Nhn Tin Nh


Cc thnh gi ti min Trung v Nam Formosa c th ha mnh vo mt chng trnh tm linh mang ta NJ " "Php Mn Qun m" do cc ng tu ti trung tm Vn Lm thuc Formosa thc hin.

Mi bui ti Ch Nht t 10 gi ljn 12 gi, cc thnh gi ti min Trung v Nam Formosa cng nh nhng ngܩi sng ti min duyn hi Phܧc Kin ca Trung Hoa Lc a, NJu c th nghe ܮc ting ca S Ph bng cch m bng tn FM90.1. Chng trnh ܮc chia lm bn phn. Phn th nht l gii thiu "Php Mn Qun m" qua nhiu kha cnh khc nhau. Phn th hai l chng trnh hi thoi, tho lun v nhng trit l ca ǩi sng bng cch k nhng cu chuyn gin d hay t nhng cu chuyn thi s. Cc cu chuyn s dn dt ti phn k tip, l tit mc "S Ph Khai Th". phn cui cng, cc ng tu chia x nhng kinh nghim c nhn hay bn tho v nhng vn NJ thi s ng trn quan im gio l ca S Ph, v thnh gi c th gi vo tham d bui hi tho ny.