Thi i n Chay

L Do n Chay


Sc Khe V Sinh Lc

Suma Ching Hai khai th ti Ba-Ty

Ngy 18 thng 6, 1989 (Nguyn vn ting Anh)

V: Nu khng n tht na, c th ti c yu i khng nu ti khng c iu kin nu n chay? : Khng, nhng qu v phi chn nhng thc phm c nhiu cht m Nj thay th cho cht m trong tht. Trong sch biu ting

Anh, ti c ni ti vic n chay. Ti c ni mn n no y cht b dܫng. Tht khng c g l tt, by gi ai cng bit ri. Bnh vin ton l nhng ngܩi n tht. Ngܩi n chay t khi v nh thng. Cng vn minh chng ta cng c nhiu tht, cng phi xy nhiu nh thng. Nu s n chay khng cht b th nhn my con voi, nhn my con nga, nhn my con b ka. C con no khe hn con voi khng? N n ci g? Ngay c cht m n cng khng thm, ni qu v hay. ng t la di mnh. n chay rt khe.

Ngay c Mohammed Ali, mt v s quyn Anh, ng ta cng n chay, cho nn ng by ǥt ni g vi ti. Nu qu v mun n tht, th c vic n tht, khng ai ni g u. ng ly c. Tht khng tt. N rt d dy, th vi trng trong , th cht Ƕc trong ! Mi s th hn, s hi, nhng cm gic khng khip trong t trܩng ca th vt lc b git cn nm . Khi tiu th tht l qu v tiu th tt c nhng nng lc n mang theo. Nng lc rt l nng n, nn qu v khng th leo tr ln m v Nh ܮc.

V Lng T Bi

Suma Ching Hai khai th ti M-Lai-

Ngy 1 thng 10 nm 1989 (Nguyn vn ting Anh)

Chng ta phi coi s au kh ca chng sinh khc nh ca chnh mnh; v th chng ta khng nn ly s git chc, n tht th vt lm vui. V l do m chng ta nn n chay. l ngha ca vic tp hnh t bi, m rng tnh thng ljn vi tt c nhng sinh vt. Khng c tn gio no m khng dy chng ta nn ni rng tnh thng ljn vi mi chng sinh, khng phi ch i vi loi ngܩi m thi. D tin hay khng tin tn gio no i na, tt c chng ta cng c th tin vo "Tnh Bn Thin", vo s tt, vo s t bi h x trong tri tim.

Cho nn chng ta c gng cu cng nhiu sinh mng cng tt. Khng phi n mt ming tht, nhiu chuyn s thay ǰi; m l nguyn tc trui luyn tm ta nghing v s t bi, cho tnh thng ca chng ta ny n, khng git mt i c tnh ny. Ch y rt l quan trng.


Trch t: Phng Thc n Ung cho ngܩi Hoa K, B Canh Nng.

Harmony
n Chay?

B Canh Nng Hoa K chnh thc loan bo rng, n chay vn c th hi s lܮng nhng cht dinh dܫng m mt ngܩi cn dng.

Nh vy c ngha l - khng cn phi n tht, c, g, trng, hay sa, ph mt mi l b dܫng.

D theo li n ung no, sc khe cn ty thuc vo vic ܮc ch dn, x dng kin thc thng thܩng v n cc loi thc phm khc nhau.

Tht, c, v g l nhng ngun li ca cht st, cht km, v cc sinh t B. Nhng ngܩi n chay (dng sa hoc dng trng) cn phi ǥc bit Nj dng nhng thc n chay c cc loi dinh dܫng k trn.

Nhng ngܩi n chay tuyt i (khng dng bt c nhng g t Ƕng vt) cn phi ung thm sinh t B-12. H cng cn dng cht vi (calcium) v sinh t D m nhng ngܩi khc ly t sa, ph mt.

Ch thch: Mun bit thm tin tc min ph v dinh dܫng v cch nu n, xin lin lc Ban Phng Thc n Chay, in thoi s: (410) 366-VEGE.


n Chay, Tuyt Diu!

S t Khu Hng Chn, o Vin, Formosa (Nguyn vn ting Trung Hoa)

Ti l hun luyn vin th dc ti mt trܩng trung hc. Vi nm trܧc, Nj lm trn gic m ot gii qun qun kendo (kim thut Nht Bn) trong 5 nm lin tip ti khu vn hi ca Formosa, ti tp trung vo vic luyn tp b mn ny. Hng ngy ti ht sc kh cng luyn tp, v trong chiu hܧng vܮt qu gii hn ca th xc v sc chu ǿng ca tinh thn, ti cn tranh ua vi cc tay cao th kim thut nam gii, k c cc hun luyn vin gii nht. T nhin ti cm thy bc bi v bt lc mi khi khng t ܮc mc tiu v th xc ln tinh thn. Tnh trng thiu mu ca ti li khin vic cng thm kh khn. Ti thܩng b ngt xu trong lc tranh gii v thnh tr cܩi.

Mt duyn nay ljn vi ti l ng hun luyn vin ca ti tng cho ti mt cun sch c ta NJ l "Thc n L Cch Tr Bnh Tt Nht". Cun sch ni v cch dng tho mc thin nhin thay th cho dܮc phm hay phng thc ha hc Nj cha tr bnh ung th, k ra hng trm trܩng hp thnh cng v NJ ngh dng rau tri trng t t, hiu qu rt ng ghi nhn. Tc gi ca cun sch ny l mt khoa hc gia v cng l mt y s ty y ni ting ng thi, t b mn thuc Ty y v nhng trang c y khoa tn tin Nj cha tr cc bnh nhn mc bnh trm trng ca ng bng phng cch tho mc n gin v t nhin. ng tr thnh mt truyn thuyt v s thnh cng bt kh t ngh trong cch cha tr ca ng.

Ngܩi hun luyn vin trܩng chay ܮc mt thi gian, v ti quan st thy ng p ra, khe mnh v lanh l hn. S tin b ca ng v mn kendo tht ng ghi nhn. n chay em nhiu li ch ljn cho ng; mc Ƕ acid trong nܧc tiu tr v bnh thܩng m khng cn thuc men, mt tr nn bn nhy v trong sng, kim thut cng thm thܮng thng. Mc tiu t lu ca ti l nh thng ng, nn ti bt u n chay Nj c th sc bn hn hu tranh ua vi ng ln na.

Mt bui ti, ti cm thy b ri lon khi c bn hc c tuyn b l s sang M xut gia vi mt v thy trong mng. C din t rt sng Ƕng s ngܫng m ca c v v ny v nim hnh din ܮc quy y vi mt bc i s, ljn ni khi v nh ti khc sut m. Khng bit ti sao ti cm thy tht c n v bt lc; v ti bc bi trong lc luyn tp kim thut. Nhn thy bn mnh tm ܮc mt s h tr tm linh trong khi ti vn lc loi khng li thot, ti c gan phn khng v than van vi tri. "C y tm ܮc mt v thy, con cng mun nh vy!" Ti rt cng u v kiu ngo, ti s khng phc mt ai tr phi l mt v Minh S khai ng nht v tr, c lc lܮng v i nht. Ti qu dܧi t v thnh tm cu nguyn vi ng To Ha hy gip ti tm ܮc mt v i s c th cu ri ti, thng hoa ti v gii thot ti khi b kh.

Vi ngy sau, ti bt u mt vic lm mi ti mt trܩng trung hc C Long. Ni y, ti gp mt ng nghip, Trang s huynh, anh hi ti l do no khin ti n chay, v ti c bit ngܩi trong hnh trn cun sch m anh ang cm trn tay khng. Ti nhn thy hnh l cm thy thch th lin, nn mun cun sch Thn K Cm ng v Tc Khc Khai Ng - Khai Th v xem. Trn ܩng v nh, ngi trn xe but, ti m cun sch ra džc. Va coi ti va chy nܧc mt. Tht ra, ti thy mnh nh ang ma trn xe but, v ri, lc th bt ln cܩi kh. Ngܩi n ng ngi k bn thy c ch ti k l nh vy nn lic mt nhn vo cun sch. C th sau trܧc khi anh xung xe, cun sch Thn K Cm ng mi ܮc tr v cho ti. Ti chng bn tm ljn nhng ci nhn t m ca cc hnh khch v cng khng che du ni s hoan h trong lng. S thc mc t lu trong ti mong ch ܮc gii p nay xut hin! Nhn dng hnh ca S Ph trong cun sch, ti lau nܧc mt, lng thm nh rng l n ny tht s ti tm ra b quyt ri. T tr i, ti cng quyt tm trܩng chay.

Nh n chay, kim thut ca ti tin b ng k. Vi gnh nng nh hn, c th tr nn lanh ln, u c minh mn, phn ng l lng v ti c th ch tm d dng v di lu hn. Thm ch ti cn c th nhn thy tng c Ƕng ca i th v lm ch ܮc cuc u. Vi thanh kim trn tay, ti d dng nh th cng ln th; v nhng chiu thc pht hin ra khng ngng, li cng khng th bn lun v mt th lc v tinh thn, hnh nh dng khng ht, nim t tin tng trܪng. S Ph khin ti th nghim ܮc rng "bn trong vng nh ni, tnh nh nܧc, bn ngoi nng lc nh th, nhanh nh in chp".

Cc i th ca ti ch cn nܧc tr mt nhn ti; nhng ngܩi tp kim thut vi ti b cuc khng u vi ti na. S thnh cng ca ti khin cc hc tr ca ti thch th ljn ni bt chܧc ti v n chay. S bin ǰi nhanh chng ti ni ti cm thy cuc sng tht c ngha v gi tr. S quyt nh n chay ca ti cu ti khi nhng bi ri trong cc bui tic tng x giao, ti khng cn phi ung rܮu, n tht na. ng nhin cng ǫ tn km. Bn b thn thch ca ti nhn thy c th, tinh thn ca ti cng ngy cng khe, y sc sng, n ngon ming, v cha ܮc bnh thiu mu, khng ngn cn vic n chay ca ti. Sau ny ti d dng ot ܮc c hai gii thܪng hong kim ti khu vn hi, v dܧi mt cc hc tr ti, ti l mt tm gng ca sc khe tt. Mc d bnh thܩng cng vic nhiu v vic x dng th lc khng t, th m ti vn cn thi gi Nj vui a cng cc hc tr v bn ng nghip. Trong cuc sng hng ngy, khng ai c th ni n chay l kh ng tt, khng dinh dܫng, m ngܮc li h cn khng ngng ljn hi thm ti v mt phng cch n ung cho khe mnh. n chay em li cho ti rt nhiu iu lnh, ngay c chnh ti cng kinh ngc. Cc ngܩi n chay va thin lnh v thnh tm; h c th ha ng d dng vi mi ngܩi v trong bt c ni u. im ny, mt ln na ti li nhy ma vui v v ti trn y nim chn phc! n chay tht l tuyt diu!


Nh hng chay trn ton th gii

Virginia, Hoa K
Sunflower Vetetarian Restaurant
2531 Chain Bridge road, Vienna, VA 22181 U.S.A.

Tel: 703-319-3888 Fax: 703-244-7331

Texas, Hoa K
Suma Veggie Cafe
800E Arapaho Rd., #120, Richardson, Texas 75081 U.S.A. Tel: 972-889-8598

Perth, c Chu
Lotus Vegetarian Restaurant
#2/220 James Strees, Northbridge, 6000, WA Australia Tel: 9228-2882 / 9328-6406

Mun bit thm chi tit v nhng nh hng chay in k trܧc, xin lin lc vi trung tm gn nht Nj ܮc sch.