Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Thn K Cm ng

Th Nghim Ca "Vn Vt ng Nht Th"

Do ng tu Rachel Sumner, Denver, Colorado, M Quc (Nguyn vn ting Anh)

Tham d Thin T Quc T ti Hoa Thnh n vo nm 1997 mang li v vn n in, s an tnh v tr hu cho con ܩng tu hnh ca ti. Tnh thng v bin, lng kin nhn v t bi qung i ca S Ph khin ti v cng cm kch. Phm cht cao qu, thnh thin ca Ngi th hin khng ngng qua s tn tm sn sc n con trong gia nh Qun m ca Ngi. S Ph khng b st mt chi tit no khi chm sc cho chng ta, bt k l v th xc, tm linh hay vt cht. Dܧi s hܧng dn y tnh thng ca S Ph, ng tu ܮc php d l Truyn Tm n mt ngy trܧc khi Thin T bt u. Khi nghe tin ny, ti v cng cm Ƕng v s quan tm ti cc nj t ca Ngi.

Lc thin qun nh sng trong ngy Tm n, trܧc mt tr hu ca ti, tt c Ƕt nhin tr nn rt ti. Ti c cm tܪng nh mnh ang du hnh tht nhanh qua khong khng gian en ti ny. Khng lu sau, bng ti ǰi thnh mt tia sng du, mu trng v vng, khin ti c cm gic v cng thanh thn v bnh an. nh sng ny sau chiu ra khi mt tr hu v bao ph u ti. nh sng tip tc lan rng ra cho ljn khi ti cm thy mnh tr thnh mt nng lc hon ton thun khit. Ti khng cn thy nhc th ca ti bt u ch no v chm dt ni u. Sau , ti c cm gic nh sng ny khng phi l ca ti m thuc v tt c, cu thng vi tt c. Ti c th thy mt phn ca nh sng ny trong vn vt. Khi chng nghim ܮc iu ny, lng ti trn y php h. Ti tht s hiu ܮc ca S Ph khi Ngi nhc li li Lo T: "Vn vt ng nht th."

Xin t n S Ph cho ti mt ci nhn thong qua v Chn Ng ca ti. Th gii ny y dy nhng o tܪng, ܮc mnh danh l phm vi v gii hn. Nh tnh thng v tr hu ca S Ph, ti ܮc cho thy th no l Chn L.


Disneyland Ti Thin Quc

S t Ha Qunh Hoa, i Trung, Formosa

Nh S Ph gia tr, thng Hai 1997, ti ܮc gii thܪng "bn hng xut sc" ca cng ty, l mt chuyn du lch Disneyland Nht. y l ln u tin xut ngoi, v lu khng ܮc gp S Ph, nn ti mong Ǯi nh tr th, ngh rng c th bt ng gp S Ph nܧc ngoi. Mi ln ljn phi trܩng, ti NJu nhn quanh hy vng rng gic m ca ti s thnh s thc, nhng ch l tht vng m thi. Vi ngy cui cng ca chuyn i, cui cng ti gc mi nh thng sang mt bn v n hn khng thin nh, ti quyt nh vui hܪng chuyn i thm Disneyland v tham quan tr s chnh ca cng ty ti. Trn xe, ti lun ngi mt mnh trong mt gc, vui hܪng cuc hnh trnh ca nh sng (thin) v vi nim nh nh, nhn ln bu tri y sao bn trong. Trong thm tm, ti khng ngng gi nhng du hiu in tn Nj lin lc vi S Ph.

Ngy 28 thng Hai, chng ti ti chn ni Ph S, cc bn ng nghip ca ti rt tht vng v thi tit xu cn tr vng t xinh p ny. Sut mt ngy ngi trong xe, mi ngܩi NJu sm mt mi. Cc bn ng nghip ca ti ܮc thng bo trܧc l ti s thin trܧc khi i ng, nn sau ba ngy vi ti, h quen i. K diu thay, ti thy ܮc nhn hnh nh tht huyn diu sau khi thin ܮc hai, ba pht. Ti vn cn nghe ting cc bn cng phng ca ti trong phng tm, v mi vic khc din tin vn bnh thng, nhng ti cm thy th v t mt tr hu ca mnh. t nhin ti thy mt gii Ngn H xut hin trܧc mt ti vi nhiu mu sc bin ha. Gii Ngn H lp lnh trn bu tri, mt chic xe bng lu ly vi nhng con nga cng bng lu ly t xa tin v pha ti. Trn ngp tnh thng, S Ph xut hin trong mt b y phc la trng nh lu ly, bܧc xung xe nga ri dn ti ln xe ngi. Tht vy! S Ph dn ti do Disneyland Thin Quc!

Vi i lc ca S Ph v trong chic xe nga ang bay, ti cm nhn ܮc v p ca ngn h. Ti mt im, mt ni c nh sng rc r xut hin, chiu sng vi nhiu mu sc tht p. Lc lܮng ca S Ph a ti vo mt trung tm ca vng sng ny, v ni y c mt ܩng hm ti bn trong. Chng ti tip tc tin bܧc; vi lc lܮng gia tr ca S Ph, ti khng cn s st g m thc mc khng bit c phi l ܩng hm m S Ph ni trܧc kia khng. Sau chng ti ljn mt cung in lu ly. Trong cung in pha l ny ti thy ܮc Thin Ph (S Ph) ngi trn cao. Khi bܧc vo bn trong ti rt xc Ƕng. , Tri i, ti ܧc g ܮc li y mi dܧi thnh hi ca Ngi. Ti trn ngp tnh thng yu ca S Ph.

Sau khi xut nh, nhn ng h, ton b cuc hnh trnh ch c mܩi lm pht. Ti th di, Disneyland ca lc lܮng ca th gian lm sao so bng Disneyland ca Thin Quc. Lc lܮng ca S Ph tht v s bt ti. Trong s mn nguyn, ti ko mn ln v i vo gic ip. Chuyn i Nht l mt phn thܪng v cng to ln.

Sau khi v li Formosa, ti ljn tiu trung tm tm bc ha c quan h vi th nghim ny ( l bc "Sn ng"), n chng ܮc mi tc phm ca S Ph NJu trn y ch th tu hnh. Sau hn mܩi ngy, hu nh mi ngy S Ph NJu ti gia tr cho ti. Ngi ti dn ti ngi xe nga lu ly i thm gii Ngn H na, ban cho ti tnh thng vnh hng ca Ngi ljn t s tu hnh. Mi ln, ha thn lu ly ca S Ph hin ra, dn ti v cho ti mt v iu tuyt vi, trong tnh thng ti thܮng ca Ngi.


Vn Mn o Tܪng Bn Ngoi Ca Cp Mt

Do S Huynh Curl, Southampton, Anh Quc (Nguyn vn ting Anh)

Ngy 1 thng 3, 1998, ti qu thc m mt gic m tuyt vi v S Ph. Ti tin rng c th l mt gic m m trong S Ph dy d mnh, mc d ti khng r phn no l "m", phn no l "ging dy". Ti bit l S Ph ang khai th, nhng ti khng nh ni dung; tuy nhin, ti cng nh ܮc phn cm Ƕng nht l khi S Ph ly my chp hnh, hay ng nhm v nhm vo mt ngܩi no . S Ph cn ni: "Vic ny rt n gin" (ngha l khai ng rt d). Ti nhn thy mt khun mt ngܩi , ri chng ti nhm vo cp mt. Cng ging nh di chuyn li gn mt hn, nhng mt khng to ra. Ch l o tܪng bn ngoi mt i v chng ta thy nhiu iu hin l ra. V li, khi lp bn ngoi mt i, tnh cht ca mt (hay nhng g ng sau mt) tr nn tuyt vi hn. Trong lc ny, ti nh rt xc Ƕng; trong gic m, ti khc.

Khi chng ti di chuyn li gn hn (cng hܧng ni), chng ti thy nhiu iu, nh cc tinh cu, mt trng v.v... cho ti khi tt c NJu thnh mu en. Ri ti thy c ngܩi ang chi trong cht nܧc en ang khc. C th l nܧc en hoc du. Ti nh ang thc mc khng bit chn ny c ging mt ci h v (Thin gi l chn Khng Khng) Nj b mi s sng to vo, nhng ti cng ngh rng n c th ch l mt s hn Ƕn m thi. Sau ti ngh "Khng Khng", hay chn h v, cng ܮc v qu v c th vui y, sng to nhng g mnh thch, nhng sau khi sng to ri, n s tr nn hn Ƕn. Sau chng ti ri ra v t xa nhn xung ch nܧc mu en , ging nh nhn xung mt ci h nܧc en vy. Ngܩi m hi ny ti thy trong nܧc en vn cn , ch nh hn. C mt ngܩi ang coi gi h en , ng ta theo ܩng nܧc gi vi Ǯt sng v pha ngܩi ang khc. Ti nh cng vi ngܩi ni v S Ph. Dܩng nh ng ta bit rt nhiu v S Ph, hay ang lm vic vi Ngi hoc cho Ngi. Nhng vo lc , ti tnh gic.

Nhng s vic ny khin ti lin tܪng ti mt cu ni: "Tiu v tr l i v tr." Cu ni ny ngha l "Tiu ng v i ng ng nht th." Nu phn tch gic m ny, ti c th ni l S Ph dn dt linh hn ti ra khi th xc, qua nhng cnh gii ca nhng tinh cu, trng sao v.v... ln ti nh cao ca To Ha (nܧc en m ti thy trong gic m). Ngܩi khc c th v b kt trong nhng sng to ca chnh h, khng nhn thc rng y ch l mt tr chi m ng to ra, v ngܩi nhn thy s vic ny ang gi tt c nhng ln sng (m thanh bn trong, mt loi ln sng/chn Ƕng lc) ti linh hn ang au kh.