in nh Suma

in nh Suma

Bay V Nh

S t Chung Vn Hng, ban tin tc i Bc, Formosa

ܩng tu hnh v tn,
Khng ch trm ngn dm
Nhn n nhn c liu,
Sao vܮt qua nguy him
cui cng v qu hng.
Chng ni vi ta rng
Gia v vn chng sanh
Tm ܮc ngܩi hܧng dn,
V th nhn Tm n
Li i ng ܩng v
L nhng ngܩi may mn.
D hnh trnh cc nhc,
Cng s chng l g!

B phim k li mt ngܩi cha v con vt v chm sc v hun luyn mt n ngng hoang, dy chng bay v du dt chng v ni t m thin nhin. Chuyn phim c mt ngha tuyt vi n d v cho khn gi nhiu lng thc tinh thn. Ni dung chuyn phim c nhiu on ng cho ngܩi tu hnh tham kho hc tp.

Emmy v ngܩi cha sng ti mt ni rt yn tnh v nhiu khng kh trong lnh. Nhng sau phong cnh thin thin v ban s ny b hm da bi mt on ngܩi ljn khai ph t. Emmy v tnh nht ܮc mt vi qu trng ngng hoang. Nhng trng ny khng c m, nhng nh vo tnh thng v s chm sc ca c, nhng ch ngng con ܮc sanh ra an ton v tin rng Emmy l m ca chng. Emmy nhn thc ܮc rng chng phi tr v vi s t do ca chng, v Nj sa son cho n ngng ny mt ni sng tt lnh hn, Emmy v cha dy chng bay, hy vng dn dt chng ti mt m nܧc m pha Nam.

L tܪng v tnh thng ny ph v s cch bit gia ngܩi cha v ngܩi con. Trong s ng tm hip lc, h hon thnh s mnh "Bay V Nh" (Fly Away Home) em nhng con ngng hoang tr v vi thi quen thin nhin ca chng. Qua bao gian nan v vt v m h gp phi trn ܩng cng ging nh nhng gian nan trn ܩng m S Ph M Hin dn chng ta, nhng n cu lc lng ny tr v nh.

By nhn hoang mi ngy mi ln, cha con Odens bt u dy chng bay. Emmy, ngܩi chm sc chng t khi mi sanh ra, vi chng, nh ngܩi m vy. Cho nn k hoch l dng hai chic my bay nh vi Emmy dn u on ngng dn chng nhm hܧng Nam. Quan tm ti th lc ca loi chim, n ngng bay ti a im s mt bn ngy. Ni y mt ln na, chng ta tm thy mt im tng ng in trong hnh trnh v "c quc" Thin Quc ca chng ta. Chng ta phi qua nhiu kho nghim tng gii mt, mi t ljn ܮc "tng gii Th Nm". Con ܩng tr v nh s gp nhiu gian nan th thch v tnh trng bt ng, nn cn phi khc phc, kin tr ljn cng.

Vo ngy th nht, cha con Odens bt cn p xung khu vc qun s. Thot u, cc qun nhn y khng cho php h ܮc p xung, nhng sau khi hiu ܮc s t bi v l tܪng cao thܮng cu mng cc con ngng ny, h du tr li v sau ln i truyn hnh ku gi mi ngܩi hy thng yu loi vt v bo v mi trܩng xung quanh.

Mt ngy, c mt on th sn thy n ngng ang bay. ng ta h sng xung khi nhn thy u n ngng l c Emmy, ngܩi m ng nhn thy trn mn nh truyn hnh. iu thc s gn ging nh vy! Vic hnh trnh tm linh vi mt v minh s nh vin phi cng ca chng ta cng ging nh gi mt tm Th Thng Hnh ca V Tr, c th gip chng ta vܮt qua nhng him nguy v tr v Nh mt cch bnh an.

Trong cuc hnh trnh, c mt con ngng qu khng sc Nj bay v b bn h. Khi ܮc tm thy, Emmy bng b vt thng v ǥt n ln mui phi c ca c. Cui cng, con ngng ny cng ti ch. iu ny cng ging nh cch S Ph chm sc nhng ng tu cn ܮc ǥc bit chiu c hay nhng ngܩi kh cc vy. Tu hnh vng vng th nn t lp, khng nn nng ta vo S Ph hoc k vi nhng ngܩi ܮc S Ph ǥc bit trng coi. Cc ng tu v cc anh ch em trn th gii nn gip ǫ ln nhau, sm ngy thot khi tam gii kh i, Nj tr v qu hng thn yu.

n ngy th t, khi Emmy v nhng con ngng ang ti gn mc tiu, cha ca Emmy ri xung rung, b gy xng vai. ng khng th dn u on v thiu t tin. Emmy khng c can m bay mt mnh. Nhng vi s khch l v cng quyt ca ngܩi cha, v lng thng yu n ngng d thng ny, c dng cm i din thc t, t dn n ngng con hon thnh chng cui ca cuc hnh trnh ti mc tiu cui cng.

Tuy nhin, khi ti y, h kt gia s mu thun ca hai nhm ngܩi. Mt bn l mt on ngܩi khai ph ti khai quang t ai v do ph hy sanh thi thin nhin trong khi on ngܩi kia th bo tn t ai thin nhin. May l Emmy ljn kp thi, nn hai on ngܩi ny cm Ƕng v lng thng yu bo v n ngng con v tinh thn dng cm ca Emmy. Khuynh hܧng nh nhau v mu thun v s ph hoi thin nhin trnh ܮc. Vi tinh thn dng cm kin tr ljn cng ca Emmy cu ܮc v s sanh linh.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments