Hnh ng Tnh Thng


Cng Tc Cu Tr Nn Bo Bng Tuyt

Montreal - Vo thng Ging, Trung tm Montreal phi i din vi mt th thch ln, khi mt trn bo bng tuyt xy ra trong thnh ph v nhng vng ph cn. Cn bo bng tuyt ny gy nhiu thit hi nng n, k c h thng in, khin hng triu ngܩi phi lm vo cnh khng in trong nhiu tun l. C ni dn chng phi ch hn ba tun mi v nh ܮc. Tin ny ܮc trnh ln S Ph v Ngi gi $50,000 theo li yu cu Nj gip nn nhn thin tai. Tt c ng tu v cng cm Ƕng trܧc ngha c trn y tnh thng ny ca S Ph, c ngܩi vui khng cm ܮc nܧc mt.

Cng vic k tip ca chng ti l d tr mt k hoch tt nht Nj x dng s tin ca S Ph mt cch hu hiu. Sau chng ti lin lc vi cc vin th trܪng thuc cc qun b tn ph nhiu nht, cn ܮc gi l "khu tam gic en". Tt c nhng vin th trܪng ny ngc nhin v cm Ƕng trܧc lng t bi v tnh thng yu khng phn bit ca S Ph. Mt v c nh t chc v nhiu vn NJ kh khn v bt ng trong hi ng thnh ph, thay ǰi nh sau khi džc quyn sch biu v bit qua v nhng hot Ƕng cu tr ca S Ph trn th gii. ng cn vit th xin php ܮc dng tn Hi ca chng ta ǥt cho mt trm ngh chn dc theo mt con ܩng dnh cho xe p.

Trong s gia tr ca S Ph, ng tu trung tm Montreal cng gp sc gip ǫ nhng gia nh b nh hܪng nng n nht. Mt quy thc n chay ngon lnh ܮc by ra cho mi ngܩi thܪng thc. Trong lc dng ba, ng tu v gia nh cng nhau tho lun v nhng kinh nghim qua tai bin ny, hay nhng NJ ti v tm linh Nj gip h c mt ci nhn rng ri v s tu hnh.

Qua nhiu tin tc, chng ti thy rng trong nhng tnh cnh kh khn nh vy, con ngܩi tr nn qung i hn, tri tim h m rng hn i vi nhng ngܩi khc, nh cho ngܩi l ljn tm tr v nhng vt dng thit yu m h c d nh thc phm, qun o, ci Nj t. Chng ti xin cm n S Ph gia tr cho h qua khi thi gian kh khn ny.

Ch thch hnh nh:
1. Ti Montreal, Gia N i, bo bng tuyt gy tn tht trm trng. 2. Cc phm vt cn bn cn thit v thc phm chay ܮc cung ng cho nhng gia nh b thit hi nng n.

Phn Loi s tIN ($Can) S bin nhn# income expenses

Suma Ching Hai tng US $50,000.00

Qu cu tr bo bng tuyt tnh Saint-Hyacinthe

Xin xem th cm-t s 1 & tin tc s 1) $20,000.00

Qu cu tr bo bng tuyt ti Saint-Jean-Sur-Le-Richelieu (Xin xem th cm-t s 2 & tin tc s 2) $20,000.00

Qu cu tr bo bng tuyt tnh Grandby (Xin xem th cm t s 3) $10,000.00

Qu cu tr bo bng tuyt Saint-Athanase (Xin xem th cm t s 4) $4,000.00

Thc n v tin mt cho gia nh thiu thn ti

St-Jean v thnh ph Montreal 4,751.20 A

Khn lng, giy i cu, x phng, t tr em v thc n cho tr $824.74 B n bm, phim chp hnh, v.v... $100.52 C

Lt vt khc (mܧn xe + tin xng) $469,36 D

Tng Cng US $50,000.00 Gia-N-i $60,145.82 (Tng ng vi $42,356.21 M Kim)

Cn Li US $7.643,79Bo Le Canada Francaise Ngy 4 thng 3, 1998 (Nguyn vn ting Php)

Suma Ching Hai Cu Tr $20,000 Cu Tr Nn Nhn Ca Trn Bo Bng Tuyt

Hi Quc T Suma Ching Hai, qu bn c nghe ni ti cha? Chc l khng. Th-Trܪng St-Jean-Sur-Le-Richelieu, ng Myroslaw Smeveka, mi bit ti hi ln u tin, sau khi tip n phi on ca hi Thin nh qung i ny, ljn t thnh ph Montreal.

Bn v i din hi tu hnh ny ljn gp ng Th Trܪng Nj tng mt s tin cn thit l $20.000, nhm ng gp vo cng qu St-Jean dnh cho nn nhn thin tai ti Haut-Richelieu. Nh vy s tin trong qu ln ti $226,004, vi mc tiu quyn ܮc l $500,000.

Suma Ching Hai l mt v Minh S ngܩi u Lc. Ngoi vic dy gio l, Ngi cn cng hin chnh mnh trong s mnh phng s nhn loi ni chung. Ngi gip ngܩi v gia c ti "La Maison du Pere" thuc tnh Montreal, nhng hi cng gip c nhng nn nhn b thin tai.

Trong s mnh y, Suma Ching Hai cu tr nn nhn lt li ti nhng tiu bang min Trung M v v s cc quc gia khc. Ngi gip nhng gia nh nn nhn di tn sau trn ni la rng Pinatubo Phi Lut Tn v cng gip nn nhn Ƕng t ti Los Angeles.

Ph Lc 2, Ph Lc 1


Th Cm T 1 ca Th Trܪng Thnh Ph Saint-Hyacinthe, Gia N i (Nguyn vn ting Php)

Vn Phng Th Trܪng Ngy 2 thng 3 nm 1998 Thnh Ph Saint-Hyacinthe

Suma Ching Hai
Hi Quc T Suma Ching Hai
12316, Voltaire Street
Montreal, Quebec HIC 2E4

Knh tha B,

Thay mt ton th dn chng thnh ph Saint-Hyacinthe, ti v cng hn hnh gi ljn Ngi lng tri n v s qung i ca Ngi i vi chng ti.

Nh Ngi bit v hon cnh cc k kh khn m dn chng, nht l nhng ngܩi ngho, phi hng chu qua trn bo bng tuyt hm thng Ging 1998 va qua. Mn qu v i ca Ngi l mt ngha c thc t trong vic cu gip chng ti.

Trong tnh cnh cp thit nh vy, mi bin php phi ܮc thch ng ti ch hu m bo an ninh v tnh trng sc khe cho hng ngn nhn mng. Nh kh nng v s tn tnh ca ton cp cu, cng nh s tr lc ca hng trm ngܩi tnh nguyn t nhng nn nhn, chng ti mi c th qua ܮc cn tai bin m khng b tn tht nhn mng, trong cng ng chng ti.

Tuy nhin mi s khng th tr li bnh thܩng mt cch nhanh chng nh vy. Hng trm nn nhn mi thnh phn, nam ph lo u, hin vn cn sng c cc do hu qu ca thin tai tun qua. Tnh trng c th ko di nhiu thng na, v nhiu ngܩi, nht l nhng ngܩi cao nin gn nh kit lc.

Trong bi cnh y, s tin cu tr $20.000 ca Ngi ljn tay chng ti. S tin ny s gip rt nhiu cho ng bo chng ti, nhng ngܩi khn kh nht, Nj ng u vi hu qu sau cn tai bin.

Ti cam oan vi Ngi l mn tin ny s ܮc chi dng mt cch thch ng v s ܮc pht trc tip v trn vn ljn tay nhng ngܩi cn gip ǫ nht.

Trn bo bng tuyt va qua cng l dp Nj nhn chn ܮc rng tnh on kt gia ngܩi vi ngܩi s thc hin ܮc nhiu chuyn phi thܩng. S ng gp ca Ngi cng l bng chng cho thy tnh on kt vn c th bt ngun t mt cng ng quc t v hi ca Ngi ǥt bit Nj ljn cng vic cu tr nn nhn au kh trong cng ng chng ti.

Mt ln na, nhn danh cc cng s vin trong ban c vn th x, ton th cng dn qun ht Maskoutan v c nhn ti, xin trn trng cm n Ngi.

Xin nhn ni y lng tri n ca chng ti.

Knh th, Th Trܪng thnh ph Saint-Hyacinthe Claude Bernier


Th Cm T 2 ca Th Trܪng Thnh ph Saint-Jean-sur-Richelieu (Nguyn vn ting Php)

Knh Tha Qu V,
Ngy 6 thng 4, 1998

i din cho tt c nhn vin hi ng thnh ph Saint-Jean-sur-Le-Richelieu v ring c nhn, ti xin cm t s qung i ca qu v.

Nh s ho tm ca qu v v nhng ngܩi khc, qu gip nn nhn ca Saint-Jean ang ܮc iu hnh mt cch hu hiu.

Mt ln na, chng ti xin cm n qu v gip ǫ dn chng ti Saint-Jean v vng Haut-Richelieu, trng tm ca nn thin tai va qua.

Xin nhn ni y lng thnh tht bit n ca chng ti.

Th Trܪng,
Myroslaw Smereka


Th Cm T 3 ca th trܪng Granby, Gia-N-i (Nguyn vn ting Php)

Vn phng Th Trܪng Ngy 6 thng 4, 1998

Hi Thin nh Suma Ching Hai
Knh tha qu b/qu ng,

Ti vit l th ny, sau cuc thm ving ca phi on i din Hi Thin nh Suma Ching Hai vo ngy Th Su, 27 thng 2, 1998.

Chng ti nhn ܮc $10,000 M kim ca qu hi gi tng cho

SOS Depanage Moisson ti Granby, qu thc phm cho Granby v cc vng xung quanh. Chng ti xin cm n s biu tng qung i ny, gip lm y li cc k hoch trong ngn t ca the SOS

Depanage Moisson ti Granby. S tht th sau cn bo tuyt m vng ca chng ti chng kin vo cui thng Ging va qua, SOS Depanage phn pht cc phm vt cn thit cho dn chng trong vng. Ngoi ra, nhiu hi vin km may mn ca cng ng chng ti c dp ti v phc hi li, nhng nhu cu qu ln ljn ni chng ti khng th gip ǫ tt c nn nhn b thin tai. Nh s tr gip i lܮng ca qu hi, SOS Depanage c th tip tc cng tc ca hi trong cng ng, v chng ti v cng tri n. Hnh Ƕng nhn o ca qu v s cm Ƕng hng ngn ngܩi trong vng ca chng ti.

Xin qu v nhn ni y s chn thnh tri n nht ca ti.

Th Trܪng
Michel Duchesneau


Th Cm T 4 ca th trܪng Saint-Athanase, Gia-N-i (Nguyn vn ting Php) Ngy 5 thng 3, 1998
Knh tha B,

Ti xin vit th ny Nj cm t s qung i ca qu hi.

Thnh ph ca chng ti tri qua nhiu kh khn trong cn bo tuyt va qua. Cn bo ny gy thit hi nng n cho th trn. Mn tin tr cp ca b, $4,000 M kim, chc chn s ܮc dng vo cng vic li ch cho tt c nhng ngܩi dn ti y.

Trong tnh cnh kh khn ny, ti rt ly lm cm Ƕng trܧc ngha c t thin ca b, v khng th khng ni ra y. N gip ti tip tc cng vic m ti ܮc y thc. Cm n b,
Maurice Bergeron
Th Trܪng


Th Cm T 5 ca Th Trܪng Saint-Athanase, Gia-N-i (Sau y l phn trch dn t l th chnh)
(Nguyn vn ting Php) Ngy 5 thng 3, 1998
Knh tha B,

Ti xin th tht vi b rng sau qu nhiu cc kh v tnh cm, chn nn v mt vi vn NJ trong gia nh, ti cm thy nh mun b ht tt c, khng c g ng phi chu ǿng.

Tuy nhin, sau ngha c rng lܮng ca qu hi v sau khi džc ti liu v hi ny v S Ph, ti ǰi . N gip ti ly li sc mnh v tip tc cng vic phc v ng bo.

Xin cm n,
Maurice Bergeron
Th Trܪng


Th Cm T 6 ca Th Trܪng Saint-Athanase
(Nguyn vn ting Php) Hi Quc T Suma Ching Hai

Sau trn bo bng tuyt, chng ti c hai d n cho thnh ph, Nj khch l ngܩi dn y.

D n th nht l trng khong 10,000 cy cho qun chng ܮc hܪng trong tng lai. D n ny s gip thay th cho cy ci b ph hi v bo tp v s tn khong $20,000 M kim.

Thm vo , ti ang bt u tin hnh cng vic xin tin tr cp Nj xy ܩng xe p v mt cng vin. ܩng xe p ny s trn ܩng Bellerive dc theo b sng Richelieu.

Trong cng vic ny, ti mun xin php S Ph ca qu v ܮc dng tn qu hi ǥt cho khu vc ngh chn ti y. D n ny tn khong $175,000 M kim.

Cui cng trn bo bng tuyt lm thnh ph chng ti tn km khong $600,000 M kim.

Maurice Bergeron
Th Trܪng


Nhng Mn Qu Tt Cho
Cc Gia nh Ngho

Chuyn i th nht: Ngy 10/2/1998

Chuyn i th nh: Ngy 18/2/1998

Montreal - Nm ngoi, S Ph t bi ch th nj t gi tin tr cp ljn trung tm Montreal Nj nhng ng tu c th mua nhng tng phm mng Tt cho nhng gia nh ngho kh ti Montreal. Nm nay, li mt ln na, chng ti nhn ܮc t S Ph mt mn tin Nj mua go, tr, khn tm, sp v nhng nhu yu phm hng ngy khc cho nhng gia nh ngho ng xin s gip ǫ ca chng ti.

Sau khi mua cc phm vt, chng ti gi thnh tng gi vo sau bui cng tu, mt ngy trܧc khi hi ch Tt. Trong ngy hi, nhiu anh ch em ng tu ti ph gip trong vic chuyn ch, gii p thc mc, v phn pht qu tng cho nhng ngܩi trong danh sch.

Trong thi gian pht qu tng ca S Ph, c hn 20 gia nh ngho ti gian hng ca chng ti Nj nhn qu. Ai ny NJu cm kch s sn sc v thng yu ca S Ph i vi h, d cha bao gi gp g. C ngܩi nhn ܮc qu ca S Ph hi nm ngoi, vit mt l th cm n ti S Ph Nj by t s cm n v tri n ca h.

Ch thch hnh nh: Qu ܮc phn pht vi tnh thng trong Dp Tt u Lc.

Bn Chi Tiu V Vic Gip Nhng Gia nh Ngho Vo Dp Tt 1998 Ti Gia N i

Hng S tin ($CAN) S bin nhn

Khn lng $187.29 1

X phng, Kem nh rng, v..v.. $340.33 2

Go, Tr, Mt ht sen $585.70 3

L-x cho gia nh ngho $460.00

Tng Cng Gia-N-i $1573.32 (Tng ng vi $1077.62 M Kim)


Th Cm T ca Montreal, Gia-N-i
(Nguyn vn ting u Lc) Knh gi Ngi Suma Ching Hai.
Hi Thin Hc Quc T.

Knh Ngi,

Nhn dp Tt ljn, chng ti 1 nhm ngܩi u Lc c tn dܧi y tht vinh hnh nhn nhng phn qu Tt m Ngi gi ljn chng ti.

Mc d tht bn rn, nhng Ngi vn khng qun lm m lng mi ngܩi trong nhng ngy u nm xa qu, xa gia nh v thn quyn.

Chng ti v cng cm Ƕng v thnh tht gi ljn Ngi cng nhng hi vin lng chn thnh bit n ca chng ti.

Chng ti xin chc Ngi lun di do sc khe Nj Ngi cn tip tc xoa du bao au thng cho mi ngܩi! Nguyn Th Hng Hoa
Ha Van Anh
Duong Thi Anh
Nguyen Thi Thiep


Li Php Cam L

Suma Ching Hai
(Nguyn vn ting Trung Hoa)

Nu chng ta thc s can m t b mi th: ming n, o mc, chn v cch sng hng ngy, th cc thnh nhn v cc bc i trܮng phu chc chn s chm sc chng ta. a s cc Ngi c th kho nghim chng ta vo gi pht cui cng khi chng ta hon ton ngng th, trܧc khi cho chng ta lng can m. Nhng chc chn cc Ngi s gip chng ta.


Cung Phong D Di Tn Ph
Nhiu Ni

orlando - Vo m 22 thng 2, 1998, mt trn cung phong d di vi tc Ƕ 260 dm Anh mt gi tn ph nhiu khu vc dn chng c ng quanh cng Orlando. Nhiu ngܩi b thng v mt s thit mng. Hng ngn nn nhn ang sng trong cnh mn tri chiu t. Cn lc tn khc b qua trung tm Orlando nm cng chung mt Qun. D sao chng na, cm n s gia tr ca S Ph, tt c cc ng tu Orlando NJu bnh an.

Sng ngy hm sau, ng tu Orlando vi v ljn Tr S Hng Thp T Nj ghi danh tnh nguyn cu tr cc nn nhn thin tai. ng thi h cng tm hiu nhng nhu cu cp bch ca cc nn nhn Nj kp thi p ng. Cc ng tu em thc n chay nu sn cng phm vt cu tr v hin kim ljn Tr S Hi Hng Thp T, ng thi thng bo ljn cc Trung Tm trn ton nܧc M v thin tai thm ha ny Nj cc anh ch em ng tu c c hi phc v nn nhn. Mt s ng tu Cap Coral kp thi ljn hp lc gip ǫ nn nhn. Hi Hng Thp T phn cng tc cho chng ti ti ni tm tr ca cc nn nhn Winter Garden.

Chng con chn thnh cm t S Ph dy d nn chng con c th sa son c nm trܧc y. Nh vy khi c hi ljn l chng con c dp em thc hnh nhng iu mnh hc hi; chng con cm nhn ܮc lng t bi m S Ph dnh cho chng sanh. V khng bit nhng g s xy ra vo bt c lc no hay bt c ni u, nn chng con ch bit theo li dy d ca S Ph Nj lun lun c th p ng vi mi hon cnh v em li ch ljn cho nhng ngܩi cn s gip ǫ.

Chng ti xin thay mt cc nn nhn b thin tai, cm n cc anh ch em ng tu trn ton nܧc M cu nguyn v gi tng tin bc cu tr nn nhn.

Chuyn i Cu Tr Bo El Nino Ti M-Ty-C

Tin t Los Angeles - Nh d on, El Nino gy nhng cn ging t nng n tri di t Baja Peninsula thuc a phn M-Ty-C ln ti vng Ty-Bc Hoa K. Nhng trn bo gy ra nhng cn gi d di v bin Ƕng kch lit khin nhiu ni dc b bin b lt, t b l, ph hoi nh ca, ܩng x, xe c v nhiu ngܩi b thit mng v khng nh, khng ca. 32 qun ti California ܮc coi l vng b thin tai, thit hi ln ti hng trm triu M kim. M-Ty-C cng tr thnh nn nhn ca trn bo t El Nino, tn ph khng khip Acapulco, mt a im du khch ni ting, v Tijuana, mt thnh ph cc bc ca M-Ty-C. Thnh ph Tijuana c 12 ngܩi thit mng v nn lt v t l, hng trm ngܩi khc phi di tn ra khi khu vc b nn, tm ni tr n ti nhiu ni tm tr ri rc trong thnh ph.

Khi ܮc tin thm trng ny, S Ph lin ch th ng tu trung tm Los Angeles hy gip ǫ nn nhn v gia nh. Nhn ܮc ch th, cc ng tu mau mn gi in thoi ljn nhng ni khc nhau ti Tijuana Nj hi thm tnh hnh v tm nhng nhn vt hay a im cn thit Nj lin lc. Ti gia tra th phm vt cu tr ܮc mua sm kp thi Nj p chuyn i Tijuana, M-Ty-C. Phm vt cu tr gm nhiu th, t nhng mn cn thit cn bn nh sa bt, n vt, n kh, hp, ko bnh, o thung, o m, qun o lt, v, thc n cho tr em, t, v nhng ti dng khn cp ǿng chn mn, thuc men, lng thc, nn, v chi loi cho tr em.

Nh tm tr m chng ti ti trܧc tin, sau khi bng qua bin gii, l ta nh Albergue Ginnasio Olimpico. Nhng ngܩi lnh do chnh ph phi ljn gip chng ti mang tng vt xung v phn pht cho cc nn nhn v gia nh. Trong nhng ti qu ny cng c sch biu, v ܮc nhiu ngܩi a thch. Thy vy, nhng ngܩi lnh ang lm vic cng khim tn xin mt quyn. Trm k tip ca chng ti l mt nh tm tr ta lc trn mt ngn i bit lp. V a th lm chm, chng ti phi vt v mt hi mi ti ܮc. Khi ljn ni, a s mi ngܩi ang ng. Nhng khng bao lu, nhiu ngܩi bit chng ti ljn v tnh dy chun b nhn nhng mn qu t chng ti. Mc d hi ngc nhin trܧc thi im thm ving bt thܩng ca chng ti, h cng v cng cm Ƕng trܧc s thng yu sn sc ca S Ph.

Chng ti tip tc cuc hnh trnh trong m nh vy cho ti khi ljn ging ܩng Alberque thuc th trn Tijuana. Ging ܩng ny ܮc dng lm ni tm tr cho nn nhn bo lt. Chng ti pht qu cho nn nhn ang tng Ǯt i ti trm. o m ܮc a chung nht, nhiu ngܩi mc vo ngay ti ch. Sau chng ti ljn a im tm tr cui cng, tn l Albergue Cortijo thuc tnh San Jose. Khi ti ni, mt vin i-t v cc qun nhn M Ty C ra n tip chng ti ti cng ca mt ta nh ang ܮc dng lm ni tm tr. Cc nn nhn cn ang ng trong khi chng ti sa son; nhng khi bt u phn pht th ai ny ng ln nhn vi v ngc nhin thch th. Cm trong tay nhng mn qu h ang ao ܧc, ai ny NJu ngc nhin v sung sܧng ra mt. C ngܩi thch th džc sch biu S Ph trong khi ch Ǯi.

Khi ܮc bit nhng ni khc cng ang cn s gip ǫ ca S Ph, chng ti quyt nh li qua m v sng hm sau mua thm phm vt cu tr ti cc ca tim trong vng. Trong khi chng ti ang gh ngang vn phng DIF trn ܩng ljn mt tri tm tr khc, ton truyn hnh a phng ljn phng vn v chp vi tm hnh xe ch tng vt ca chng ti. Ti trm k th a s cc nn nhn bo lt v gia nh v. Chng ti lin i ljn mt thnh ph nh gn . Khi ti ni, tr em chy theo on xe ca chng ti, va reo h sung sܧng. Vic phn pht ti y rt vui nhn, ai ny NJu cm nhn ܮc tnh thng v tnh huynh nj. Tr em ܮc qu v chi vui ti ni nhiu a ng sng khng ni nn li. Tnh thng ca S Ph qu tht mang ljn nhng n cܩi rng r trn nt mt cc em.

Chng ti ri tnh nh ny vo bui tra hm , trn ܩng v ngng li vn phng DIF Nj cm n nhng ngܩi tnh nguyn gip ǫ chng ti v cho tm bit. D qua mt ngy, mt m lm vic khng ng, chng ti vn khng cm thy mt hay i, nh sc gia tr ca S Ph. ng tu Los Angeles cng lm mt chuyn i thm hai tnh nh khc ngoi vng ai ca tnh Tijuana vo tun l sau . Sau khi bng qua bin gii, chng ti ngng li vn phng DIF Nj mi nhng ngܩi tnh nguyn ln xe theo chng ti. Khi ang u xe bn v ܩng Ǯi ch th khi hnh, on xe chng ti ܮc s ch t m ca mt vi ngܩi chung quanh. Sau khi ni chuyn vi h, chng ti ܮc bit trܧc kia h t nhn v ang cn ܮc gip ǫ. ng tu lp tc cho h thc n, nܧc ung, qun o v ǥc bit l sch biu. Trܧc hnh nh , nhng nhn vin vn phng DIF cng ljn xin sch biu cho chnh h. i mt on ܩng ngn th ti thnh ph u tin, chng ti phi bng qua nhiu on ܩng b h hi nng n, nng ti ni c nhng ch hon ton b thay ǰi v l lt. Ngܩi ta c th nhn thy r rng hu qu ca mt sc mnh khng khip do mch nܧc l d di gy nn cn lu li trong khung cnh iu tn ǰ nt v nhng ming gch vn trn tܩng hay b du. Cui cng chng ti vo ti thnh ph, ܩng x ni y b h hi, y g v snh ly. Sau khi bo co cho ngܩi dn y bit, chng ti bt u phn pht. V chng, con ci tng ngܩi vui v bܧc ti nhn phn qu tnh thng ca S Ph. Mi ngܩi hn hoan t tp thnh nhm ngay gia ܩng trong tnh. ng tu bn rn chn nhng mn qun o cho va c v tui tc ngܩi nhn. Chng ti cm Ƕng nhn v tha thit y lng bit n hin trn nt mt ca nhng ngܩi ny. ܮc phng s cho nhng ngܩi vi tm hn trong trng ny l mt nim vui v cng ln lao i vi chng ti.

Khi ti tnh k th tri gn ti. n mt on ܩng i dc qu xe chng ti khng th i ܮc na. L thay, mt ngܩi n ng t u xut hin, tnh nguyn dn on xe i bc hܧng khc, d chy hn, thay vo ng s ܮc qu giang vi chng ti. Nh ngܩi ny m chng ti c th pht tng phm xong trܧc khi tri ti sm. Nhng ngܩi ljn nhn qu v cng sung sܧng.

Chng ti cho ngܩi dn trong khi h vui v ra v vi mn qu trong tay. Ngܩi tnh nguyn ca vn phng DIF, cng ܮc mt mn qu t S Ph, tin chng ti i sut on ܩng v bin gii truc khi cho tm bit.

Ch thch hnh nh: Nn nhn M Ty C khng nhng ch nhn tr gip v mt vt cht, m h cn cm nhn ܮc tnh thng v s chm sc ca S Ph.

Thm Ving Ngܩi Ngho Kh C c Ti Formosa - Thng 2, 1998

em Nhng Li Cu Chc Ti Nhng Ngܩi Km May Mn

Xun ang v v mi vt nh bng n. Cc ng tu Formosa trn y tnh thng, em tin tr cp v Bn Tin i thm mt s ngܩi ngho kh v bnh tt. Thng 2, 1998, tng cng s tin cu tr $159,600 NT ܮc phn pht cho 63 gia nh ngho tng v cn thit.

Trong s nhng gia nh m chng ti i thm ving thܩng xuyn, mt s c tnh trng kh quan hn, mt s vn vy, nhng tt c ci m vi n cܩi ti thm, khi k cho chng ti nghe v tnh trng hin thi ca h. H cng by t s tri n v tnh thng ca S Ph, quan tm v chm sc cho h trong v hnh. C ngܩi k l khi b bnh, h NJu cu S Ph gip ǫ, gip h vܮt qua ni kh khn, v sau h cm thy t tin, khng cn s hi na. C ngܩi k nh S Ph gip ǫ, nn h b ܮc u phin, bun b v bi quan. By gi h cm thy vui v, ci m v hy vng lm li cuc ǩi.

Chng ti cng chc cho h ܮc vui v hnh phc, sm thot khi tnh cnh ngho kh v au ǧn ca bnh hon, c cuc sng mnh kho v vui v nh mi ngܩi bnh thܩng, v cng liu ng ܮc ngha ca cuc ǩi.

Ch thch hnh nh: Ngoi tr gip v vt cht, ng tu cn mang theo tnh thng ca S Ph chm sc trong v hnh ljn nhng ng hng khng may gp kh khn ny.

Tin Cu Tr Hng Thng Cho Nhng Gia nh Ngho Kh C c Ti Formosa, Thng 2 1998 (n V: NT$)

Khu Vc S Gia nh Tin(NT$) S bin nhn

C Long 1 $2,000 1 i Bc 9 18,000 2 o Vin 2 4,000 3

Tn Trc 1 3,000 4

Miaoli 6 12,000 5 i Trung 6 12,000 6

Nam u 8 18,000 7

Gia Ngha 6 12,000 8

Cao Bnh 5 44,000 9

Nghi Lan 1 2,000 10

Hoa Lin 6 12,000 11 i Trung 8 12,000 12

Bng H 4 8,000 13

Tng cng: 63 $59,600 * C $36,000 do tiu trung tm Cao Bnh ng ra.

Ma ng Tng Mn
Tnh Thng

o Vin - Tiu Trung Tm o Vin pht Ƕng mt chng trnh tng mn vo ma ng gi lnh, v chia ra thnh nhiu ton Nj phn pht mn v y phc, hy vng sܪi m nhng ngܩi tht s cn thit.

Mt ton cc ng tu li xe ln ܩng ni ngon ngoo min Bc Formosa Nj phn pht mn, o m v sch biu ca Suma Ching Hai cho nhng gia nh cn thit lng Phc Hng. Chng trnh ny hy vng rng tnh thng thing ling ca Suma Ching Hai s sܪi m thn tm h, nh nh nng sܪi m kh ng.

Ngoi danh sch nhng ngܩi ngho trong vng do chnh quyn qun o Vin cung cp, ng tu d hi cnh st ti lng Phc Hng Nj c thm danh sch nhng ngܩi ngho khc cn gip ǫ. a s dn lng ny sng ti cc min ni cao. Nh s gip ǫ ca cnh t a phng v s quan st ti ch, cc ng tu nhn thy rng nhng gia nh ngho trong danh sch m cnh st cung cp, tht s rt cn gip ǫ. Nhng cc ng tu lo liu Nj c th phn pht tt c phm vt cu tr cho tt c nhng ngܩi cn thit trong vng.

Ti lng Cao Ngha, b Phm, phu nhn ca mt i biu trong lng, th hin t tm ca b bng cch cng vi chng ti ti thm nhng gia nh ngho kh trong lng, nh mt thng dch vin. Dn lng cho n nhng v khch bt ng do Suma Ching Hai gi ti, vi s nhit tnh v n cܩi trn mi.

Trong s khn kh ngho nn, mt vi gia nh li tc thp vn gi ܮc s lc quan, ci m, mn tc v tm bnh thܩng i din vi thc t v li nhun khim tn ca h. Nhiu gia nh ngho may mn gp ܮc nhng ngܩi ho tm cho mܮn nh tm. Tnh nng m x hi cng nh sܪi m trong ma ng gi lnh, an i rt nhiu linh hn khn kh, nh nh nng trong ma ng.

Qua chng trnh tng mn ma ng cho nhng tr m ci, nhng ngܩi gi yu, bnh tt, au kh ny, Thܮng cho cc ng tu mt kinh nghim qu gi mang ljn cho h mt nhn thc su xa.

Ch thch hnh nh: "Mn tnh thng" sܪi m thn tm.

Tnh Thng Hn Gn Vt Thng Lng

Gia Ngha - Cc ng tu bo tr mt chng trnh ǥc bit trong vic t chc mng Hi Hoa ng (ngy Rm thng Ging) theo li mi ca Vin Taiwan Provincial Yunlin Institute ti min

Trung Formosa. y l mt sinh hot ln th hai ܮc cc ng tu

Gia Ngha bo tr, km theo l bui hp mt, vo nm ngoi, li cun ܮc s hܪng ng v khen ngi rng ri ca c hai gii chc trch v cc em gi km may mn cng nh nhng ngܩi b bnh tm thn c ng trong vin ny. Cc ng tu NJ xܧng ra mt lot chng trnh vui ti cho cc hc sinh vi hy vng lm gim bt nhng p lc hng ngy v cm gic bt an ca nhng ngܩi ny, l nhng ngܩi thc s cn s nng ǫ tinh thn ca x hi.

Bui sinh hot hm gm c tr li nhng cu , ht Karaoke v biu din ti ngh ca ng tu. Cc hc vin ca vin Yunlin tranh nhau c hi tr li cc cu v ܮc nhng gii thܪng v sch v v mt ci kp sch c li Php Cam L ca Suma Ching Hai. Cc kp sch c "Li Php Cam L" ca Ngi ܮc km trong cc gii thܪng vi hy vng nhng li php ng ca S Ph s an i ܮc nhng vt thng lng v em nh sng ljn cho nhng chng sanh bt hnh ny. Nhng i thoi ca s huynh, s t cng nhc nh h v nim vui tht s l ljn t bn trong ch khng phi t th gii bn ngoi. ng Lm Thc Sn, i biu Quc Hi, cng ljn tham gia bui sinh hot by t s e ngi ca ng rng s k th ca x hi s khin cho cc thiu n ny sau khi tt nghip s kh kim ܮc vic lm. Trong s xc Ƕng biu l s quan tm, ng ha gip ǫ h tm vic hay cng hin vic lm cho h ngay ti i pht thanh ca ng nu cn.

Giy pht vui v tri qua tht nhanh. Tuy mi ngܩi vn cn lu luyn, nhng khng th khng kt thc. Cui cng trong ting ht, nhng hc vin ny mang theo tnh thng trn y ca Thܮng , cng ng tu cho tm bit. Bui l Nj li cho mt v s t cm nhn ܮc i lc mnh lit ca Suma Ching Hai khin ch cm Ƕng ljn ri l. Tnh thng ca Pht B Tt tht khng thin v ai c. Nhn thy nhng thiu n th hin nim vui trn gng mt, ng tu NJu tin rng Suma Ching Hai gia tr h. Hy vng l h mang theo ܮc tnh thng ca S Ph, vܮt qua ܮc nhng kh khn, cng nhau v ljn Qu Hng tht s.

Ch thch hnh nh: Ting n tranh tao nh vang ln trong bui lin hoan.