Tܩng Trnh c Bit

Lun n Mng Khn T


(Ban Bo Ch - Anh Quc)

Tin S Ph s ti Lun n Nj gp cc ng tu nh mt thng ip t trn tri ging xung, ܮc lp tc truyn t i khp ni ti Anh quc. ng tu vui mng khn sit, mau chng thu xp hnh trang v a v Lun n cng sm cng tt cho cuc hn h chn phc vi v thy thn yu. a im hi kin l mt nh hng chay ca ng tu, ng thi cng l tiu trung tm mi ca Lun n. Mi ngܩi quy qun v nao nao ch Ǯi, khng th du ܮc s hn h v xc Ƕng ca h. V Thy m ngy m h mong nh cui cng xut hin mc mt b y phc kiu th thi mu nht, hp vi b tc ngn. Trng Ngi thanh thot d thng v xinh p.

Kh hu Lun n ang gi lnh v ma lin min. S Ph v chm lo s cn thit ca nj t cc ni trn th gii, phi chu ǿng khng nhng s thay ǰi ca thi tit v s mt mi ca thn th, m cn phi chu ǿng au kh nhiu hn v mt tinh thn m phm phu khng th tܪng tܮng ni. S Ph ni tuy Ngi p my bay vܮt i dng ljn gp mi ngܩi, nhng cm gic ging nh mt mnh bi li vܮt i dng vy. Tht l nh vy! Mi ln S Ph mun gp ng tu cc ni trn th gii, Ngi phi vܮt qua nhng gian nan v gnh chu nghip chܧng ca nj t cng y nh mt ngܩi tro ni vܮt bin vy.

Ni v hon cnh khng ni n nh ca Ngi, S Ph a ra mt nhn nh au lng rng Ngi c cng mt cm gic ging nh Cha

Gi Su 2000 nm v trܧc: Nhng con chim n bay lܮn trn tri NJu c t ca n, nhng con ca Thܮng li khng c mt mi nh. Tht vy! Nhng con chim n trn tri bay mt mi ri cng s c ni ngh mt. Mc d ng gp v cng hin cho th gii cng v tr, S Ph khng c ly mt chn an bnh no Nj bi dܫng sau nhng cng vic khng ngng v chng sanh! Trong s by t ni thng tm, cc ng tu quyt nh tu hnh tinh tn hn Nj gim bt mt vi s au ǧn v S Ph phi gnh chu v h.

Bui hi ng ܮc din ra trong bu khng kh thoi mi v t ti. Ngoi vic chia x s minh trit hng hu v tnh thng ca Ngi, cn cho mi ngܩi tng vc ko. Tt c mi ngܩi NJu ܮc thܪng thc hng v ngt ngo v tnh thng ljn t thin ng cng nh cm nhn ܮc s gia tr v mn tc bt kh t ngh. S Ph cng bit ljn s phin phc ca mt vi ng tu c gia nh, v khch l nhng ng tu cng nh ngܩi khng phi ng tu gia nh hnh phc chia x nhng b quyt ca h. Khi mt cp v chng khi ng chng ang k th b v bn cnh khng ngng gt u biu th ng , nn S Ph khi hi ni: "Tho no qu v hnh phc trong hn nhn. Bt lun ng chng ni g, b v cng gt u ng ." Cui cng S Ph kt lun: "V chng chung vi nhau phi nn cm thy hnh phc vui v, nn phi hp chm sc cho nhau." tha mn s kht vng ca cc nj t, S Ph nhn ni gii p tܩng tn nhng cu hi ca h ǥt ra. Trong lc gii p, S Ph li ln na nhn mnh r ng b quyt tu hnh l s thnh tm mun truy cu Thܮng v tm s gii thot. Nu khng ngay c Tm n ngn ln, ta thin vn nm cng khng c tc dng chi. S Ph t bi cn cng mi ngܩi ta thin, nim nm Hng Danh, gia tr cho tng ng tu v chun ng tu ti . Tt c mi ngܩi NJu chm trong thnh i v bin ca S Ph. H cm thy nh ang thin ng vy!

Cui cng S Ph li cng mi ngܩi dng ba n ti. Thc n ܮc S Ph gia tr ǥc bit nn tht ngon ming v mi ngܩi NJu hܪng ܮc mt bu khng kh vui v v mn tc.

Thi gian qu bu cng vi S Ph lun lun ngn ngi, chp nhong qu na m. Ngi mt mi vi mt ngy cc nhc v vn cha ܮc ngh ngi. Cc ng tu NJu lu luyn ni: "Cho tm bit S Ph, chc S Ph mt m an lnh v hy bo trng."

Nhn ra ngoi ca s, ngܩi ta c th thy ma vn ri. C th l nhng git l cm Ƕng ca Thܮng , hay c l l nhng git nܧc mt mng vui ca Lun n.


! S Ph Ti Anh Quc!

S huynh Reuben ti Anh quc
(Nguyn vn ting Anh)

! S Ph ti Anh quc! Ti xin ܮc k nhng ngy tuyt diu nh sng trn thin ng ! l mt ngy i hc bnh thܩng i vi ti, ngoi tr bui tra ti trnh chiu mt cun bng ging ca S Ph cho vi sinh vin thch coi, trܧc khi v nh. Khi v nh ܮc t lu, khi nhn thy mt vi mu nhn tin gp ca cc ng tu, ti in thoi cho mt s huynh cng ang trn ܩng ti trung tm Edgware ti min bc Lun n. "S huynh! S Ph y! Ngi ang Lun n v s ti trung tm Edgward ti nay Nj gp chng ta!" Anh reo ln mt cch mng r. Khi nghe tin ny, ti cm thy nh c nhng cn sng hn hoan ang p ti ti, ang dng ln t y lng ti! Ti reo ln mng r nh mt con ch con! Mi vܧng bn nh ܮc trt b trong ti t khi nghe ܮc tin vui ny.

Mau l, ti v ly mt vi mn , chy quanh nh, cܩi rc rch mt mnh. "S Ph ang ti! S Ph y!" Ngܩi bn cng vi ti khng hiu ni chuyn g xy ljn vi ti. Ri ti chun ra ca v chy nhanh Nj bt kp chuyn xe la i Bc Lun n. Trng ti dܩng nh c nng lc v bin, chy khng ngng cho ti khi ljn nh ga. Tht may v cng ܮc i gp S Ph!

Mc d ngy m ti ܮc bit tin v s thm ving ca S Ph hi tr, nhng ti vn c th ti Trung Tm ng gi trܧc khi S Ph ti. Tht khng th tܪng tܮng ܮc, tt c NJu ܮc an bi chu o v ng gi, mc d tin tc u tin v s thm ving ca S Ph ti ngܩi lin lc vin ch vo sau bui tra ny. Ti trung tm, cc ng tu ni luyn thuyn trong nim vui hn h! Gian phng ܮc trang tr p mt vi nhng b hoa ti. Gh ngi ca S Ph ܮc ph mt lp vi mu trng, v xung quanh l th thc n gia tr. Cc anh ch ng tu trng ngܩi no cng tht xinh p Nj n cho S Ph, v mi ngܩi rng r vi nim hn hoan! C rt nhiu ng tu m trܧc kia ti khng thy, v h kh xa Lun n. Khi ܮc bo tin, h b d nhng vic ang lm v t nhng ni xa nh Scotland hay t min Bc nܧc Anh ti y.

Bng cht xe ca S Ph tr ti. Tim ti mun nhy ra ngoi v ti ang ng hng cui cng ngay cnh ca ra vo. S Ph i ngang qua ca v ni: ", Hello...!" Ti v mt s t ng cnh ti, ng reo ln "Mmmmma", trong ngn t quc t ca s mng vui qu ǰi c ngha l "Knh cho S Ph! Rt vui mng ܮc gp Ngi!" Trng S Ph tht xinh xn! Ngi chong mt chic o khoc m c m chm u tht kiu c vi mi tc mi p v rt th thao. Ngi ti trܧc chnh in, ni c ǥt chic gh ngi ca Ngi, ri i ngang qua vo nh bp (ti ngh l ngi gia tr thc n), trܧc khi bt u ni chuyn v vui a cng chng ti.

S Ph cng ni vi chng ti rng vic Ngi ljn y khng phi d. Ngi i t Miami sang ti y Nj gp chng ti. Khng phi chuyn i cc nhc m l p lc bn trong ln Ngi rt mnh. Ngi ni vi chng ti rng rt kh gii thch, v nhng au kh m Ngi cm nhn khng d g hiu v by t bng ngn ng trn gian. cho chng ti mt nim, Ngi ni bi qua bin i vi Ngi cn d hn l ti y. Thc vy, Ngi cho bit, vic cn ǫ kh s hn cho Ngi. Ti ngh c l S Ph khng mun chng ta bit ti nhng au kh bn trong m Ngi chu ǿng, nhng ti ngh nu chng ta bit Ngi phi au ǧn dܩng no, th c l chng ta s sing nng thin nhiu hn, v khuyn khch chng ta cu nguyn cho nhc th ca Ngi.

Sau bi hc gi tr ny, S Ph mau chng khin cho bu kh tr nn vui ti hn bng cch yu cu nhng cp v chng sng hnh phc k li nhng nim vui sng bn nhau ca h. Ri S Ph ku chng ti thin. Ngi cn ch cho nhng ngܩi khng phi l ng tu mt phng php thin n gin Nj mi ngܩi trong phng c th cng thin chung vi nhau. Chng ti thin mt lc v S Ph nh thc chng ti t cn i nh! Sau , chng ti dܩng nh sng trong mt i gia nh. Ch c mt lung nng lc duy nht trong cn phng ny, mi ngܩi cng hܪng, cho d ch c nh v phng c cht, chng ti cng khng cm thy l chen chc nhau. Mi ngܩi NJu trong trng thi php h trn y. S Ph cng ngi xung thoi mi vi chng ti, v ni a rng: "!... Qu v li bt ti lm vic na, h?" khi c cc ng tu ni chuyn vi Ngi v hi Ngi!

S Ph tip tc thy ko cho chng ti, khi Ngi ni chuyn vi mi ngܩi. Ngi nm ko cho h trong gia cuc chuyn tr!

Tht d thng bit bao. Ngi cn c nm ko ra khp ni cho mi ngܩi cui phng. Ko ph ngp u h. Mi ngܩi thch th. Sau khi S Ph tr li cc cu hi, chng ti cng nhau n ung. ! Thc n ngon lm sao! Tht l mt ba cm nhiu hng v vi cc mn n ngon ming.

Bun thay, S Ph phi ra v v qu tr. Chng ti vy tay cho Suma Ching Hai yu u vi nhng n cܩi cm n v nim chn phc tuyt vi ny. Mt bui ti chm dt v chng ti ra v trong nim vui php h trn y. V p lc ca cng vic ni khc, Ngi ri Anh quc sau . Nhng mi ngܩi Anh rt phn khi sau khi gp v thy yu qu ca chng ta v bu khng kh chn phc vn cn y! Cm n S Ph, v Thy Knh yu ti thm chng con. Chng con nguyn tinh tn hnh thin v cu xin vi ng Cha Tri cho thn xc S Ph bt ǧn au.


Cuc Hnh Trnh Ca Ti Vi Minh S

Do chun ng tu Victoria Valdes Jones, Anh Quc
(Nguyn vn ting Anh)

Hm y, ti nhn ܮc mt c in thoi ca mt v chun ng tu, trong mt trng thi xc Ƕng gia s sung sܧng in cung v ngt ngy. Trong s hn hoan dn dp, ch cho bit chng ti phi i Lun n cp thi v S Ph sp ti lc 7:30 chiu. Ti vi v thu xp i Lun n cng sm cng tt, nhng trong s chp nhn hon cnh y a m lng th dng dng, khng cht xc Ƕng. Vng, ti mun gp S Ph. Vng, ti mun ܮc truyn Tm n. Nhng ti chp nhn mi chuyn xy ljn. Ra khi tnh Chester, thuc min Bc Anh quc, chng ti li xe hng gi dܧi cn ging t, ht trn ny ti trn khc. Khng bao lu sau, s vui mng ca ngܩi bn chun ng tu ly sang ti, khin chng ti khng cn Nj g ljn ܩng x nguy him na. Trn ܩng ti Lun n chng ti ni chuyn huyn thuyn, v ti a im hn hi tr mt cht. Bu khng kh y v cng ho hc. Chng ti ti cha ܮc bao lu th S Ph bܧc vo ca. Ti s khng bao gi qun bui chiu hm y, ngy nh du b ܧc u trn cuc hnh v Qu Hng ca ti.

Nhng nm trܧc y, ti tܪng rng mnh ang trn "cuc hnh trnh", nhng tht ra ti ngh n ch l nhng bܧc sa son m thi. Ti may mn ܮc ngi hng u ch chn S Ph. Khi ti chm ch nhn vo mt Ngi, mt cm gic th ngy, y tin tܪng v mt tnh thng v iu kin ca ngܩi con i vi m dܩng nh b qun lng t lu, nay tr li xm chim hn ti. Tnh thng yu v s thin lnh nh ang m p ton th cn phng. Chng ti ngp ln trong b tnh thng trong lc th gii ngoi kia nh tan bin. Tm lng t bi ca Ngi nh sui chy tun ra t ci ngun v tn. Nh ging sng nܧc cun khng ngng, chy cho ljn khi v ti tn ngun, mch nܧc cng ngy cng mnh. Tnh thng chan cha ti ni ti cm thy mnh nh thot ra khi nhng nh hܪng ca th gii v thܩng. Ti nh c ln džc rng nhng linh hn gii thot h rt th v vt cht. Ti tin rng S Ph sinh ra trn tri t ny Nj em an bnh ljn cho mi chng sinh. Ngi khng sng cho ring mnh, m ch v li ch v nim vui ca chng sinh. Mi quan tm duy nht ca S Ph l dn dt chng ta tr v Thin Quc. Nhc th ca Ngi l ni n nu cho chng ta. Ngi phng s trong tnh yu siu vit i vi chng ta, nhng k may mn ܮc theo Ngi.

Nu sau ny khng bao gi ti c dp gp S Ph ln na v ch gp Ngi mt ln ny, ti s ghi nh mi bui chiu hm y, trong ti mt cm gic hn hoan sung sܧng, mt tnh yu thng trong tim bng sng dy. S Ph i, Ngi nh nh thi dng, tnh thng ca Ngi ta khp mi ni; Ngi nh khng gian, tnh thng ca Ngi l v tn, xuyn thu vo con ngܩi ca chng con trong an vui hnh phc. Ngi dy ch c lng kin tr v s tinh tn mi c th bit ܮc mc ch ca mnh. Chng ta khng nn khinh thܩng hay hi ht, nhng thi Ƕ thng thܩng m chng ta hay mc phi. Chng ta phi lܧt qua dng v bn ngoi m i vo ci p bn trong. V sau cng, chng ta hy nh rng khi i tm s khai ng v nh sng vnh cu, tnh thng t Ƕng cng ljn theo.


Chuyn Nh Tu Hnh

Ngy No Cng Tuyt Vi

S t Tiu Vn, Hoa K

C mt ln, thy gio Anh vn bo chng ti vit mt bi vn ngn vi ta NJ l "Ngy xu nht ca ti" (My worst day). Ti nhn ܮc bi, suy ngh rt lu m khng ngh ra c mt ngy no l ngy xu nht ca ti. Nu ti c gp phi mt cht g khng vui,

S Ph cng gii quyt kp thi, Nj ti hiu ܮc nhng chuyn khng vui v ch l mt trong nhng bi hc Nj ti t sa ǰi m thi. ng thi cch gii quyt ca S Ph rt kho lo v th v, cho ti thm mt cht lng thc cho t tܪng. Ti khng cm ܮc ngh "! S Ph qu tuyt vi!"

Cho nn ti mun NJ ngh thy gio Anh vn sa ta NJ bi vn thnh "Ngy tuyt vi nht" th bi vn ca ti s lu lot hn, ti v mi ngy NJu tuyt vi - t khi theo S Ph tu hnh.