Gia nh Qun m


Thng 5 nm ngoi, Thܮng n ban cho chng ti mt cuc Thin T "gi v lnh" ti Sydney, c chu. Thi tit gi lnh, cng thm nhng cn ma gi ln, nn a s lu ca ng tu NJu b thm nܧc, ti ng v qun o NJu b ܧt c. Tuy nhin bui b quan din tin mt cch tt p, khng b thi tit xu nh hܪng, v mi ngܩi vn c th nghim trn y.

V kinh nghim kh qun ny, nn Trn s t v Thi s t, trܧc khi i d thin b quan Thi Lan, quyt nh l bt lun th no cng phi mang theo ti ng, Nj ܮc an ton. Th l Trn s t mang mt ci ti ng ln, Thi s t mang theo mt ci ti ng nh.

Khi ljn Thi Lan, mt tri gay gt, thi tit nng nc, cha ljn gi tra m c i in nng nh l la. Ngay c ban m vn cn nng bc. Ln trܧc b quan c Chu th ti ng ܮc trng nh cc cng, by gi th ng l gnh nng v chܧng mt.

C mt v s t ljn t i Hn, ch cn mt thng na l sanh em b. C th v trong thi gian b quan, thp phng Pht B Tt gia tr nhiu nn em b trong bng Ǯi khng ܮc, mun ra sm Nj xem ngy l nj t chu nin Ngy Ching Hai do cc ng tu khp ni trn th gii t chc. Cho nn ljn ngy 25 thng 10, v s t phi vi vo bnh vin Nj sanh. "Hi nhi b quan" ny ton thn trong sut nh pha l v khng khc mt ting no, khin ai cng ngc nhin v khen ngi.

Ngy Thin T kt thc, ng tu ai ny NJu lo thu xp hnh trang chun b ra v. Ti phi trܩng, Trn s t v Thi s t, hai ngܩi khng ng gp "Hi nhi b quan" ny. C hai nhn khun mt sng lng v thnh khit ca em b m khng khi ngc nhin thch th.

V em sanh non nn s t m em khng kp chun b c cho em, ch n gin dng khn Qun m bc em li. Chnh s t ny cng cn yu t v mi sanh xong ܮc vi ngy, ng thi b qun o m v s t mc c v khng m trong cn phng ngi ch c m my lnh ngoi phi trܩng. Trn s t v Thi s t thy tnh trng nh vy nn hai ngܩi nhn nhau cܩi. H hiu ti sao h li mang em hai ci ti ng t tn Formosa ljn Thi Lan. Ri ci ti ng nh ca Thi s t th bc em b, cn ti ng ln ca Trn s t th a cho ngܩi m chong cho m. Hai ngܩi NJu thn phc s an bi k diu hon m ca S Ph.

Li Php Cam L

Suma Ching Hai (Nguyn vn ting Trung Hoa)

T trܩng nng lc ca nhng ngܩi tu hnh s gia tng nh nhng v m i. ng cp cng cao, mi ngܩi cng mun gn k h. V ngܩi tu hnh khng bao gi b bt c bu khng kh no lm xo trn. ng cp cng cao, h cng c th lm vic trong s ha ng. Mi ngܩi thch h v ngܩi ta cm thy yn n quanh ngܩi tu hnh, tri li ngui ta cm thy kh chu khi cnh nhng ngܩi khc. Ngܩi tu hnh cao ǣng khng bao gi xen ln hay quy ri bu khng kh ca ngܩi khc, v v th ngܩi ta cm thy h rt thn thin.

Bin Th H Sau Thnh Ct Tr Ca Th Gii

S t Vn Linh, i Bc, Formos

Cc ng tu nh tui thܩng theo cha m ti cc bui cng tu, trng vui v v thoi mi nh ang trn ܩng ti trܩng hc. Ngܩi ta cm thy tht phܧc bu v him c bit bao khi cc tiu thin thn ny bt u tu t thu nh.

S Ph thܩng ni: "Con ci l Nj cho cha m c c hi pht trin v hnh x ti hoa lm thy; cha m phi hc hi mi iu!" Phi! gio dc con ci, nn trܧc ht h phi "t hun luyn mnh" thnh thy ca mnh. Dܧi y, ti xin chia x vi qu v mt s nhn nh:

Dy d chng hc hi t bn trong: Tiu ng tu mi ngy hܧng v

Thܮng khong na ting ng h l bi hc rt quan trng. C khi ngi thin khng nh ܮc, c th v thn th kh chu hoc l n nhm phi nhng thc n khng sch s. C th chng khng ni tht v khng th in t ܮc. C th v s hiu k nn ly dng ca ngܩi khc m khng c php ca ch nhn mn d dng . Tt c NJu cn s hܧng dn thch hp ca cha m chng. Nu nh ta thin vn khng nh, cha m cng c th nhc nh chng ngh ljn nhng iu tt p, ri ngh ti S Ph, v khuyn khch chng hy c gng ht mnh. Nu kh khn vn xy ra, th cha m v con ci c th cng ngi thin vi nhau Nj tm ra ngun cm hng v ng dng vic hc hi t ni ti. Bng cch ny, mi my in t (u c) ca mi ngܩi s khng ngng ܮc cp nht ha.

Lm vic s thng minh: Cha m cn khuyn khch con ci v cho chng c hi Nj lm nhng cng vic trong nh. Tnh bm sinh ca tr em l cc chuyn gia v cc tr chi, chng s lm cng vic nh nh ang chi mt tr chi. Vy hy "chi" vi cc cng vic ny!

Ni chuyn khng nh: Ngay c khi ch dy con ci, cha m phi lun t nhc nh mnh hy ni mt cch khng nh. th d thay v ni "Im i" th c th ni "Hy gi im lng!". Nh vy h c th chuyn t tnh thng ca h tt p hn.

Sch bo l nhng cun sch tt nht: cc em nh cha bit džc c th hc ni bng cch nhn vo nhng hnh nh, v cha m c th džc cho chng (Hy la nhng chuyn vui hoc chuyn ngn). Cc em ln tui hn c th t džc hay ngay c t k chuyn cho cha m ca chng. T nhng cu chuyn vui ny, cha m c th pht trin cc tr chi th v cho c h v con ci h cng chi vi nhau!

Bu khng kh ha hp ca gia nh i vi con ci c nh hܪng rt ln, cho nn cha m cng phi tp thong th v lun ti vui nh tr nh. Trong ܩng hܧng ny, cha m v con ci s c th din t cm tnh v trao ǰi tm linh vi nhau, ri c hai cng trܪng thnh. i lc ca S Ph cng thm s n lc ca i ng tu, chng ta hy vng rng nhng ht ging tt lnh ny s tng trܪng thnh nhng thn cy ln mnh.

Li Php Cam L

Suma Ching Hai (Nguyn vn ting Trung Hoa)

Khng phi chng ta thay ǰi th gii ny, bi v tm chng ta yn tnh, nn th gii ny khng quan h vi chng ta, khng my nh hܪng ljn chng ta.

***

Tu hnh khng phi l ngi xp bng ta thin l tu hnh. Tu hnh bt u t lc qu v c ngh trm tܪng ljn s v thܩng ca cuc ǩi, tnh ha bn thn Nj tr thnh mt chng sanh hon m.

***

ng trch ngܩi, tt c do chnh mnh to ra.

***

S lm dng thn thng s to ra nhiu iu nguy hi cho chng ta.

***