Tin Tc Suma

Tin Tc Suma

Tin i Hn

Ngh Thut Ha Hp Cng Tm Linh

Mt bui "Th Vn Qun m v Trin Lm Hi Ha" ܮc t chc ti Nh Hng Chay Suma Ching Hai, Hn Thnh, i Hn. Nhiu ng tu i Hn th hin tr hu ca h qua th vn, hi ha, phim nh, iu khc, ca nhc, nhc kh ha tu v.v... Tt c cc vic lm sng to ca h NJu hܧng v vic nng cao tm linh v tr hu, va cao qu va c ngha trong gi tr ngh thut.

Trong thi gian chun b v tin hnh bui hot Ƕng ny, ng tu rt nh S Ph. Mt s quan khch va džc th va cm Ƕng ljn ri l. Trong nhng bi th khc, cc ng tu chia x cng thnh gi nhng th nghim ca h trn ܩng tu hnh. Li th chn thnh h l nhng kh khn v lc hnh phc trong vic tu hnh v nhng phn u vi ǩi sng hng ngy ca h ti tng ngܩi trong thnh chng.

Ti hoa v tr hu ca ng tu t ܮc s ngܫng phc t khn gi. Tuy nhin, iu m cc ng tu cm t nht l S Ph nh thc kho tng tim n ca h.

Hnh nh: ng tu i Hn trnh by thnh qu tu hnh ca h qua th vn, hi ha, phim nh, iu khc, ca nhc v nhc kh ha tu v.v...

Tin Formosa

Bui Hp Mt Sܪi m Ma ng

Gia Ngha - Trung tm Tr Gip Gia nh ti Vn Lm t chc thnh cng mt bui hp mt cui nm Sܪi m Ma ng, bn gy qu ti trܩng tiu hc ui H. Nhng ngܩi thin tm trong cc tng lp x hi ng gp mt cch qung i Nj tng bao l x tnh thng cho tng em thuc cc gia nh ngho. Ngoi ra cn t chc rt thm ly hn vi nhng gii thܪng nh xe p, my truyn hnh v t lnh. Nhng tr chi khc gm c tr ko giy v nhy ma.

Gia nh Qun m t trܧc ti nay lun lun tham d vo cc sinh hot t thin, v ng tu Gia Ngha tch cc tham gia vi s hoan h v lng thnh tm nht Nj phc v i chng. Quy bn kinh sch li cun cc tr nh ngay t khi va bt u vo bui sng sm. Cc em h hi džc cun "S Ph K Chuyn" v quyn luyn lc ra v. Thc n chay ܮc tip i min ph khin cng hp dn thm nhiu ngܩi ti v mi ngܩi NJu khng ngng khen ngon. Sau , Hiu trܪng ca trung tm Gia Ph gi Th cm n ti cc nhn vin lm vic tch cc ca trung tm Gia Ngha ngi khen s lm vic chm ch ca h.

Hnh nh: Th cm t ca trung tm Gip Gia nh ti Vn Lm, Formosa, ti trung tm Gia Ngha ca Hi Quc T Suma Ching Hai, ca ngi s ng gp vo sinh hot Sܪi m Ma ng cui nm ti nhng tr em ngho.

Tin M Lai

Phc m Lan Truyn Ti o Langkawi

Langkawi l mt hn o rt p ti b bin min Bc M Lai. Tc truyn rng tn Langkawi c ngha l con gi ng trn hn sp thnh cm thch. Hn o ny mi ܮc khai ph my nm gn y, v nhn dp chc mng thnh lp mt thn mi, th tܧng M Lai Mahathir Mohamad ljn ch ta. Mt s cc s kin quc t ܮc t chc ti Langkawi, k c cuc trin lm phi c, xe hi, xe gn my v sch. Trin lm phi c ܮc trc tip truyn hnh qua v tinh, v nhng cnh bay lܮn trn khng trung li cun mt s ng quan khch, k c nhng du khch ngoi quc.

Ngܩi ta c th ni rng tht l mt php l nn cuc trin lm sch ca Suma Ching Hai ܮc cc nh bo tr bui trin lm ny chp thun cho tham d. Ngܩi M Lai l nhng ngܩi Hi gio sng o v thܩng ǥt ra nhiu s kht khe vi nhng g khng thuc v tp tc ca Hi Gio. Gn y s ph v ܮc nhng quan nim ny l mt tin vui cho M Lai, m kt qu l s tin b nhanh chng v vui hܪng mt nn vn minh gi tr hn.

Trong thi gian trin lm sch, chnh ph Langkawi t chc mt bui thi cho thiu nhi ni ting Anh, hi ha v tp v. Cc quan khch ܮc cc ca s gip vui cng lm cho bui trin lm ny thm thnh cng. Sch biu ca S Ph, Bn Tin v nhng kp sch ܮc pht tng cho nhng quan khch gh thm gian hng. Cc quan khch khng nhng ܮc nim vui m cn ܮc gia tr vi nhng thng ip tm linh.

Hnh nh: Phc m Chn L lan truyn ti hi o Langkawi mi khai quang ti M Lai.

Tin Costa Rica

Hi Ch Sch Quc T Li Cun Nhng Ngܩi Khao Kht Thܮng

Hi ch trin lm sch quc t min Trung M va qua ܮc t chc ti Costa Rica cng hin mt c hi tha mn kht vng ca nhng ngܩi tm Chn L. Mc du cc quan khch ti gian hng Qun m ljn t nhiu ni, nhng mi ngܩi dܩng nh chia x mt c duyn vi S Ph. Nhiu ngܩi bit ti Ngi qua truyn hnh v qua cc bui thuyt ging m h tham d. Nhiu quan khch ti gian hng quyt nh n chay ngay sau khi džc nhng quyn sch biu.

Vo bui ti ca ngy khai mc, hai vng cu vng hin ra sng chi trn m my hng, to thnh mt hnh nh tuyt p khin chng ti cm thy ܮc s gia tr ca S Ph. Cng ging nh cu vng xut hin mi ln ng tu ti thm nhng phm nhn trong t. Trong sut hai tun l trin lm, cc sch biu v Bn Tin Suma Ching Hai ܮc phn pht rng ri cho mt s ln quan khch, nhiu ngܩi c c hi nhn thy S Ph ln u trn cc bng thu hnh thuyt ging ca S Ph. Gian hng kinh sch li cun mt s ng ngܩi cho ti bui ti cui cng. Nhiu quan khch ti gian hng Nj hi nhng cu hi v gio l S Ph, v cm n lc lܮng v s bt ti ca Ngi, a s cc cu tr li ܮc tm thy qua cc bng thu hnh trnh chiu ti hm . Khi nhiu ngܩi ܮc bit rng nhng b Thin Y kiu tinh xo v p kia l t bn tay ca v thy Tm Linh, s thch th ca h cng gia tng v h hi xin sch biu. Mt quan khch ni vi nhn vin trc ti gian hng rng ng bit rt nhiu nh v kiu thi trang quc t, nhng cha bao gi thy mt ngܩi c th v cho th nhn mt cch di do s chn tht v m miu nh vy.

Gian hng Qun m li cun nhiu ngܩi thuc mi la tui, k c tr em, thanh thiu nin v ngܩi ln, ti v chia x gio l ca Suma Ching Hai. Nhiu ngܩi ghi tn hc Php Phng Tin. Cc ng tu rt cm n S Ph cho h c hi hiu bit thm v vic lm ca Ngi. Ngi khng bao gi lm vic hay vui hܪng bt c iu g cho ring Ngi. Tng c ch Ngi lm v tng t tܪng Ngi c NJu l cho nhng ngܩi kht khao Thܮng .

Tin Guatemala

Hola! Mt Ting Gi T Guatemala

Hnh nh: Ni thuyt ging bng bng thu hnh ti Guatemala

Trong nhng nm qua, ng tu thܩng NJ cp nhiu ln ljn vic ti Guatemala qun b gio l S Ph. Tuy nhin, nhng thnh cu ch l nhng NJ ngh khng hn khng km v nhiu nguyn do. Khi ti Honduras, S gi Qun m c ngh ti vic qua Guatemala, nhng khng bit lc no v bt u u. C mt ln ngi thin, Ƕt nhin c ta nhn ܮc mt iu rt mnh lit t bn trong: "ng tu Honduras sp ngh l, nhn dp ny chng ta nn sm i Guatemala". Th l chng ti thu xp hnh trang gin d v vi thng kinh sch, l d nhin l cht y tnh thng v s gia tr ca S Ph, sau mt hnh trnh mt mi ti Guatemala.

Kh hu Guatemala mt m. Quc gia ny l ni c nhiu nng sn rt phong ph, k c cc loi rau qu v u. Thc phm chay d c. Vi s khuyn khch ca nhiu bc s v cc on th tm linh, c nhiu ngܩi dn dn ǰi qua n chay.

Mt ng tu Honduras hc php Phng Tin gii thiu vi chng ti mt ngܩi Guatemala u tin, ng thn mt n tip chng ti sau khi ܮc bit v thng ip m chng ta chuyn t ti. ng cng mi bn hu v thn quyn ljn xem nhng bng thu hnh ca S Ph. M ca ng l tn Thin Cha gio, b rt vui v v ci m. Khi xem bng S Ph, b khng ngt tn tng gio l ca S Ph rt vi t li n gin.

Chng ti bt u tm mt ni Nj chun b mt bui thuyt ging bng bng thu hnh, Nj mang gio l S Ph ti ng bo Guatemala. Chng ti ljn thm mt hi on tu hnh Yoga mang tn l Fratcmidad Universal Linca Solar. Hu ht hi vin ca hi on ny NJu n chay, v h rt sn sng tip n cc on th tm linh khc. Bui thuyt ging u tin ti Guatemala ܮc t chc ti trung tm ca h.

Chng ti tip chuyn vi mt c vn ca hi on ny, ng Sr. Vigilio Sanchez. Sau khi hiu gio l ca S Ph l Nj thng hoa ǣng cp tm linh ca chng sanh, v chng ti cng ng h cho vic n chay, ng sa ǰi thi kha biu ca ng Nj chng ti c th dng trung tm ca ng cho bui thuyt ging bng bng thu hnh, v chng ti mi tt c hi vin trong hi on ca ng tham d. ng Sanchez cng ch cho chng ti cch bt u cng vic qung b, v dn chng ti ti Prensa Libre, Nj ng yu cu t nht bo ln nht Guatemala ng mt bn tin v bui thuyt ging ca chng ti. Mt ngy truc bui hi tho, nht bo Prensa Libre chy mt tm hnh mu ca Suma Ching Hai v ng mt bi bo tܩng trnh v tin tc bui thuyt ging ni mc tin tc x hi ca h. ng Sanchez, mt ngܩi n chay nhiu nm, tr thnh mt ng tu khng lu sau . Mt vi hi vin ca ng ghi danh hc php thin Phng Tin v trܩng chay ch ngy th Tm n. Hm thuyt ging, rt nhiu ngܩi kht cu Chn L ljn cht c hi trܩng, nhiu ngܩi phi ra v v khng c ch ngi. Bui thuyt ging thnh cng ngoi sc tܪng tܮng. Nhiu ngܩi t v thch th v php mn tu hnh nh sng v m ni ti. Sau bui thuyt ging, nhng ngܩi thch gio l ca S Ph, gh qua k cho chng ti nhng cu chuyn v s theo ui Chn L v s kht khao ca h. C mt cp v chng rt thnh tm ni: "Chng ti ch Ǯi lu lm ri."

T nhng cu chuyn ca h, ti mi nhn thc ܮc ti sao chuyn i ny vi vng, m mi vic NJu tri chy. Th ra l Thܮng nghe ܮc li ku gi thnh tm ca cc con Ngi.

Khi Truyn B Phc m

C mt mc s, sau khi d bui thuyt ging, thch gio l ca S Ph ljn ni ng bt u tu php Phng Tin v n chay. Cm thy mnh mi ngy mi d chu hn, ng bt u gii thiu s li ch ca vic n chay ljn cc tn ca ng.

C mt b v hu, khng ܮc khe mnh, nhng vi tnh thng v tinh thn cng hin, nhng gi rnh ri b thܩng ljn bnh vin an i v chm sc nhng bnh nhn khng c gia nh chm sc. B cho bit gio l S Ph cho b thm sc mnh v nim tin, by gi b thܩng em sch biu v Bn Tin phn pht cho cc bnh nhn v bn b trong bnh vin. Cn c mt ng, khi tu php Phng Tin, ngi ܮc mt mi thm, v thy ha thn ca S Ph mc y phc trng rܧi nܧc cam l cho ng ta. Thot u ng git mnh, tܪng l tri ma. ng cn ni hn mܩi nm trܧc, ng nm m thy mt ph n dn ng tro ln ni, trn nh ni ng thy mt tri rt sng. Sau khi ng bit S Ph, ng hiu rng ngܩi ph n trong gic m chnh l S Ph.

Trܧc bui thuyt php vi ngy, c mt ng gp phi chuyn kh khn. ng thnh tm cu nguyn Thܮng cho ng mt gii p. T nhin ng lt t bo ra, thy hnh S Ph v tin tc thuyt ging, ng lin cm nhn ngay l Thܮng p ng li cu ca ng. Khi ng ljn hi trܩng, xem xong bng thu hnh, ng hiu rng mnh tm ܮc gii p. ng bt u n chay v thnh mt ngܩi tu php Phng Tin. Ch vi ngy m ng ngc nhin v s thay ǰi ca con th m ng nui trong nh thܩng hay chy trn ng mi khi ng ti gn n. Nhng sau khi n chay ܮc vi ngy, n thܩng chy ljn bn ng v rt thn thin vi ng. Ngoi ra ngay c con ch trong nh cng bt u chi vi con th. ng thy s thay ǰi ca cc con vt ny v cng th v. Trong khi tu php Phng Tin, ng cng vui hܪng nhiu th nghim tt v cuc sng ca ng cng thay ǰi. Cm thy lc lܮng ca Thܮng ang chm sc v ch dn ng, ng rt bn chn mong sm ܮc th php.

C mt ng ln tui, rt thch tm hiu v tm linh, v cng tng tu tp vi nhng on th tm linh khc. Sau khi bit ܮc gio l ca S Ph, ng khng ngt ca tng nhng li khai th trong cc sch ca S Ph. Nhng ng cn b dn vt ni tm gia thi quen n tht lu nay m ng khng th ch trong vi ngy m b ܮc, v s ham mun tu php mn ca chng ta. C mt ln ng ljn thm, va lc chng ti ang n cm, nn lun tin mi ng n bnh m sandwich m chng ti t lm. Sau khi n xong, ng hiu rng n chay tht n gin, va tit kim li va ngon. Ri ng bt u n chay. ng ni sau khi n chay, ng cm thy i ng nh nhng, ln cu thang cng khng thy mt. Khi ng džc thy trn sch biu S Ph c th d v iu l cm st sanh ging nh trong Thnh Kinh, ng hi tic ni rng, tuy thܩng i nh th, m khng hc ܮc nhng th ny, cho nn ng rt qu trng gio l ca S Ph, v thnh tm Ǯi ny th Tm n.

C mt ngܩi tm l gia lm vic cho i pht thanh, t nh b c kh nng tin on tng lai, v cng thܩng thy ܮc tin kip ca ngܩi khc. B thܩng ln i pht thanh v vit bo v nim v sinh v n chay. B nhn thy rng thc phm m chng ta n, c quan h rt ln cho ni tm bnh an ca chng ta. Khi ܮc tin c bui thuyt ging, b cm thy c mt ngun lc lܮng, nn ljn hi trܩng. Sau khi xem bng thu hnh ca S Ph, b cm nhn ܮc S Ph rt n thun v t trܩng mnh lit c bao quanh b ta trong vi ngy. m hm , b thy s lin h tin kip ca S Ph vi b khi S Ph l mt ngܩi i Hn. C mt m b v ljn nh lin ngi thy mt mi thm, nn bt u džc Bn Tin ca S Ph d trong ngܩi mt mi. m hm b nm m thy S Ph gi in thoi cho b v ni rng: "Ti ljn l Nj gip nhng ngܩi khim tn." B ta din gii ngha ca s vic ny l chng ta phi khim tn mi c th phi hp vi chn Ƕng lc ca S Ph, v cng vi Ngi mt th. Nhng th nghim ny cng lm tng thm lng tin ca b i vi S Ph, v b cng bt u gii thiu gio l ca S Ph cho nhng ngܩi c duyn.

ch dn cho nhng ngܩi mi bt u bit thm v cch nu chay, chng ti t chc mt ba cm chay m tt c nhng ngܩi ghi tn hc Php Phng Tin, thn nhn, bng hu NJu ܮc mi ljn. Vi s gia tr ca S Ph, ch trong my ngy ngn gn, vic i ch, nu n, v vi s hp tc ca chun ng tu, hon thnh thun li. Ngy hm , nhng ngܩi tp Php Phng Tin bui c th nghim rt tt. Sau bui cm chay, c mt ngܩi chuyn chi khu cm trnh din my bn nhc, ܮc mi ngܩi nhit lit v tay.

Trܧc my ngy chng ti khi hnh ri khi ni y, tri ma tht nhiu, nn mi ngܩi NJu cm thy rt ǥc bit, v lc khng phi l ma ma. Chng ti hiu rng tnh thng ca S Ph ang nh thc nhng linh hn kht khao gii thot. Chng ta hy thnh tm chc phc nhng ht ging tm linh ny sm ngy khai hoa kt tri p .

Tin Peru

Tnh Thng V Tn Ca S Ph Tri Rng Ti Peru

t Php Mn Qun m trn trng tng c hi phc v chng sanh hu pht trin bn thn v thng hoa v phng din tu hnh. Khi cc ng tu ܮc mi i san s tnh thng v b bn ca Suma Ching Hai ti nhng vng ph cn Peru, h v cng hn hoan v tri n. Nh s ng gp ti chnh t cc ng tu rng lܮng Ba Ty nn chuyn i ny c th thc hin ܮc.

Khi vic sa son ang tin hnh, th mt cn ma nng ht ǰ xung khng ngng v lm gy nhng chic cu. Cuc hnh trnh ca chng ti phi tm hon li ti trung tm Ch Li trong khi ch Ǯi ܩng l ܮc sa cha li. Nh li nhng li dy qu bu ca S Ph phi lun suy ngh khng nh trong mi trܩng hp, cc ng tu Ch Li quyt nh ngi thin v cu nguyn sm tm ra ܮc gii php cho tnh trng ca h.

Cc ng tu hy b vic gi ch trn xe but v bay ti phi trܩng Arica ti bin gii Peru, v ang d tr di chuyn vo thnh ph bng taxi. Tnh c, c mt ngܩi n ng ng ch c bui sng Nj n mt phi on i biu ngܩi Cn nh, NJ ngh ch chng ti v hnh l trong mt khong trng ring bit y tin nghi trong xe ca anh ta. Mc d hnh l nng qu trng lܮng n nh vi mt s lܮng cc n phm v kinh sch Nj qung b, cc ng tu qua hi quan mt cch d dng, khng gp tr ngi g. Mi s NJu ܮc thu xp mt cch k diu. Sung sܧng v tm trn y nim tri n, cc ng tu ti ng gi Nj gp mt ng tu khc ti mt a im hn trܧc.

Ti Arequipa

Cng vic truyn b phc m ti Peru ܮc bt u trong thnh ph Arequipa. Cc ng tu khng hoch nh g trܧc cho chng trnh gieo rt ht ging gio l ca S Ph trong thi gian ngn lu li thnh ph ny. Tuy nhin, h cng c th trong vng vi ngy thu xp nhanh chng mt bui hi tho. H chn ܮc mt a im l mt khch sn thanh lch vi mt hi trܩng ln v y my thu m v thu hnh ܮc trang b y . Thng bo ܮc mt s cc i pht thanh loan truyn v nhiu truyn n gii thiu ܮc phn pht. Nhng tm bch chng c hnh S Ph, ngy v ni t chc cng ܮc dn ln trong sut mt m.

Ngy thuyt ging hm c mt v s v thi cc khao kht mi cc ng tu ljn trung tm ca ng, v cho bit nim vui ln nht ca ng l ܮc dp hc hi v gio l ca S Ph. ng cho bit tng theo mt v thy ngܩi Trung Hoa hc thi cc t nhiu nm v thy ng ni vi ng hy tm mt v thy hon ton khai ng Nj hc. Cc ng tu c th hiu ܮc s vui mng khn t ca ng ra sao khi nhn thy chn dung ca S Ph v thng co v chng trnh ca chng ti ti th trn ca ng. Ln thuyt ging ny c rt nhiu ngܩi ljn d, v c nhiu ngܩi lc trܧc tu qua php mn khc. Bui hi tho tin hnh thun li v c mt s kh ng ܮc th php Qun m v php thin Phng Tin. Nhng ng tu mi ny lin thnh lp mt trung tm a phng Nj mi ngܩi c th thin v ang d tr s tm mt a im rng ln hn Nj cng tu.

Ti Cusco

Cc ng tu sa son cuc hnh trnh th nh v ti Cusco. Cc bui hi tho v gio l ca S Ph tng ܮc t chc ti thnh ph ny trܧc kia. Mt ln na, cc ng tu in n xin php t chc mt bui hi tho ti ta chnh v ܮc php pht truyn n cng dn bch chng. Tin tc v bui hi tho ny ܮc thng bo trn i pht thanh Nj cc ngܩi dn ti Cusco c mt c may lm quen vi Suma Ching Hai v php mn Qun m. Cc ng tu cng nhn d cc bui phng vn ca hai i pht thanh a phng.

Nhm mc ch c ܮc mt my phng nh v cc ng knh cho my thu hnh, cc ng tu ngng li mt ca tim bn dng c in t hy vng thu ܮc cc trang c. Vin qun l tim tip n h mt cch nng hu v nhn mt quyn sch biu cng mt cun Bn Tin Suma Ching Hai. Cc ng tu gii thch nhng th h cn v ngay trܧc khi h dt li, vin qun l ni: "Ngy no, gi no v cc ng cn bao nhiu? Qu v c th mܮn bt c mn no qu v cn m khng phi tr tin." Vin qun l ang lܧt qua cun Bn Tin Suma Ching Hai v dܩng nh khng nghe thy li ca cc ng tu. Trܧc khi h yu cu, h ܮc tt c nhng trang c m h ang tm kim. H khng bit ni g hn l cm n S Ph v nhng s gia tr v tn ca Ngi Nj h th nghim rng h khng l g ngoi cng c ca Ngi. ܮc S Ph dn dt chng ti, mi vic tin hnh trong tri chy, v Ngi sp ǥt sn cho chng ti ri.

Bui hi tho li cun nhiu ngܩi tham d hn s lܮng m hi trܩng c th cha. Vi ngܩi phi ng bn ngoi hnh lang v c ngܩi phi coi bui hp ny trn mn nh truyn hnh t xa. Bui hi tho ko di hn d tnh v tip theo l phn vn p ti trung tm a phng vo ngy hm sau. Mt s ngܩi ghi tn xin hc php Phng Tin. Ton cng tc v cng cm Ƕng v lc no h c th cm nhn i lc ca S Ph.

Ti Lima

Cc ng tu sau ri th Peru Nj ti Lima. Lima, c rt nhiu ng tu v nhng ngܩi hc php Phng Tin v h chun b sn mi th cho chng trnh. Bui hi tho ܮc t chc ti Ngn hng Continental ca Peru, trong mt ging ܩng trang b y . Mc du a im ny t trܧc ljn nay cha h ܮc cho cho bt k t chc no mܮn, ngn hng cho php chng ti x dng hi trܩng min ph. Nhm thng bo chng trnh, cc ng tu xut hin trn hai i pht thanh. Mt s lܮng ln cc truyn n ܮc in v phn pht ti thnh ph rng ln ny. Trܧc khi bui hi bt u, mt cun bng thu hnh ca S Ph ht ܮc trnh chiu v nhng ngܩi ljn sm lng nghe nhng bn nhc cm Ƕng tm ngܩi ca Ngi. Bui hi tho bt u vi mt vi ng tu k nhng th nghim ca mnh v vic hc hi vi Suma Ching Hai. Khi ni v vic cc ng tu v Suma Ching Hai ng nht th tng giy pht mt, h khng du ܮc s xc Ƕng ljn ni bt khc v khin cho thnh gi cng cm Ƕng. Mt s ng ngܩi ghi tn th Tm n hay php Phng Tin.

Ti Puno

Bui hi tho ti Puno ܮc t chc ti mt h vin ln va ܮc tu sa xong, tht tin nghi. Ging nh nhng bui hi tho trܧc , c nhiu ngܩi ljn tham d. Mi vic tin hnh tri chy. Nhiu ngܩi tham d n chay v mun ܮc hc hi v gio l ca S Ph. Nhn thc ܮc rng Suma Ching Hai l v Minh S m h ang trng ch, v tt c NJu nn nao Ǯi ngy th Tm n. C mt ngܩi t Ƕng xin cng dܩng mt ch Nj lm thin ܩng. Cc ng tu sung sܧng bit bao ܮc thy s bit n trn khun mt ca tt c nhng ngܩi yu cu ܮc gip ǫ. Chc chn y l mt bi hc qu gi m S Ph gi ljn.

Sau khi bui hi tho Puno chm dt, cc ng tu d tr mt bui b quan cnh h Titicaca, mt ngi lng yn tnh cha c du khch. Trong chuyn i ti lng Tacasaya, cc ng tu chia x cc gi ko vi cc tr em v nhng ngܩi ln khc i cng thuyn vi h.

Cc ng tu t gii thiu mnh vi gii chc a phng v xin php ܮc cm lu. Nhiu em nh theo chn h ti khp ni m h ljn. Mt s huynh gp hai n gio chc ti mt ngi trܩng

lng v ܮc cho bit l khng th ljn d bui hi tho ti Puno v hm khng c thuyn qua h. Cho nn cc ng tu ǥc bit trnh by v gio l S Ph cho cc gio s v hc sinh ca ngi trܩng a phng ny. C vi ngܩi xin ghi danh hc php Phng Tin v s thܩng xuyn lin lc vi cc ng tu ti Arequipa v Lima. a s cc ngܩi dn ti Tacasaya NJu ngho v cc hc sinh cn kem thoa da v sng lu dܧi sc nng ca mt tri v nhit Ƕ lnh. Cc tr em khng qun o mc v i chn t. Xc Ƕng trܧc hnh nh ny, cc ng tu chuyn t tnh thng ca S Ph ti h bng cch ng gp $500 M kim cho trܩng tiu hc ny.

Ti Tacna

Bui hi tho cui cng ܮc t chc ti Tacna, nm trn bin gii rt gn vi ch Li. Nh mi ln, bui hi tho li cun nhiu ngܩi. Tuy nhin, cc ng tu Ch Li ܮc bit chiu khn ca h gn ht hn v phi sm quay v Arica Nj gia hn ng hu h c th qua Tacna tr li d bui hi tho. Cc nhn vin quan thu Peru v Ch Li nhn ra cc nj t ca Suma Ching Hai, v lc chng ti ln u tin ri Ch Li i Peru, pht nhiu sch biu cho nhng nhn vin quan thu ca c hai quc gia. H cho n cc ng tu bng nhng n cܩi v gia hn chiu khn ca cc ng tu Nj h c th t chc bui hi tho ti Tacna.

Bui hi tho gm phn gii thiu v tiu s S Ph v Php Mn Qun m cng nh mt cun bng thu hnh S Ph thuyt php Costa Rica. Nhng ngܩi tham d chm ch nghe gio l v hu nh h khng cn thc mc no. Mt ngܩi by t s tri n ca ca ng v bui hi tho v gi ny v hai ln trܧc ti Lima khng d ܮc. ng cng cm n v nhng cun Bn Tin Suma Ching Hai m ng nhn ܮc. Nhiu ngܩi yu cu ܮc hc php Phng Tin v c mt vi ngܩi n chay t trܧc, xin ܮc th php ngay sau bui hi tho. H hy vng sm ܮc chia x nhng s tu hnh ca h vi cc ng tu ti Peru cng nh ti khp ni trn th gii.

Cc ng tu hy vng sm ܮc san x nhng li ging dy ca S Ph vi mi ngܩi. Mt ng tu mi ti Arequipa ni: "Ti Ǯi lu ljn ni tc ti ng bc. Xin ng Nj nhng ngܩi khc ch lu nh vy."

Hnh nh:
1. i Truyn hnh ti Cusco, Peru, gii thiu Suma Ching Hai v Php Mn Qun m.
2. Bui hi tho ti Lima lm cm Ƕng su m con tim ca thnh chng.
3. Mt quyt nh dng thuyn ti lng Tacasaya em cc ng tu gp g nhng ngܩi c duyn vi S Ph.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments