Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Gio L Chn Lc

Thin ng V a Ngc

Thanh Hi V Thܮng S khai th ti Tn Gia Ba
Ngy 3 thng 3, 1992 (Nguyn vn ting Anh)

Ti c th so snh a ngc v thin ng hay s tt lnh -- ni nng lc khng nh -- vi nng lc. Trong v tr, tt c s vic, mi th NJu to ra bi nng lc, v chng ta gi l "Lc Sng To", hay c th gi l "ng To Ha". V nng lc ny lan trn khp mi phng hܧng khc nhau, tt c nng lc ny by gi ang lan trn khp ni trong v tr, v lm thnh nhng th gii khc nhau, nhng chng sinh khc nhau. Nhng chng sinh ny c nhng trng thi suy ngh ring, hay nhng ǣng cp thc khc nhau, v ty theo s tng giao gia h vi nhau, m pht ra mt loi nng lc khc.

Chng ta chia nng lc ny ra lm hai loi. Loi th nht c th gi l lc "dng", hay Thܮng Tnh, lc Thin ng, hay Pht Tnh. Loi th hai c th ǥt tn l lc "m", hay lc xu, hay lc en ti, tri vi s tt. S tt v lc "dng" i i vi lc m. Mi khi bt c chng sinh no -- d l chng sinh thin ng hay tri t, ngܩi trn tc -- pht ra s tt, tnh nhn nhc, tnh thng yu, v s hp tc ln nhau, th nng lc ny s ܮc xp vo loi lc tt, l lc Thܮng hay lc "dng". V chng ta cng ngh ti iu tt, nhng chng sinh ny cng pht ra nhng iu tt lnh nh vy, th trong bu khng kh, trong th gii s cng c nhiu lc "dng"; v mi khi chng ta hay bt c chng sinh no pht ra nhng ngh khng tt, ganh ght k, hay bt c mt khuynh hܧng, hnh Ƕng hay li ni no c tnh cch "ph nh", l chng ta thm vo ci nh kho "ph nh" ca v tr, m chng ta gi l lc xu. Lc ny s gy thm s ganh ght, chin tranh, bt ha trong th gii ca chng ta hay trong bt c th gii no m nhng ngܩi ny ang sng.

V l do m chng ta phi lun lun ngh tt, lm tt v ni tt, Nj c th tip nhn iu tt lnh m chng ta gieo. V vy trong Kinh Thnh c ni: "Gieo g th gt ny," v trong kinh

Pht Gio cng ni ging vy: " hin gp lnh, gieo gi gp bo." Hu ht kinh in NJu ni nh vy. Mun ܮc ln thin ng -- iu ny rt l hp l, by gi chng ta bit ri -- l chng ta phi hܧng v con ܩng tt, v phn "dng" ca th gii. Cng bܧc vo con ܩng tt, cng gn s tt, chng ta cng i vo phm tnh thin ng, v cng gn thin ng hn na. Lc "m" vn c th xung quanh, nhng s khng nh hܪng ti chng ta. Th d, chng ta c n sng trong nh, n in, th bn ngoi c th l ti, nhng khi bܧc vo nh, chng ta c th džc sch ܮc, chi ܮc, c th nhn thy ngܩi thn v tt c chung quanh. Bng ti bn ngoi s khng nh hܪng ti nh sng trong nh chng ta. iu rt gin d v l mt s gii thch cn bn v s tt v xu, thin ng v a ngc.

Nu lc "m" rt mnh, n s to ra mt bu khng kh dy ǥc m ngܩi no v tnh b ko v v nhng hnh Ƕng h lm, s th nghim ܮc ci gi l a ngc, ni m nhng s au ǧn, qun qui, nhng n nn, ti li d di nht s ray rt, dn vt h cho ti khi h tr ht nhng ngh xu hay nhng hnh Ƕng khng tt m h lm khi trܧc. Chng ta c th trnh ܮc iu . Chng ta c th trnh tnh trng au kh -- gi l a ngc -- nu by gi chng ta quay v vi iu thin lnh.

C hai loi thin ng. Mt loi tm thi v mt loi vnh cu. Ci gi l thin ng tm thi, c th t ܮc bng cch lm tt, bng cch trnh iu xu v bng cch tu hnh hi ci, tin vo o no , hoc Thܮng , Pht B Tt ca qu v, cu nguyn, v džc kinh sch, c gng sng theo cng nhiu cng tt. Mt loi thin ng na, hay Thin Quc, hay chng ta gi l Thin Quc Cu Cnh, l thin ng vnh cu, mi mi tn ti, i hi nhiu c gng hn v phi c n in ca ng Ti Cao, ca Pht Tnh, hoc ca mt v Pht bn trong chng ta.