S Ph K Chuyn

Pht Ti Tm


Suma Ching Hai ging ti Ty H, Formosa,
Ngy 11 thng 3, 1989
(Nguyn vn ting Trung Hoa)

C mt ln ti ܮc nghe mt cu chuyn ca n rt th v:

Ai cng ang tm Thܮng hay Pht. H nghe ni rng Thܮng l tnh thng, Pht l t bi, nn mi ngܩi NJu mun tm ljn Ngi, nhng khng ai bit Ngi u? Cui cng c ngܩi bit Ngi ang trong mt hang Ƕng vng lng bn sng Hng v h ljn Nj tm Ngi. Mi ngܩi yu cu Ngi chuyn: "Thܮng , xin cho con iu ny!", "Thܮng , xin cho con iu kia!", "Thܮng , con mun con ca con tt nghip!", "Thܮng , con mun c v!", "Thܮng , con mun mt ng chng," "Thܮng , con mun tin," "Thܮng , con mun a v."

Thܮng mt qu nn ni: "Nhiu qu! Ta chu khng ni na. Ta phi quy n. Nhng Ta c tm ܮc mt ni yn tnh u y?"

C vn ca Ngi ܮc gi l "i S Ph"! ng ta mi tu rng: "Ngi c th ln ni Everest, ni s khng ai ti quy ry Ngi."

Thܮng p: "y l mt kin tuyt diu." Ri Ngi ln trn n mnh. Sau mt thi gian, c hai ngܩi leo ln ni v ri thm nhiu ngܩi cng theo ln . Thܮng cm thy s thanh tnh khng cn na.

Thܮng li than th: ", tht l qu ng! Ta chu khng ni na!" Ngi li tm hi kin i S Ph ca Ngi v vic nn trn ni u. i S Ph tr li: "Ti bit c mt ni m Ngi c th n mnh ܮc v khng ai s tm ra Ngi. Khng ai c th ngh ti ni ."

Thܮng hi: " u? u? Ni nhanh ln! Ni nhanh ln!" i S Ph mi ni: " l trong tm ca con ngܩi. Nu Ngi trn h s tm khng ܮc!"

Sau Thܮng ni: ", ng lm! Nh ngi l mt i S Ph i ti!" Ri Ngi lp tc chy trn vo tm ca con ngܩi. Qu thc khng cn ai i tm Ngi na! Ch nhng ngܩi th Tm n mi mo him, "di dt", khng s cht ny, mi mun kim Ngi trong tm ca h.

Tht vy, Thܮng bn trong chng ta. Chng ta mun cu iu g, phi hܧng vo ni tm m cu. Chng ta mun tm nhng g p nht, hy hܧng vo bn trong m tm. Chng ta mun tm lc lܮng vn nng, hy hܧng vo ni tm. ng s ma qu bn ngoi, ng s nhng ngܩi hung c bn ngoi, v cng ng cu s gip ǫ ca chng sinh bn ngoi d l nhng ngܩi c cng c, m chng ta phi cu chnh mnh. Chng ta nn n mnh vo bn trong, cu nguyn bn trong v vui hܪng ly chnh mnh. Mi th NJu bn trong chng ta. Chng ta khng th tm kim bt c th g bn ngoi.

Ti ngh cu chuyn ny rt th v. (Mi ngܩi v tay) Cho nn c khi qu v mun thy ti cng phi tm ti bn trong. Thܮng trong chng ta. V th mi ni "Pht ti tm". Nu qu v ngh rng ti l Pht, th phi hܧng vo ni tm tm v S Ph bn trong. Ngi l lc lܮng bt kh t ngh v c th bo h qu v, ch dn qu v, soi sng qu v. Tuy nhin, qu v nn nhn ni, v vt tt kh tm.


Li Php Cam L

Suma Ching Hai (Nguyn vn ting Trung Hoa)

i trܮng phu l mt ngܩi c phong Ƕ, t thnh, mt kh nng v tr hu Nj hiu v liu ng mi vic, v l ngܩi c l tܪng thanh cao mun liu thot sanh t, hiu bit lut v tr, v t ܮc i tr hu v Chn L. Ngܩi nh vy l bc i trܮng phu.

***

Ci gi l "cu cnh" l trng thi gii thot t ܮc qua s tu hnh. Khi mt ngܩi t ܮc lc lܮng ti thܮng Nj cu Ƕ chng sanh, h khng thiu th g v c th cho chng sanh bt c th g ty theo s cn thit.