Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Quan im

Thuyt Lng Mn

Thanh Hi V Thܮng S khai th ti o trng Vnh ng, i Hn
Ngy 6 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

C hi ny rt thing ling v cng rt lng mn (S Ph v mi ngܩi cܩi, v tay). Ti thch khng kh lng mng. Lng mn y khng phi ch c ngha l khng kh thng yu gia hai ngܩi nam v n. Lng mn i khi l mt s thing ling, rt cao qu, nn th, trong khng gian, pht ra t tri tim ca chng ta, khi chng ta cm thy dt do tnh thng, rt thanh tnh, hin ha, du dng, v cm thy v cng d chu v mi ngܩi, mi vt chung quanh. Chng ta bܧc i chm ri, ni nng nh nhng, ngh rt thanh tao v nn th. Ti gi l bu khng kh lng mn. V hm nay chng ta ang trong bu khng kh . (V tay)

Ti ngh thi bui vn minh ngy nay chng ta c nhiu li im, nh ti ni hm qua. Chng ta c my bay, c my mc in t ti tn Nj c th lin lc vi nhau. Chng ta c truyn hnh, c mi tin nghi Nj c th ljn y mt thi gian ngn, sng vi nhau v hܪng th tt c nhng tin nghi ny. Nu nh khng ܮc cng vi nhau, th sau ny chng ta vn c th ngi nh thܪng thc nhng hnh nh trong dp ny qua bng thu hnh, truyn hnh, bng thu m, nhng bn nhc, cng nh qua h thng thu nhn ring trong no b ca chng ta. Tuy nhin, thi i mi - v nhng pht trin cao ǣng v k thut - du sao cng ph hy khng nhiu th t bu khng kh lng mn ca thi xa, nh cch phc sc, i ng, cch chng ta ni chuyn vi nhau, cch chng ta suy ngh, vit lch v biu l t tܪng bn trong. N khng cn nhiu nt th mng, thnh thi, lng mn nh xa. l iu m i khi chng ta b thiu st. l iu m rt nhiu ln ti tic nui. V trong nhng dp nh vy chng ta mang n tr li.

Ti khng bit c phi v chng ta lm mt bn tnh th mng ca chng ta, tnh lng mn, nt p bn trong sn c ca chng ta, hay gy ra chuyn g Nj ngy nay hu ht thi gi l chng ta ngh ti tin bc nhiu hn. Chng ta ngh ljn nhng tin nghi vt cht nhiu hn l chm sc cho v p bn trong, ngay c hnh dng bn ngoi biu tܮng cho ci p bn trong cng khng, chng hn nh qun o p, i ng ng hong chng chc, ni nng thy m ngt ngo. i nay, ngay nh chng ta ni du dng cng rt kh, d c mun i na. V nhng ngܩi khc NJu ni chuyn cc cn, ni l, ni to. Khng bit qu v thy th no, ch ti i khi cm thy rt lc lng th gii ny. Khng phi i khi, m rt nhiu ln nh vy. Nht l khi ti ang trong mt trng thi m mng, lng mn, nhng li phi ng u vi nhng ngܩi khng c nhiu phong thi m mng hoc khng bit m mng l g c. Nn ti cm thy l loi hoc mt i mt ci g m mnh khng nhn ra, ch bun b, cm thy mnh nh ang ngoi th gii ny, sinh lm th gii.

Chc qu v i khi cng cm thy nh vy, c khng? C! Nh vy ti sao tt c chng ta khng c gng ly li? Khng nhng trong lc ta thin, m cn sau , trܧc v lun lun nh vy mi khi tip xc vi ngܩi khc. Ti bit l kh, ngay c ti cng vy. Qu v bit ti lm th. Mc d hi xa khi tr tui hn, c l th ca ti khng ܮc chi chut, hon ho nh by gi ti mun. Hi ti khng hiu bit nhiu nh by gi. Nhng trong tm ti vn l mt thi s. V ti mun nh mt vn th, mt gic mng, mt tnh cm lng mn.

Nhng nhiu lc phi i din vi hon cnh khin lc lܮng bn trong i u mt. V ti khng chu ni thc t th kch, l mng bn ngoi. Ti phi ni nh ngܩi khc ni, phi hnh Ƕng nh ngܩi khc hnh Ƕng, vn vn v vn vn. Ri sau ngi xung, trong lng cm thy thanh vng v bun b, nh va mi mt mt phn ca chnh mnh, cm thy ng l mnh khng nn lm nhng g mnh lm, ni nhng g mnh ni. V khng phi l ti, khng phi l iu ti mun ti lm, khng phi l vic ti thch ti lm. Nhng c l d dng cho qu v hn - mt ngܩi khng ni ting lm - nu mun ly li bn tnh lng mn, mm mng, nh nhng, ngt ngo ca qu v, v c gng gi n.

Chng Ta Nn Bo Tn T Tnh Ca Mnh, Nj Thch Chnh Mnh Hn.

Bt lun ngܩi khc c thch chng ta hay khng, chng ta phi thch chng ta, iu rt, rt quan trng. Nu khng, qu v s kh sut ǩi v lun lun trong t th phng th. Chuyn g cng c th lm thng tn qu v ܮc. D ngܩi khc c tt, qu v vn hiu lm, v t mnh lm mnh au kh, ri t ti mc cm. Nh vy khng tt. K t hm nay, chng ta hy i biu cho chnh mnh, ܩng li m chng ta mun, bt c lc no lm ܮc. ng Nj nhng thi quen ca th gii ny ko chng ta vo bu khng kh khc, l mng, th thin khin mnh cm thy kh chu, b t tng, ngt ngt, kh th, rt lc lng v thܩng hay bun b. D nhin nhiu lc tin hn nu chng ta c chy lung tung, ni chuyn cu th, v thc (S Ph cܩi). Nhng mi khi c dp chng ta hy tr v vi phn du dng, lng mn kia, nh chng ta ang c ngy hm nay. C bu khng kh m mng th tt lm. Qu v c thy vy khng? Cm thy rt d chu. (V tay)

V th nn ngܩi ta yu nhau. Bi v khi yu nhau chng ta ni chuyn nh nhng, cm thy rt hnh phc. Nhng chng ta cng c th t to cho mnh hng ngy ܮc nh vy, to nn bu khng kh th mng nh vy v mang n theo trong ti. Khi ngܩi khc gp qu v, ging nh h gp mt a hoa, nh nhn thy mt tri, nhn thy mt trng. V c th h cng s ܮc nh hܪng ly bu khng kh th mng .

Ngy Nay Kh M C ܮc Mt Bu Khng Kh Nn Th Nh Hi Xa.

Nhng i khi chng ta cng c th th, Nj c mt s ǰi thay, Nj trnh ܮc cm gic x y, phin phc xy ra hng ngy, ra khi bu khng kh th l ca trn gian v tr li vi chnh mnh ln na. iu cng tt ch? Cho nn k sau nu c i Thin Tam, Thin T, hoc thnh thong nu c ti gp ti, qu v c th mc qun o p, ni l mang theo mt b, t nht l nh vy. Mang mt b khng mt mt g c. Khng cn phi ǡt tin hay mu m, trng cng ܮc, hay bt c mu no mnh thch. Khi mc vo qu v s cm thy mm mi, nh nhng, lng mn, rt rt l nn th, ging nh mt nng tin, mt thin thn, ging nh ang trong cnh gii thin ng vy. iu rt tt.