tui i hc, ti tr v sng vi cha m ti, v t bt u mt cuc sng au kh. Ti lun b nh p tn nhn. Nܧc mt v s hi lun l bn ng hnh vi ti. Khi ti hc xong trung hc, ti cn nh cc bn hc cng lp ni cha bao gi thy ti cܩi. Nhn h cܩi a vui v, ti t hi lm sao h c th cܩi ܮc? Ti sng mt cuc sng nghim khc v khng c g l vui c. Ngoi vic lm bi v trong trܩng ra, bn phn hng ngy ca ti l phi lo cng vic nh. Ti cng khng ܮc ngi n cng bn vi gia nh, v ch ܮc n thc n d tha thi ti mt x gc no . Ti thܩng thc dy trong cn m, m thm khc ܧt c gi. i sng ca ti khng c tnh thng, khng c bn b, v hu nh cng khng c ai Nj chuyn tr c. Khi cn nh, bt lun l ngy hay m, iu an i cho tm linh ca ti l "tܪng tܮng" mnh c cha m thng yu dn v nh. Nhng sau khi ln ln, ti cm thy tuyt vng, bt mn v cm hn vi ǩi sng, ti ging nh ngܩi in, gp ai l bt ly hy vng tm ܮc tnh thng, kim ܮc ni n nu cho tm hn. Nhng tm ti tan nt v tuyt vng. Tht l kinh khng! Nu S Ph khng ljn cu ti, khng bit linh hn ca ti s i v u?

Ngay sau khi th Tm n, tm ti thay ǰi hon ton. t nhin, ti thy ܮc bu tri my trng v xanh rt p, thm c xanh mܧt; cy ci v nhng bng hoa n r. Ti khng h thy nhng th ny lu v mun m hn c mt t. Ti cm tܪng nh S Ph bn cnh ti, nhn ti mm cܩi v m hn ti ging nh mt ngܩi m. T ti sng trong tnh thng v s chm sc ca m hin S Ph. Ngi nht tng mnh tim tan nt ca ti hn gn li v rt vo trn y thng yu. Nui dܫng trong tnh thng ca m hin S Ph, linh hn ti bt u ln khn.

Mi ln gp S Ph, ti lun ܮc Ngi gia tr rt nhiu. Ti nh c ln gp S Ph Nu Чc, S Ph ljn bn cnh ti nhiu ln v an i ti. m hm bao nhiu au kh m c trong lng by lu nay bc pht ra, v ti khc tht lu. Sau c mt v s t cho ti mt ly nܧc tri cy, ni l nܧc gia tr ca S Ph. Tht l k diu, sau khi ung xong ly nܧc, nhng su bi trong lng ti NJu tan bin i, v t ti cm thy bnh an.

By gi, cng vic hng ngy ca ti l tinh tn tu hnh v nghe theo li ch dy ca S Ph. Mi ngy trong cuc ǩi ti NJu trn y thng yu v ti lun lun ܮc dp hc ng bi vo ng thi. Trong ǩi sng sinh hot hng ngy, ti c th lun nhn ra tng s k diu ca S Ph, tng bi hc cng nh s chm sc t m ca Ngi. Hng ngy chm ǡm trong tnh thng ca m hin S Ph, trn th gii ny ti l a con may mn nht! Ti c mt v S Ph v i Ching Hai, ti thܮng ca v tr, cu Ƕ chng sinh thot khi tam gii. Ti c mt ngܩi m thng con nht: Ching Hai. Ngi l b m qung i v t i nht ca chng con! Ti th nghim ܮc li Cha Gi Su ni trong Thnh Kinh rng "Thܮng chm sc ngay c nhng a hoa bch hp trong thung lng, ni chi ti con ngܩi, chng ta cn cao c hn na." iu ny qu ng thc!

Ti hiu Thܮng bn trong chng ta. Ti s dnh cuc ǩi cn li ca mnh Nj phng s Ngi, v thng yu Ngi, vi tt c nhng g ti c th hin dng ܮc.


Tn K S Cc

Phan ng tu, i Lc

Sau khi th Tm n, ti c rt nhiu th nghim v ti mun ܮc chia x mt th nghim vi mi ngܩi. C mt ln ti nhn thy mnh mt ni m ti khng bit l u. Dܧi t khc hai ch "Ching Hai". Ti thc mc t hi: "Mnh ang Thanh Hi, mt tnh ti i Lc, ?" Lin ngay , mt ging sng hin ra bn cnh hai ch ny. V l trong cn m ti khng hiu l ngha g. Ch sau khi tnh dy, ti mi hiu l tnh th ca S Ph Ching Hai! "Ching Hai" ch khng phi thnh ph Thanh Hi.

S Ph lun chm sc v thng yu ti tn tnh, vy m ti lm Ngi au bun rt nhiu. Du sao, Ngi cho ti mt c hi khc, chm sc ti nh Ngi vn thܩng lm. Ti i ljn nhn thc rng khi ܮc S Ph dng t ng "bi hc" l Nj din t tin trnh hc tp ca chng sanh, Ngi trn y tnh thng v s trng mong! Trong t ng "bi hc" ny khng c mt cht du vt g ca s ch trch hay i hi qu ng; m ch c t bi v tnh thng. T , h khi no ti nghe ljn t ng ny, ti c th cm nhn ܮc tnh thng su m ca S Ph. Cho nn, h c c hi lm mt cht cng vic ca S Ph, ti NJu c gng i x vi mi ngܩi vi s thng yu v lng khoan dung ti a, hy vng mt ngy no c th NJn p n in v tn ca S Ph i vi ti.

L mt ngܩi chp nht v bt b, ti nghim khc vi ngܩi khc hn l vi mnh. S Ph dng tnh thng v tn ch dn ti, cho ti hiu bn cht chn thc ca mt ngܩi tu hnh v tinh hoa ca s tu hnh l g. S Ph ch riu rng ng tu i Lc rt cng u. C mt bc ha S Ph gi l "Thch Hi", tht khng sai. Vng, chng con cng u nh , nhng tha S Ph, trong mi cc rt cng ny, c mt con tim nng bng v cng thng yu Ngi! Con thng yu Ngi, S Ph! V c rt nhiu, rt nhiu cc ang mong Ǯi thnh i ca Ngi!

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments