Vn p Chn Lc

Nghip St


Suma Ching Hai ging ti Ty H, Formosa
Ngy 30 thng 10, 1995 (Nguyn vn ting Anh)

V: Ti c mt cu hi v tu hnh c lin quan ljn vic tp mt php yoga trܧc kia. Nhng vn NJ m ti c, a s cc ng tu ca Ngi khng c. l vic c chng sanh v hnh eo theo ti v gy cho ti rt nhiu phin phc. Nhng chng sanh ny khng phi l ngܩi m l loi vt, v khin ti c nhng dc vng ging nh chng vy. Ti hy vng l c phng php no thot khi chng, v tin b trn ܩng tu hnh khng?

: Anh thin th no?

V: Ti c th nghe ܮc m thanh, v l iu ch yu m ti lm v ǥt trng tm. Ti lm "qun m" mt cch chuyn tm, v khng k vng g nhiu, nhng m thanh rt mnh.

: y l tr ngi ca nghip st. V th chng ta c ng st sanh, nu khng nhng linh hn s theo chng ta. Ging nh nhng ngܩi ph thai, h khng bit l linh hn ca a tr s theo h mi. C gng c thm nhiu tnh thng v lng nhn ni, cu S Ph bn trong gip ǫ. Thܮng cho chng ta t do chn la st sanh hoc khng st sanh, v chng ta st sanh, nn chng sanh v hnh s ljn. Chng ta to ra nhiu k th vi nhiu ngܩi, nhiu chng sanh, v by gi chng ta thin, v mun thot mn n ny, h s ljn cn tr chng ta mt thi gian. Nu nh chng ta quyt tm tu hnh, h s ri khi chng ta, hoc h s ܮc li ch t bu khng kh phc lc ca chng ta, v sau h cng s uc gii thot.

Cho nn quan trng nht l phi c tnh thng v lng nhn ni.

V nhng ngܩi ny, nhng chng sanh ny, nhng loi vt ny, hoc bt c ngܩi anh em no, hy cu nguyn cho h. C mt cun sch ni v nhng ngܩi ph thai, nhng em b lc no cng eo theo h, cng h trܪng thnh, cng ging nh nhng tr em thng thܩng vy, bi v chng khng c ch khc Nj i. Chng vn l con ci ca qu v, cho nn linh hn ca chng s theo bn cnh qu v. V chng n v chng ta khc nhau, chn Ƕng lc ca chng m nhiu hn dng, nn chng nh hܪng ǩi sng ca chng ta bng nhng cch rt ph nh.

C khi chng lm cho chng ta bnh tt hoc gp chuyn g sai tri, hoc lm chng ta nhc u, au bng, m chng ta li khng bit ti sao. V chng ta khng thy ܮc nhng chng sanh ny, v nhng thai nhi ny theo bn cnh chng ta t lc b ph thai.

C nhiu ngܩi ngh rng ph thai l mt loi "chn la", nhng n l mt sanh mng. Nhng n c quan h ljn sanh mng, ch khng phi ch "chn la" m thi. Th d qu v ph thai, qu v cng t to cho mnh mt cuc ǩi khn kh. Qu v s c rt nhiu phin phc, au u hoc u phin m qu v khng bit t u ti v ti sao. V tt c nhng linh hn ca thai nhi theo cnh chng ta NJu l m hn, khng phi dng hn. Chng ta thuc v dng, nhng thai nhi b ph thuc v m, thuc v pha ph nh ca sanh mng, pha t vong. Chng dnh theo chng ta, lm cho ǩi sng ca chng ta tr nn ph nh, rt en ti. Chng l ci bng ca sanh mng, khng phi l th chn tht.

Cho nn chng s nh hܪng ǩi sng ca chng ta, khin cho ǩi sng ca chng ta khng chn tht, khng lun lun sng sa, m l na m, na dng. Nhng loi st sanh khc nh git loi vt, git ngܩi, m st v.v... NJu cng nh vy. Bi v qu v hi ti v s chn la. V chng ta to ra tt c cc chng sanh ny, hay chng ta lm bn vi h hoc gy ra phin phc. Khng, chng ta khng kim phin phc, nhng by gi th khng cn chn la no khc. Trܧc cn c th chn la, chng ta c ch t do mun bin thnh tt hoc xu, chn la, li dng lc lܮng khng nh hoc ph nh bn trong ca chng ta. Chn git ngܩi hoc tha mng, mun st sanh hoc b th. Nhng c khi chng ta tht s lm ln chn sai, cho nn kip ny chng ta mi chu qu bo ny, hoc phi tip tc tr cho ht nhn qu mi xong. Th d chng ta lm nhng chuyn ny hoc c nhiu nghip chܧng, th ng nhin chng ta phi tip tc chu au kh, c th cn t hn by gi na. Cho nn chng ta ph i tr gii, khng nn ti phm.

Bt lun trong qu kh qu v c lm iu g, qu v cng phi gnh chu, nhng trong mt phng cch gii hn v ri sau khi tr xong th s khng cn na. Nu nh qu v khng tr gii, khng n chay, th khng bit ljn khi no qu v mi ngng, qu v khng c ranh gii, khng c quy lut, qu v x dng khng gii hn lc lܮng ph nh. Gii lut v tr chay l gip cho qu v lun i trong s khng nh.

Cho nn bt lun trܧc kia qu v lm chuyn g ph nh, by gi ng nhin phi chu qu kh ny. V v Thy cng ch c th gip ǫ qu v ti mt trnh Ƕ no thi, nu khng th qu v s khng pht trin. Th d cha m cho bnh ko ng NJu cho con tr ngoan hoc h, i i ging nhau, th a h s tip tc lm nhng iu h hng, v a ngoan cng bt chܧc a h, bi v n s ni: ", n bܧng bnh nh vy, cng hܪng tnh thng nh vy, ܮc i i nh nhau, ti sao mnh khng chi vi n, v cha m cng u ni g. "Lm tt hoc lm xu NJu ܮc tnh thng ging nhau, phn thܪng nh nhau. Nh vy th khng tt, i vi tr em s khng tt, chng khng phn bit ܮc s tt xu.

Bi vy mi c a ngc, thܪng pht phn minh r rng, ch khng phi Thܮng khng t bi, m l loi ngܩi chng ta c ti nn phi NJn ti. C mt cun phim c ta NJ l "Chn Tri Mt" (Lost Horizon), qu v xem qua cha? Nu cha xem, th nn xem. Trong phim c mt cu ni a nhng rt ng. Anh ta ni: "i! Ch ny l mt ni rt p, nu mi ngܩi NJu ljn ܮc th tuyt bit my!" Ngܩi khc ni: "Nu nh mi ngܩi NJu ljn ܮc, th ch s khng cn p na!" (Mi ngܩi cܩi) Tht l nh vy, qu v NJu hiu r.

Nu nh ti rt t bi, bc i, rng lܮng, khoan hng i lܮng, i vi mi ngܩi coi ai cng ging nhau, Nj cho tr em chy ti lui y, Nj nhng ngܩi cha th Tm n ti y, trn tay cm chai rܮu, i qua i li trn u qu v, t gc ny ljn gc n, i ti i lui khp ni, hi th nh vy qu v c th ngi thin ܮc khng? Qu v cn c th hܪng th bu khng kh yn lnh ܮc to ra y khng? Khng th ܮc! Sau th d nh qu v li em ch mo ljn y, nh vy th ht ri! Th d vy. qu v hiu ti ni ch? Khng th ܮc.

C nhng trܩng hp v thi im m chng ta khng th thng yu ngܩi nh v ch mo, th Thܮng lm sao c th nhn mi ngܩi nh nhau, coi ai cng ging nhau. Cho nn ng than vn l ti ao c nhiu ǣng cp, c tt c xu, c thin ng a ngc. V phi cn nh vy. Tt c ngܩi th gii ny c th no sng ha bnh chung cng mt ni khng? Cu tr li l khng! Cho nn ng mong cu th gii ha bnh. Chng ta ch c th cu nguyn cho th gii, hy vng th gii ha bnh m thi. Nu khng th ch mo cng khao kht ha bnh, b cng mun ha bnh, bi v th gii ca chng khng c ha bnh, bi v chng ta mun git chng, chng cng mun ng dy ni rng: "Chng ti cng mun th gii cho chng ti ha bnh!" C th ܮc khng?

Nu nh nhn loi vn cn i theo tp tnh ph nh, th nht nh s c nhn qu bo p, c bi hc Nj hc, Nj cho con ngܩi hc m mt v tm ca h ra, Nj v ljn chnh o hoc trung dung tri o, liu ng cch xp ǥt tt nht, lm th no l cao thܮng nht, hiu ci g l bn tnh tht s ca con ngܩi. C nhiu ngܩi hnh Ƕng ging nh con vt vy. V th, cc chng sanh v hnh v m hn v nhng th , eo trn ngܩi h. B nhp ma l v nghip chܧng to thnh, l qu bo ca hnh vi trong qu kh ca chng ta. Nu chng ta mun trnh qu bo, th phi bt u t by gi mi trnh khi. Qu kh ca chng ta khng th thay ǰi ܮc, nhng chng ta c th gim thiu n bng cch th Tm n, gi ng gii, theo ǩi sng lng thin.

Sm mun g chng ta cng s tr xong nghip chܧng. Nhng nu khng Tm n, chng ta s cng c nhiu chng sanh v hnh hn. Nhng chng sanh nh nghip ܮc chm sc ri, ch cn nhng chng sanh nng nghip, nhng gnh nng, nhng chng sanh cng u cn xung quanh, nhng chng s i. Th d vy. V nu chng ta khng Tm n, chng ta s cn t hi hn nhng g chng ta ang c hoc trong tng lai.

Cho nn thc t khng phi Tm n xong l khng c chuyn na, l vnh vin trn thin ng. Gi d nghip chܧng ca qu v khng t lm, th c th ܮc, nhng c nhiu ngܩi phi chu ǿng a ngc mt thi gian. Tuy c ngܩi th Tm n nhng c khi h cng khng tt, khng lm nhng chuyn ng phi lm, khng ta thin, ch ljn y lܮn qua lܮn li, tm ngܩi khc phi, kim bn trai bn gi, th cng khng khc g, c khi cn to ra bu khng kh khng tt cho chng ta. Nn chng ta cn phi ui ngܩi ra. Nu lm nh vy tn thng ljn lng t bi ca qu v, th rt tic! Nhng ti cn phi bo h nhng ngܩi khc, xng ng hn, v nu nh nhng ngܩi bit sm hi, thay ǰi ǩi sng tt hn th lc c th tr li gia nhp vi chng ta.