Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
m Nhc v i Sng

Ngy Din Kin Ngܩi

Nhc v li: nhc s L Quang nh
(Nguyn vn ting Anh)

Knh tng Thanh Hi V Thܮng S v qu v khn thnh gi quc t trong bui vn ngh "ܩng Vo Nhc Tnh Yu v Tm Linh," ngy 27 thng 12 nm 1997, ti Hoa Thnh n.

on I
Ngy ta din kin Ngܩi
i, bit bao n in!
i sng mi khi mm
Trong an lc, hoan ca!
Ta thc hiu Ngܩi
Cnh Sao Mai trn tri
Qua bng m, soi sng.
SUMA CHING HAI, SUMA CHING HAI, SUMA CHING HAI

ip Khc
Xin ng la xa con!
con m hay ic!
a con v chn phc.
Ngi hi, Ngi nghe chng?
Trn i cao, Ngi ng
Con dܧi ny, tm kim
Ngi a li ch ܩng
Ngy m vi su mun.
Xin Ngi hy gip con!


on II
Ngy ta din kin Ngܩi
i, bit bao n in!
i sng mi khi mm
Trong an lc, hoan ca!
Khng bao gi, khng bao gi na
Ta khng l ngܩi xa
T ngy ܮc din kin
V gi tn Ngܩi
SUMA CHING HAI, SUMA CHING HAI, SUMA CHING HAI

ip Khc: lp li ln na l ht.