Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Sn Khu in nh

Contact

Do ng tu Anita

"Contact" (Tip Xc) l mt chuyn phim khoa hc gi tܪng v mt khoa hc gia vi ch mnh lit tn l Ellie Arroway, cng hin ǩi mnh c tm cch bt lin lc vi nhng hnh tinh khc. Vi s c gng phi thܩng, c vܮt mi th thch, chng gai, v cui cng tip xc ܮc vi mt hnh tinh tn l VEGA cch a cu khong 26 nm nh sng. Qua vic tip xc ny, c nhn ܮc nhiu tn hiu Nj da vo c th thnh lp mt phng tin vn chuyn Nj du hnh ln tinh cu Vega.

Qua bao th thch v lm ln, v vi s cng tc ca nhiu quc gia, s chuyn vn ܮc hon tt m mn. Ellie c th du hnh vi tc Ƕ nh sng xuyn qua mt ܩng hm gi l "ng m" (warm hole). Sau chuyn du hnh m c khng sao tܪng tܮng ܮc trong cuc ǩi c, c ku ln mt cch thng tht rng: "Khng... khng... khng mt li no c th din t ܮc! ng l phi em theo mt thi s, p qu!" Nhng tic thay, khi nh khoa hc gia ny tr v sau chuyn du hnh di 18 gi, tng ng vi mt khonh khc rt nh ca mt giy trn tri t, cc khoa hc gia khc cng nh gii tr thc khng tin nhng kinh nghim m c tri qua, v c thiu bng chng c th Nj chng minh. Tuy nhin qua th nghim ny, c khai ng hn v c mt ci nhn mi v con ngܩi cng nh tt c nhng g c tin vi t cch ca mt khoa hc gia.

Chuyn phim ny c tng quan vi ng tu chng ta. Sau khi coi phim, ti tin rng cu chuyn ܮc da vo th nghim bn trong ca mt nh tu hnh. Ci ܩng hm m nh khoa hc gia ny i qua tng t nh "ܩng hm nh sng" m nhiu ng tu hay mt s nhng ngܩi cn k vi ci cht th nghim qua. Ti cng tin rng nhng cnh m nh khoa hc chng kin - mt v tr tuyt vi, chung quanh ging nh tranh thy mc, ri thn ph qu c ca c t u hin ljn - NJu c tht. Ti cng c mt th nghim tng t trong khi ta thin, nhng khng th k ܮc bi v n khng th no din t ܮc. l l do ti sao ng tu khng nn ni th nghim bn trong ca mnh, v ngܩi nghe c th s hiu sai v nh mt i ngha chn tht cng nh nt p v tinh hoa ca n.

Tic thay khi nh khoa hc gia ny k v kinh nghim ca mnh th khng ai tin. Nhng ngܩi tu hnh NJu hiu v ng cnh ng vi nh khoa hc gia ny khi phi i u vi nhng ngܩi khng tin nh vy. Qua vic hnh thin, ngܩi tu hnh th nghim ܮc nhng kinh nghim v cnh gii ngoi tr tܪng tܮng. V li nhng kinh nghim ny vܮt ngoi tm mc ca th gii vt cht, nn chng ta khng th dng phng tin vt cht Nj chng minh. Ngay c my quay hnh ca nh khoa hc gia ny cng khng ghi nhn ܮc bt c d kin no trong chuyn du hnh ca c, v chn Ƕng lc ca mi trܩng lc qu cao. Cho nn, nu khng tu hnh, chng ta s thy th nghim ng tu cng ta nh chuyn thn tin. ng thng thay, th gii ang tm kim khp ni nhng gii php cho loi kh au v nhng vn NJ phc tp, m khng bit rng cu tr li nm ngay trong chnh h.