Ngh Thut V Thܮng

Ngh Thut V Thܮng

Ng Vi Ch Hng


Nhi Nhi, i Bc, Formosa

Tin tn nh ti, ti phi tnh ton tng xu mt mi khi tiu xi. Khng mt ng no b ph phm.

C mt ln, sau bui cng tu, ti cao hng mua mt bc tranh ca S Ph. Sau mt hi suy ngh, cui cng ti khng th dn lng ܮc na v ti quy bn hng Nj mua. V s t ng bn hng ni vi ti "C phi ǥt cc trܧc nu mun mua tranh ca S Ph. Chng ti s bo cho c bit khi c tranh. Tuy nhin, chng ti c mt bc 'm Trng' sn y do mt s t ǥt mua. Tranh xong t lu m ch y khng ti ly. Chng ti c th Nj li cho c nu c mun." Ti nhy ln mng r v ng l bc tranh m ti mun.

Khi ti vo giܩng ng ti , khi va nhm mt li, ti thy mt vng trng, sng v trn y, cng vi ti cho ti sng. Ti qu LJi vui mng khi thc dy, ti ngh rng y ch l s ngu nhin, v khng Nj ti iu ny. Hnh nh ny xy ra cho ti lin tip ba ngy lin sau , ri ti bng tr nn khai ng v mt iu: Khng nn o lܩng tnh ton mi iu bng tiu chun ca ǩi. Nhng bc ha ca S Ph khng phi ch l nhng nt chm ph trn mnh vi b v lng trong khung g. Ha phm ca ngi l nhng kho tng v gi c th thng hoa tm linh nhn loi.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments