Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Trn ܩng Tu Hc

Qu u Cng Nt

Do s t Hoa Hoa, i Bc, Formosa

Ti khng tin l c ma qu, thn thnh hay php l, m ch o lܩng mi th qua ܩng li khoa hc. Nhng cng may l trong thn thc, ti tin c ng To Ha trong v tr. u nm 1980, ti cm thy thiu mt ci g trong ǩi. Cuc sng khng th no ch gii hn trong nhng hin tܮng sinh, lo, bnh, t. Ti tm hiu qua cc sch v trit hc v thn hc, hy vng tm ra gii p. Tuy nhin khng mt quyn sch no gip ti ht thc mc, hoang mang. T hn na, ti li khng tin rng con ngܩi c linh hn.

Mt hm -- trong tm trng m h, mu thun -- ti i cha v, mang theo mt bc hnh Pht Thch Ca Mu Ni. Ti ǥt hnh trong phng Nj thnh thong cng bi. C l Thܮng cm Ƕng bi hnh Ƕng ca ti. Mt hm, khi ang ng tra, ti thy rt r rng hai ch: "Thanh Hi". Ti lin tnh dy, t hi ngha ca hai ch . C th no l tn tnh Qinghai(Thanh Hi) bn Trung Hoa Lc a? Nhng ti thy ch "Thanh" m! Ti t trch mnh nm m v vn, ri sau qun lun.

Mt thi gian ngn sau, ti li m thy mt th nghim k l khc. Ti thy rt nhiu chng sinh xp hng ngay ngn ang yn lng i qua mt con sng cn, sang b bn kia. Hai bn b sng ܮc ri si. C nhiu ngܩi bng qua sng ljn ni ti khng thy u l hng u, hng cui. Ti cng i trong hng ngܩi y. ng bn kia b l mt v tng trong b y phc ngn mu trng, im lng nhn m ngܩi bng qua sng. Ti khng thy r ܮc mt ca ngܩi ny.

Thng ging 1990, sau khi cha ti qua ǩi khng bao lu, ti tnh c ni vi m ti rng: "Phi thy ma t nht mt ln th con mi tin l ngܩi c linh hn v tin vo tn gio!" Va dt li th th nghim ti thy hi cn nh hin ljn trong u mt cch rt l r rng. Hi nh ti khng nhn ra, nhng by gi ti nhn ra ngay, iu m ti thy l mt chng sinh v hnh.

cu Ƕ ti, Thܮng tm c hi ny ti c hi khc Nj thuyt phc u c ngoan c, bܧng bnh ca ti. Thi im ca ti ljn. ng lc , Thanh Hi V Thܮng S bt u em gio l ca Ngi ra chia s vi qun chng. Nh mt ngܩi bn ng nghip, ti ܮc bit gio l ca Ngi v tham d nhng bui thuyt ging trܧc khi quyt nh xin th php. Nhng ti lm ph mt gn mܩi nm tri qu bu!

Sau khi Tm n, ti c nhng th nghim bn trong v bn ngoi v nim tin ca ti cng mnh. Ti liu ng ܮc l do ti sao mnh lt vo th gii ny; ti cng bit ܮc tin kip ca ti v s khi thy ca v tr. Ti thy v tr pht xut t mt ging ho quang rt sng v mt ting n rt ln, ging nh gi thuyt ca cc khoa hc gia. Trong mt th nghim khc, ti thy mt khi dy ǥc nhng m sng, cc k sng, n lin tc vng ra khp mi ni trong khp cng khng gian rng ln. Nhng th nghim m ti t ܮc l bng chng h tr cho thy nhng iu m Thanh Hi V Thܮng S dy l s tht. Nu khng tu php Qun m, ti s khng sao bit nhiu v chn l ca cuc ǩi trong mt thi gian ngn ngi nh vy.


Hnh Trnh Trong V Tr

Do s t Liu T M i Bc, Formosa

Qua bao ǧn au trong vc thm cuc ǩi
Nh n trn ban ti,
S Ph Thanh Hi, ta gp Ngܩi.
i nh nhng, thanh khit
Nim vui sao dt do
Thi lo lng mun phin,
B tnh thng ngy ngt.


Lng ta y tin tܪng,
Nhng m nh trn gian bin mt.
Trܩng ǩi lm ci,
Ngܩi gip ta trܪng thnh,
Hnh phc thay nim thng hoa!
Tranh u chn hng trn


Nhiu qun qui kh au.
Ngܮc dng v Ngun Ci.
Nguyn tinh tn tu hnh
Vܮt chng gai, th thch
Ln non, ܩng ta i.
Hn thng hoa, hn h,
Khng bao gi thi ch.
Ta t nhc nh lng


Th gian l o mng.
Bao gi t gii thot
Nim chn phc ta hܪng
Hnh trnh trong v tr.