Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Tin c Bit

Thܮng Gii


Thung lng lnh lt pht ma bay,
Cnh hoa ri lp, cm hoa bng n
Thm c xanh im mu hoa trng
Bu tri trong trng thanh gi mt
Chm sao lp lnh gia mn m
Thin nhin ha iu vang bn tai
Thung lng trn gian bin thnh tin cnh
Thin ng tuyt m, ngܩi ngܩi ngt ngy

Bch Y M Nhn Ca Ht Trong Thung Lng, i Ni n Hܪng Thin Quang V Thin m

ng tu L s huynh i Hn k li mt cu chuyn th v v vic mua o trng v sa son Thin Ng Quc T. Khi anh bt u ngh ljn vic chn mua mt mnh t trn dy ni ny, anh nm m thy c ngun nܧc m t mt tng phun ra, c mt con ra thn ln ngi trn nh ni, bn cnh con ra c mt m n mc b y phc c truyn i Hn, ton thn ta ho quang chi la. Gng mt ca m n ch thy l m khi m vang chn phc t mi ca c hn hoan ha iu vi lung m lu cc cao t trn tri tun chy xung. Tnh dy, anh bit y l mt thng ip ca Thܮng ni anh nn mau chng mua ming t ܮc gia tr ny.

Hnh nh trong mng ny sau ܮc thc th ha. Khi S Ph ljn o trng cng mc mt b y phc trng truyn thng i Hn v xung xe ngay ch nh i c con ra trong gic m. Ngi thn mt thm hi tin trnh vic xy ct o trng v cܩi ni rng khi ng tu bܧc ln i ny, ܩng lin bng phng, khng cn phi o. Nhiu ng tu i Hn nghe k li gic m ny, khi thy S Ph bܧc vo o trng ph hp vi hnh nh trong m, mi ngܩi NJu knh ngܫng v thn phc lc lܮng vn nng ca S Ph.

L s huynh cho bit vic anh v cc ng tu khc th o ging nܧc cho o trng gp nhiu tht bi ra sao. Tuy nhin khi h ǰi sang o gn ni c con ra th t nhin c mt ngun nܧc phun ra, ging nh trong gic m.

Tc truyn rng y l mt thnh a. T c xa, ch nhng ngܩi tu hnh ljn sng trn mnh t tuyt diu ny, khng c khi thuc v nhim ca cc c xܪng. Khng kh trong sch v ngun nܧc tt c th ung ܮc. C nhiu loi vt sng trong ni rt t ti, ng c xanh ngt, nhiu rau c, dܮc tho v nm c th n ܮc. Trܧc kia ni y rt t ma, nhng sau khi ng tu mua ming t ny th ma nhiu, nui dܫng cy rng trn ni, c dn quanh vng cm thy tht bt kh t ngh.

ng tu t chc nhng bui chn bnh v tic chay trong thn trong lc xy ct o trng. S Ph tn trng tn ngܫng ca dn lng, ch th ct cho h mt ngi cha Nj ngܩi dn c th ti l Pht theo h.

Gn ljn ngy Thin Ng, cc ng tu i Hn ng tm hip lc b thi gi ra ng sc vo vic xy ct v thu xp cc cng vic.

Ngoi vic m ܩng v san bng ܩng l, cc ng tu cn tn tm tn lc trng cc hoa nh xinh p bn i ni, trn cy cng treo nhiu lng n hoa sen mu sc sng lp lnh Nj n tip cc a con ca Thܮng t khp ni ǰ v.

i in ܮc lm bng vi nha dng Nj lm nh king trng du. S Ph ni ngܩi ta dng Nj trng du, chng ta dng Nj trng Pht B Tt. Ngy 5 thng 5, trܧc khi Thin Ng bt u, S Ph thm cc nhn vin lm vic ti chnh in v khen ngi h chun b xong o trng Vnh ng trong mt thi gian ngn ngi. Cc lin lc vin ܮc mi ln ngi trn khn i vi Ngi, tho lun v cc trung tm k tip.

Chung Trng Qun m Vang Di - B Quan Chm Dt M Mn

Sng ngy 6 thng 5, thi tit m p. S Ph trong b y phc oai nghi truyn thng ca i Hn do ng tu ct may t m, u Ƕi vng nim mu kim, rt d thng, g chung, nh trng khnh thnh o trng. Tip cc v thܩng tr i Hn g 36 ting chung, 72 hi trng. Ting chung v trng ngn vang c vng rng ni, khin ai ny NJu cm Ƕng. Trong nhng ngy k tip, S Ph thm tng nhm ng tu ngi vi Ngi trn khn i Nj tr li nhng cu hi tu hnh.

B quan kt thc vo tra ngy 10/5. Sau bi hi hܧng, S Ph trong i in, i ngang qua m ng gia tr cho mi ngܩi, v khi hi ni: Tro ni Sinai tht khng d!" khi i vng quanh i in nm trn dc i. Bui tra mi ngܩi NJu thay y phc p nht, nhiu quan khch cc ni mc l phc ljn Nj chc mng Ngy n sanh ca mt v Pht v ngy L M. Vi mt bng hoa gi sau tc, S Ph mc quc phc hong tc i Hn mu m, o trܧc ngc c thu mu vng v en, do hai th gi mc nghi phc i Hn a vo hi trܩng. Ton hi trܩng ting v tay nh sm, qu khch ngi hai bn khn i, pha trܧc mt l cc v tng ni xut gia i Hn, u trc, chnh t trong b tng bo mu xm. K ljn l cc hi vin ca Lin on N cng k ngh i Hn; ng Kwak Seong, nhc trܪng ca dn nhc Pusan Philharmonic Orchestra; i din ca ng Kim Geun-Soo, tr trܪng ca thnh ph Sang Ju; i din ca ng Kim Jae-Yeol, qun trܪng; v ng Kim Woon-Sik, lng trܪng cng ljn tham d bui l.

Cc ng tu trnh by mt chng trnh vn ngh tuyt sc v ngha thm su ca cuc ǩi, v S Ph phi lun bt cܩi. Ch l l i Hn m mn vi bi "Ng Trng V", ting trng chnh t, ting nhc hng hn. Tip k l bi v nhi ng "Hoa Ma Xun", khin cho con ci ca Thܮng nh li thi k th u. S t t Thy S ljn ht bi dn ca min ni, c hi trܩng NJu trong t th vn Ƕng. Tn Gia Ba mang li bi "V Qun m" c ngn cnh tay v ngn mt Qun m B Tt. Cc ng tu nam n s huynh Nam Phi t sng tc bn nhc ca tng S Ph. Ngoi ra cn c ha tu truyn thng Thi Lan, v mn v hin i ca Formosa. S t Tn Ty Lan n ca bi dn ca. Cn M quc biu din mn v ma khi hi su n s kung-fu y sng to phong ph v ܮc S Ph nm bnh ko ln i thܪng. Anh quc mang li mn kch "Mng Tܪng ca Pht ", v sau cht l mn v ca kch "Thc Tnh" do ng tu i Hn hp din, cng cha ca Thin Quc ri xung trn gian, tm kim s khai ng v tr li c hng. Ngy chc mng Ngy L M chm dt mt cch vin mn sau khi S Ph ct bnh sinh nht chia cho mi ngܩi kt thc bui Thin Ng.

S Ph T Bi Li Thm
By Ngy Gp Nhng Ngܩi Kht Vng Ti Tr

Ti ngy 12 thng 5, S Ph cho cc nj t sp tr v nܧc gp. S Ph t bi cho mi ngܩi quy qun bn Ngi, pht qu gia tr, v ni vi mi ngܩi rng hm nay l ngy Ngi ܮc sinh ra ti qu hng u Lc. ng nhin l khng c ai chun b trܧc, v n mng chung vi Ngy L M ri, nhng S Ph vn vui v ku nh bp chun b tr nng v mt t thc n, cng mi ngܩi ti i in vui hܪng. Nhiu ng tu nh tr con lm cho m vui, tranh nhau ht nhng bn nhc a phng dng tng sinh nht ca Minh S, k chuyn vui khin S Ph cm thy vui v. S Ph dn mi ngܩi va ht va i vng quanh i in, mi ngܩi tri qua mt m sinh nht ca Minh S tht ǥc sc, thoi mi v kh qun.

My ngy sau trong thi gian b quan, mi ngy S Ph NJu ra ta thin v nim nm Hng Danh cng ng tu. Ngy 17 thng 5 va ng vo ngy ch nht, ng tu i Hn cc ni v quan khch ljn gp S Ph, v ti y S Ph khai th ln cui cng cho i chng. Ngi ni khoa hc cng chng minh rt nhiu th m hm nay chng ta khng th lm ܮc, m ngy mai c th lm ܮc nu chng ta bit cch, vic g chng ta cng c th lm ܮc. Tng t, mun iu chnh v hi nhp vo kho tng ca i lc lܮng ca v tr, chng ta cng phi bit cch. Cho nn, chng ta phi vo kho tng nng lc rng ln ny Nj hp th nng lܮng hu trܪng dܫng cho mnh. L nhng bc i trܮng phu nh chng ta, chng ta phi pht trin trn vn v thn, tm v linh. Thiu bt c mt phn no k trn, chng ta khng phi l nhng con ngܩi hon ton khai trin.

Phn Cui

S Ph yu cu cc ng tu nn cu nguyn cho Ngi Nj Ngi c th tip tc cng vic cu Ƕ chng sanh. S Ph cng hy vng chng ta lun lun NJ cao cnh gic Nj c th gip ǫ thn xc ca Ngi khi Ngi lm vic li ch cho chng ta. Th d nh lm l khai mc, Ngi sut b t v dm ln gu o qu di, m lc li khng c ai ljn gip mt tay Nj ǫ Ngi. S Ph mt ln na nhc li cu chuyn c xa ca Thi Lan nh sau: Thi , h cm bt c ngܩi no ng ljn hong hu. C mt ln trong mt chuyn du thuyn, hong hu vi a con sp sanh trong bng b ri xung nܧc. Mi ngܩi trn thuyn NJu ng nhn v hong hu b chm xung nܧc m khng ai dm nhy xung cu, v s phm lut. S Ph nhn mnh rng php lut l Nj bo v chng ta, ch khng phi o ngܮc li. Nu chng ta phi cht Nj cu ngܩi khc, chng ta cng nn lm. V lc no tm chng ta n thun, l NJu c th gip ǫ S Ph khng do d g c.

S Ph cng yu cu cc ng tu truyn t cho cc ng tu khc l khng ܮc cu S Ph ljn a phng hoc quc gia ca h, lm nh vy khin cho S Ph thm au kh v li ko Ngi ti cc phng hܧng khc nhau vy. Tt nht l hy ti nhng ni c Ngi Nj gp Ngi, nhng ng cu Ngi ti thm chng ta. V vic ljn v i ca Ngi NJu l tun theo ch ca Thܮng , s i hi ca ng tu thm gnh nng v p lc cho Ngi, khin Ngi c cm tܪng nh b x ra lm nhiu mnh.

Ln ny trܧc khi S Ph ra i, chng ti cng cm nhn v hiu ܮc phn no nhng p lc m Ngi phi chu ǿng v s cu xin ca chng sanh. Ni tm ca S Ph rt au kh, khng bit quyt nh ra sao -- i hay . Ngi rt mong ܧc c ܮc mt np sng t ti v thoi mi nh chng ta. Ngi thܩng b li ko bi nghip chܧng v s i hi ca chng sanh. S Ph rt bun khi phi ni li t bit. Chic xe ang chuyn bnh, Ngi ri l quay u li nhn chng ti v chng ti cng khng ngn ܮc ging l ang tun ln trn m.

- Xin cc anh ch em ng tu nn thܩng cu nguyn cho S Ph -

Mt b ngoi 96 tui Trung Hoa Lc a lm mt cp lj giy cho S Ph, mong rng chn Ngi s ܮc thoi mi trong n lc i vng a cu Nj cu Ƕ chng sanh.


Nhng Ghi Ch V Vic Xy Dng o Trng Vnh ng

S t Hong Sook-Hee, Hn Thnh, i Hn
(Nguyn vn ting i Hn)

Xy dng o trng Vnh ng ti i Hn qu l cng vic ca Thܮng . Trong lc chng ti sa son cho khu vc b quan trn vng ni th mt hm, khi ang ngi thin vo lc tng sng, ti trng thy ha thn S Ph. Ngi mc qun o lm vic v ang ko chic xe Nj di chuyn vt liu. Ngi Nj chic xe trng trܧc mt ti v ni: "Ti sao khng cht ln xe i?" Vic thnh lp o trng Vnh ng lun lun tin trin tt p vi s gip ǫ ca ha thn S Ph, chc chn vy ri.

ܮc lm ngܩi v l nj t ca mt v Minh S ti th i vi ti cng sung sܧng lm ri. Hn na, ti li c mt c hi ln lao tham gia vo cng vic thing ling ca Thܮng . K t ngy chng ti bt u lm vic cho o trng Vnh ng, mi giy pht NJu trn y s hn hoan.

C mt ln na, trܧc khi ljn o trng Vnh ng, lc tri va tng sng, ti li c mt gic m na. (Lc o trng Vnh ng gn hon tt). Trong gic m ti thy S Ph mc trang phc mu trng ang ngi gia sn khu, xung quanh c ba v Pht. Sau khi ti ly S Ph ba ln, S Ph ng ln tin li v cm ly tay ti. Nܧc mt ti tun ra nh i dng v ti khng sao ngng li ܮc. Th nghim tht sng Ƕng, cho thy rng chng ti ang lm cng vic thing ling ca Thܮng .


Tr Hu Ca
T Tin

S huynh Y.J. Yoo Hn Thnh, i Hn
(Nguyn vn ting Anh)

Chuyn ny xy ra ngy 10 thng 5 nm 1998, ngy lm l khnh thnh trung tm Vnh ng. Nhiu nhn vt quan trng, k c th trܪng tnh Sang Ju v dn lng a phng ܮc mi ti thܪng thc cc mn chay v xem l. Mi ngܩi trong ban lm vic bn rn li xe ch quan khch ln i ljn i in. Trn ܩng ln, mt ngܩi n ng vi tm th VIP (khch quan trng) trn ngc o ni rng: "Anh c bit t tin ca ti gi thung lng ny l g khng? H gi n l 'hae gol'. N ܮc gi l 'hae gol'".

Ri ng ni tip: "Anh c bit 'hae' khng? 'Hae' ngha l mt tri, ting gc i Hn. Anh c hiu 'gol' l g khng? 'Gol' ngha l Thung Lng. Li ca nhng bc tin bi ngy xa lun lun c tr hu, nhng i khi phi cn c thi gian mi hiu ܮc. By gi ti mi bit, ti mi hiu nhng li ni y minh trit ca h." "Ci g?" Ngܩi li xe hi ng gi ni vy ngha l g.

ng tr li mt cch xc Ƕng: "Truyn thuyt ni rng c mt ngy no khi mt tri ln khi thung lng ny, hng ngn ngܩi ljn t v s quc gia s t hp ni y. V n thnh s thc."

Mt vin chc thuc ta th snh ngi trong xe ni: "Thung Lng Mt Tri? Tn hay lm!"

ng gi ni mt cch hnh din: "V vy m nhng ngܩi t Chu, M Chu, n , v u Chu - khp ni trn th gii, t hp ti y, ni thung lng ny!"

Mt v ng tu i Hn nghe vy hn h ni: "T tin chng ta tin on ܮc mi th!"

Tn chnh thc ca ngi lng ny l "Ho Um Li" ngha l "m Thanh Vui" v y li l "Thung Lng Mt Tri". Mt s phi hp hon m ca nh sng v m thanh cho o trng mi ca chng ta.


S t Son, Nam-Young, trung tm Vnh ng, i Hn
(Nguyn vn ting i Hn)

Qua s gii thiu ca con gi mt v xut gia, ti ܮc truyn Tm n cch y 3 nm, lc 65 tui. Nhng bui hnh thin ca ti k t ngy sau tr i trn y th nghim. Sau y l nhng g ti thy ܮc:

Ngy 7 thng 5, trong gic thin sau ba tra, ti thy ton th gii bin thnh mu vng kim. Cc ch Pht ang ng ri rc y trn mt ni mm nh bng. Ti thy tt c nhng v Pht v B Tt ging nh nhng bc hnh trong cc cha. Nhng lung ho quang vng v sng, ta rng ra khp ni khin cho ti hoa mt. Ti cm thy mnh ang trong mt cnh gii hong kim. Sau khi nhn nhng ch v B Tt trong nh sng vng nh vy, i chn au ca ti cng t t khi v ti c th v lu ca mnh khng my kh khn.

Ngy 8, trong khi thin Ǯt u, ti thy i in t t ln rng, lan ra ljn v tn, ri tr thnh to bng c mt v tr v mu xanh l cy. Sau , mt tia mt tri chiu thng vo snh ܩng. nh sng chi chan hn gp nhiu ln nh sng ban ngy khin ti chong m mt ng rng mt tri mc. Nhng bn ngoi tri vn ti om. Ti nhm mt li na, phng thin cng lc cng rng ra. N ln ljn ni tt c chng sinh trn th gii vn c th ljn th Tm n v cng tu. Sau , c th gii li bin thnh mm nh bng mt ln na. V s nhng ngܩi xut gia tr tui ang ng thnh hng trn mt rng ni mܮt m. H ang i b ln Nj lnh hi Chn Php. Nhng v ny trng rt hin lnh v thanh thot.

Ngy 9, trong lc thin Ǯt u th bu tri tr nn xanh bic nh bin c. Nhng gii ln mu trng bc cu ni Thܮng gii vi i dng. Ti cm thy cc thin thn ang nhn xung v bo v chng ta. Ti ngܧc u ln xem cho ti khi c b au. Sp t" nga ra pha sau nn ti m mt, nhng vi nhm li ngay Nj tn hܪng cnh tr tuyt vi y. Phong cnh v lc lܮng h tr vn cn . Ti cm thy nh v tr ny ang ܮc thanh lc v chng ta ang ܮc chn Ƕng lc sng Ƕng ny che ch. Mt hi sau, ti thy tt c cy ci chung quanh phng thin NJu mang mu vng kim. i in trng ging nh mt sn chi cho chng ta tha h hܪng th s gia tr ca S Ph.

Ngy 10, trong c thin u, tt c ng tu NJu Ƕi m hc sinh trung hc, ngi hܧng v S Ph trn khn i. Lc , tt c chng ti l hc tr v S Ph l thy gio. Ti cht nh ljn li S Ph ni: "Th gii ny l mt trܩng hc tt cho chng ta."

Ti qu quyt rng trung tm Vnh ng l mt thin ng. S Ph v cc v thin thn trn tri ban cho chng ta nhng mn qu v s gia tr v cng qu gi. i n S Ph ban cho ti lc lܮng Nj tinh tn tu hnh.


Thin Quc L y

Do s huynh Frank Dong (Nguyn vn ting Anh)

Trܧc khi thin ng ti i Hn chm dt, S Ph t chc mt ba nܧng thc n ngoi tri. ng tu thuc nhiu quc tch ܮc chia thnh nhm. Mi nhm ph trch vic nu nܧng cho ring mnh. Cc v ng tu Formosa, nht l cc s t, c v kho lo trong cng vic ny hn. H nhm la xong trܧc nht, v ܮc n sm nht. C nhng s huynh "khai ng" hn, i vng vng t nhm ny ljn nhm kia thy mi nhm c mt cch nu nܧng ǥc bit ca h. Sau khi n ung no n, chng ti bt u ca ht, nhy ma vi S Ph. T nhm ny ti nhm khc, nhng bi ca v nhng mu chuyn vui ca S Ph lm cm Ƕng lng ngܩi v ngp trn sc gia tr, khng sao tܪng tܮng ni!

Khi ti hi chuyn mt s huynh ngܩi Nam Phi: "Anh t u ljn vy?" th anh tr li rng: "Ti t thin ng xung y!" Ti li hi: "By gi anh ang sng u?" Anh p: "Ti ang thin ng!" Ti hon ton ng vi anh. S Ph tng ni thin ng hay a ngc cng NJu do chng ta to ra. Nht thit vi tm to! Ti tht s tin rng nu chng ta tun theo s ch dy ca S Ph tinh tn tu hnh th ni u cng l Thin Quc.


Minh S V T ng Mt Th

Do S T Xum Brooks, Perth, c Chu
(Nguyn vn ting Anh)

Knh gi S Ph thn yu v lng mn nht ca con. Con xin cm n S Ph rt nhiu cho con tham d Thin Ng Quc T ti i Hn. y l mt trong nhng ln b quan tuyt vi nht m con ܮc d. Con cm thy nh ܮc truyn Tm n mt ln na trc tip t S Ph. Khng bao gi con c th qun bu khng kh th mng ti cuc Thin Ng ny, nht l ngy S Ph ng trn sn khu nim nm Hng danh cho chng con.

Con hy vng l ba nay S Ph ܮc khe v con cu xin Thܮng ton nng ban cho S Ph sc khe di do. Con xin Thܮng ti cao hy ly sc khe ca con cho S Ph. Trn ǩi, mt trong nhng kho tng ln m con c ܮc l sc khe, v con mun chia s vi S Ph, v chng ta l ng th, bt k nhng g ca v con cng thuc v S Ph.

S Ph knh yu, con xin li ku S Ph m con b bnh. Hm con ang rt run trong lu v bt u b au cung hng, con gi Ngi: "S Ph i, con lnh qu, con lnh qu!" Ngy hm sau, con rt ngc nhin khi nghe S Ph hi: "C bao nhiu ngܩi b cm?" Con d tay ln m trong lng bn chn. Con khc khi nghe S Ph b au v Ngi nhn s au ǧn cho chng con, chu thay cho chng con. By gi con tr v nh lng n nn hi hn, t ha ln sau b bnh con s khng ku S Ph na.

S Ph qu mn ca con, xin Ngi hy chia s sc khe ca con Nj sm bnh phc, Nj i cu Ƕ th gii, rt nhiu ngܩi vn cn cn ljn S Ph. (Ngoi vic b cm lnh tm thi, sc khe con rt tt, khng c vn NJ g)

Xin knh th vi tt c lng thng yu v nhng li cu chc sc khe di do ljn S Ph.


S Cu Thng Bn Trong

S t Patrice Byrner, Perth, c Chu
(Nguyn vn ting Anh)

Ch du ti tn l Candy cng ti ljn i Hn d Thin Ng Quc T ti Hn Thnh, i Hn. y l ln u tin chng ti i d thin quc t v gp S Ph yu du. Chng ti dng lu vo lc na m -- 12 gi khuya -- ri i ng. Ba gi sau, chng ti ܮc ku dy Nj sa son cho bui thin sng sm -- 4 gi. Chng ti vt v i b ln trin dc ti chnh in. Hi trܩng to ln cng nm trn mt con ܩng dc. V l ngܩi c nn chng ti ܮc sp xp ngi gn khn i ca S Ph.

My nm trܧc xng ct ca ti b trt nn phn lng dܧi ca ti b yu kinh nin. Ngi thin v th nghing khin ti rt au ǧn v kh chu -- ti khng bit lm sao c th chu ni ba ting ng h trong v th ny. Trong lc tuyt vng ti cu nguyn S Ph bn trong, xin lc lܮng ca Ngi hy gip v ng b ri ti. Cu nguyn xong ti khng cn nh g c. n khi n bt ln sau khi cng tu, ti mi nh nhng tnh dy.

Mt bui sng sm trong lc thin, ti cm thy tnh thng bao ph xung quanh. Ti m mt mt vi giy th thy S Ph ang ngi thin trong bng ti trn khn i, ban ri tnh thng cho tng ngܩi trong chng ti. Tnh thng ta ra t S Ph trn tr qu khin ti cm Ƕng chy nܧc mt, ri li thip i trong cn thin.

Mi ngy nhng ng tu ti nhng quc gia khc nhau ܮc gi ln ngi trn khn i vi S Ph v ܮc php ǥt cu hi. Khi ngi trn khn i: Ti ngi st b tܩng sau ca khn i v ta lng vo cho ǫ mi. Ch ngi ca ti gn sau lng gh ca S Ph. Chng ti ta thin ch Ǯi: Ti nim nm Hng danh v thm ni vi S Ph bn trong rng ti c cu hi, xin hy gip ti v ti run qu. Cui cng S Ph ljn v gi vn p bt u. "C cu hi g khng?" Nhiu ngܩi d tay ln v nhng cu hi ܮc tr li. Ti vn cn s v tip tc ni S Ph bn trong gip ti hi cu hi ny. S Ph quay li pha ch ti ngi v bo th gi: "a my vi m li ch ny, y c ngܩi mun hi." Mt ln na ti bit S Ph nghe thy ti, nhng ti s cht cng. Khng ai a tay ln: chc chn khng phi l ti (ngܩi th phm!). S Ph bo a my vi m li ba ln v c ngܩi y mun hi. Nhng ti Nj l mt c hi, s s hi xm chim ti. Gi vn p xong v chng ti i n tra. Sau gi n tra chng ti ܮc ngi li ch c trn khn i ca S Ph, Ngi cho php nhm c tip tc ǥt thm cu hi. Trong tm ti bit S Ph ang cho ti mt c hi na. Ln ny ti d tay ly ht can m ra Nj hi.

Mi ng tu NJu cu thng vi S Ph bn trong. Chng ta ch cn gi nhng li mnh ha v tuyn th trong lc th Tm n. Ngi thin ti thiu hai ting rܫi mi ngy nh hܧng dn. Tr chay v gi gii s gip lc lܮng Minh S khng b chܧng ngi, Nj cu thng vi chng ta t bn trong v gi cho ܩng dy ܮc thng sut.


B n Ca S Tp Trung

S huynh Lm Yn nh, i Bc, Formosa

K b quan ti i Hn thng 5 nm nay l ln u tin ti m nhn vic h php ti mt mi trܩng quc t. Thܩng ngܩi ta ngh rng cc v h php s c t th gi Nj thin. Tuy nhin, y l lc m ti hc hi gia tng s tp trung v ܮc mn nguyn c nhiu bui cng tu cng S Ph.

Sng sm ngy b quan, ti ng h php pha sau i in, Ƕt nhin ti nhn thy S Ph nh nhng i ti khn i cng tu cng vi chng ti. Ti bng cm thy mt bu khng kh du dng thoi mi bao bc hi trܩng! Mt ln kh vi t nh nhng lܧt nh trn mt ti nh mt cn gi thong, ging nh gi mt thi vo lng ti. Trܧc cng vi cc ng tu ngi thin, bu khng kh nng n, ging nh ǡp chn bng dy nng vy, s khc bit bit chng no.

Tri vn cha sng t, trong bu khng kh khoan khoi, ho quang mu trng trong chiu ri ton hi trܩng, khin mt nhn thy cnh vt cng thm r rng. Bn ngoi ang c ma phn, nhit Ƕ Ƕt nhin gim xung m khng h cm thy lnh. Ti dܩng nh kh nhn bit ܮc thc ca thn th. Ti khng bit mnh c nim nm Hng Danh hay khng; u c ti dܩng nh ngng hot Ƕng. Ri mt s vic xy ra. Mt ng tu s huynh va ht phin trc i ngang qua. Ti hi anh: "S Ph ljn ri, sao anh cn y?" K l tht, anh tr li: "u c!" Thm ch ti cn ch cho anh bit S Ph ang ngi trn gh ta thin, nhng nhn k li, ti khng thy S Ph u c. Lc qu 6 gi sng mt cht, ti li nhn thy S Ph bܧc vo i in, ln ny th S Ph ti tht! Ti th nghim cng mt cm gic, bu khng kh v s sng chi nh khi trܧc. Khi ti hi cc v h php khc, h ni: "S Ph ch c ljn mt ln thi! Anh nhn thy g vy?" Ti ch cn cch t nh thm rng: "Ch ni mt li no!"

Lc b quan ti mi tht s hiu ngha ca s "thiu vng" S Ph, v c th nhn bit ܮc phm cht v t trܩng ca Ngi. Chn Ƕng ca S Ph khng nhng gn th cm thy d chu khoan khoi bn ngoi, m cn quan trng hn na l ha gii cho ti nhng chܧng ngi trong lc ta thin. Nay ܮc cng S Ph ta thin, t nhin khng cn ai ch bo, ti cm thy lng lng, nh nhng v hiu ܮc mt cch t nhin.

Tip theo cuc b quan l bui tic mng sinh nht 12 thng 5, mt ln na, ti li nhn ܮc mt n chng v chn Ƕng lc ca

S Ph. Bui ti hm S Ph cng chng ti chung vui, cng chng ti ht h, vui cܩi. Ngi bܧc vng quanh hi trܩng, dn dt chng ti trong mt bi ca v ha ng thnh mt th cng vi chng ti, khng c s phn chia. "By gi qu v nhn thy Chn Ng nguyn thy ca ti..." cu ni ny khin ti mm cܩi. Ti , n in ca S Ph gia tr cho ton hi trܩng ging nh trܧc ti Chnh in. Vi nh quang mu trng sng ngi m hng ngn ngn n cng khng snh ܮc, t trܩng ln ti cao im. Thc s l mt bui ti khng ngn t no c th din t ܮc.

Sau , ti t hi ti sao mnh li may mn c ܮc th nghim ny? Ti t ngh s vic bt u vi vic ti nim nm Hng Danh Nj ch tm vo trch nhim. Lc th nghim ljn khi ti tp trung vo vic nim cc Hng Danh mt cch thnh tm Nj thi hnh nhim v ca ti. Th nghim cng bin mt khi ti phn tm thi hnh nhim v ca mnh m ch ti cc ng tu khc. iu ny chng minh ܮc gia S Ph v nj t c s khc bit r rng. S Ph tng ni Ngi c th cng vi ch nhn cu thng, ng thi cng c th cng nhc th lm vic m khng b phn tn lc ch , v Ngi lun lun trong "o".


n B B Ngn

Do ng tu Johanna Hoening, Munich, c Quc
(Nguyn vn ting c)

Ti may mn ܮc tham d k b quan va qua ti i Hn v ܮc ban cho mt th nghim tuyt vi. Mt hm, ti c cht th gi rnh trܧc khi cng tu nn i tn b thm cc gian hng trin lm nhng sng tc ca S Ph. n quy Trang Sc Thin ܩng, ti dng chn ngm ngha, nhng khng h c nh thnh mua. Mt ch ng tu lm vic quy mi ti eo th. Ti hi mc c v tr li rng nhng n trang ny sang trng qu, khng thch hp vi phc sc bnh dn ca ti. Ch ng tu cܩi thn mt nh c mun ti nn eo th mt mn trang sc. Trong khi ti cn do d, ch theo hܧng mt ti nhn v ly t t knh ra mt i bng tai m ti ang Nj . Thy ch st sng qu, ti bn Nj cho ch eo th ln ngܩi cho ti. Sau khi ngm mnh trong gng, ti hon li i bng v i cng tu.

Lc ngi thin, ti ܮc thy mt cht v Chn Ng ca mnh. N thot ra khi nhc th, p rc r v v cng hon m. Trong y phc hon ton trng, hnh nh ny khin ti lin tܪng ti hnh S Ph trong b y phc Pht B Qun m, chp tay v cng mc mu trng rt p. Trong mt thong chc , ti khng chc mnh ang nhn S Ph hay ang nhn chnh ti, v gng mt khng ܮc r lm.

Nhc th ti b li kia trng ging nh mt con bp b bng nha m chng ta thܩng thy trong cc chng trnh truyn hnh tr em. D khng phi l ngܩi tht, nhng con bp b vn lun lun ni chuyn, ma may quay cung. Lc , nhc th ti ging nh mt ci v trng, v kh m tܪng tܮng ܮc linh th nh sng tuyt vi ny li c th b bt tr vo ci ngc t th kch kia. Ti tip tc quan st Ngi hay chnh ti th thy pha bn phi Ngi pht ra nh sng cc k chi li, ri hnh nh tan bin.

Sau khi cng tu, ti vui v ljn quy trin lm ln na k li s gia tr t i bng tai . Trong lc y, mt ng tu khc cng ang th chic vng eo c ca cng mt b. Ch ng tu ph gip ban ny g chic thuyn t vng eo c, gn ln pha bn phi o ca ch, cho bit ming trang sc ny cng c th dng lm ci kp o. By gi ti mi hiu ngun gc ca nh sng nguyn thy thing ling m ti th nghim ܮc. Ti tin chc rng mn n trang ny c lin h ti ti, v tܮng trng cho chic thuyn mang ti qua b B Ngn.

Ti sung sܧng v bit n S Ph dng nhng phng cch vi t v sng to Nj dy d, mang chng ta ljn gn Ngi. Vi mi khuyt im m ti ang c, ti vn cu nguyn S Ph ng bao gi ngng lm nhng vic nh vy.


Nhng Giai Thoi Ti Phi Trܩng

S t Tn T Lan, i Bc, Formosa

Sau khi kt thc Thin Ng tr v, c my v thuc ban lm vic ang bn ci vi cc nhn vin s di tr ti phi trܩng Hn Thnh v vn NJ giy chiu khn, h mi khm ph ra l c mt s nhn vin y rt hiu k v thch gio l ca Thanh Hi V Thܮng S. C mt ngܩi tng i nghe S Ph ging kinh my nm v trܧc. Lc ti mang my cun bn tin Thanh Hi V Thܮng S bng ting i Hn ra, h t v thch th v mi ngܩi t Ƕng ly mt cun Nj džc.

Khi ti i Hn, trong lc i qua quan thu, mt ng tu b nhn vin y cht vn v anh khng in s in thoi Nj lin lc. V tr ngi ngn ng, anh nh ti gip ǫ. Sau , ti khm ph ra ngܩi nhn vin ny thch tm hiu thm v on th tu hnh ca chng ta v cng ܧc mong ܮc theo ui vic tu hnh v tham d b quan.


Hnh Trnh Tnh Thng Khng Ngng Ngh,

s Ph n Thm Trung M p ng S Mong i Ca ng Tu

Thin ng i Hn ܮc ni tip bng mt tun l b quan thm, ko di ngy L M nm nay phin no ca vic c nhiu nj t! (Ni a vy thi!) B quan ti i Hn va chm dt, tri tim ca v Thnh Mu chng ta li b li ko bi s thng nh ca nhng a con bn kia b i dng, ni min Chu M La Tinh. S Ph khng c thi gi ngh ngi nhiu, ln ܩng i hi ng cng cc ng tu ti min Trung v Nam M. S Ph t bi qun i s mt mi ca bn thn mnh!


Cuc Hnh Trnh Ca S Ph n M-ty-c

Nhiu ng M-Ty-C khng cm ܮc cm xc khi thy S Ph, h bt u khc trong nim vui sܧng cc Ƕ. S Ph ni l s khao kht ca chng ti li ko Ngi ljn y. Tnh thng l lc li cun mnh nht trong v tr. Tnh thng c th chinh phc ht mi vic. Nu cc v lnh o th gii hiu ܮc sc mnh ca tnh thng th h s bung b kh gii v u hng ngay. S Ph nhc nh chng ti hy mi mi trong tnh yu thng . l tt c nhng g chng ta cn.

Ngy th nh, S Ph truyn Tm n v tr li nhng cu hi cho ng tu. Ngn ng khng th din t tr hu m S Ph chia x vi chng ta trong 2 ngy hi ng ngn ngi. Chng ti cm gic nh l nhng tr th say ǡm trong tnh thng ca Ngi v ܮc bao bc bi ln gi mt du dng ca tnh m.


S Ph Hnh Trnh n Costa Rica

n tip Thnh Mu Thn tr v, ng tu Costa Rica trang hong khn i trong i in vi loi hoa tri, cy chui v l cy ci xung quanh, to nn mt bu khng kh ca min thn d d thng. Hn na nim vui dng trn t bn trong ca ng tu t im thm sc thm.

Tri vi li sng lng mn v nhn ri l vic g cng Nj ti ngy mai, cc ng tu ܮc nm hng v nn nng bn chn khi ch n S Ph ti phi trܩng. "S Ph y ri! S Ph ti!"

Nhng ting ku vang ca ng tu quy Ƕng c phi trܩng nh b ny, cui cng h nhn thy v Thy m h ngy m thng nh t lu, xut hin trong b y phc thoi mi, gin d nhng vn trang nh. Ngi vn xinh p, ngoi tr, nh cc ng tu au lng ghi nhn ܮc du vt mt mi ca chuyn hnh trnh. tha mn s nh thng mong ܧc ca cc a con, Thܮng thc gic Ngi i khp ni nh khng Nj ti s nhc nhn ca thn th nh b ca Ngi. Ti o trng, S Ph ngh ngi trong giy lt v bt u tr chuyn cng mi ngܩi. Ngi cܩi v ni s khng bao gi cho cc ng tu bit trܧc tin Ngi s ti Costa Rica, v Ngi b vt v trn tr trong sut hai ngy. Ngay c trong chuyn my bay ti Costa Rica, Ngi cng c cm gic nh b nܧng sng bi nng lc thng nh Ǯi ch ta ra t cc ng tu.

Mt bui ti thanh mt ti o trng Costa Rica vi mt lp my mng bao quanh nh nguyt, cc nj t ngi quy qun bn S Ph, ht nhng bi ca dng tng Hin Mu v cng dܩng mn bnh chay m h t lm, S Ph thܪng thc v chia cho mi ngܩi cng nh khen ngi ti nu nܧng kho tay ca h. Xum vy bn S Ph, cc ng tu khng nhng trn ngp tnh thng v bao t h cng mn nguyn. S Ph khi hi lit cc ng tu vo loi FBI (Food, Beverage, and I) ngha l "C n, c ung, c S Ph"! m k tip, cc ng tu t cc nܧc Chu M La Tinh ti tham gia cng tu, v ܮc khai mc vi phn vn p sau khi cng tu vi S Ph.

Bui cng tu ngy Ch Nht ܮc t chc o trng trn i.

Bui tra S Ph cng mi ngܩi ta thin v dy mi ngܩi nim nm Hng Danh. Khi tr li cu hi, S Ph gii thch ngha "Thng k th ca mnh". "Ngܩi y dža chng ta, ngܩi git hi chng ta, ngܩi ngn tr chng ta tr v vi Thܮng , tt c NJu l bn. Chng ta NJu l bn vi nhau t vnh hng. i khi h ng vai tr mt ngܩi c, c ngn tr chng ta, c cm d chng ta, Nj chng ta mnh dn hn, cng cp hn. Cho nn chng ta phi hiu iu ny Nj thng yu k th ca mnh. S tha th tht s ch ti khi chng ta hiu ܮc rng mi ngܩi chng ta NJu l bn b vi nhau t thu vnh hng".

S Ph an i mt s t bun bc v chuyn gia nh quy ry bng cch n c hon cnh ca ch nh mt tm gng. Nhiu ngܩi hiu lm S Ph, ph bng S Ph, m S Ph vn an nhin ngi y cܩi, cn c ta ch c mt ng chng gy phin phc th so ra c l g u! Bt cht, dܩng nh Ngi nh li rt nhiu lc ph nh p ljn S Ph, nh ni nh bin, nn S Ph ni ln: " ri! ri!" Nhng vi giy sau, S Ph tip tc khai th v khch l v s t : "Mi ngܩi ai cng c vn NJ, khng phi ch ring c, chng ta hy c gng dng tr hu ca mnh Nj i ph vi hon cnh." Trܧc , S Ph cho bit chnh Ngi cng phi vܮt qua vic a v ght c nhn. Ngi phi lm nhiu vic m Ngi khng thch v quyn li v s an vui ca ngܩi khc. Hin nhin l nhng gian lao thng kh m Ngi gnh chu nng gp t t ln nhng g m ng tu phi chu ǿng. Tuy nhin, Ngi mau chng gc qua ܮc nhng tnh cm v xc Ƕng sang mt bn, vng ng ln Nj chng chi vi mi kch, v tip tc con ܩng ca Ngi.

Tri qua nhiu nm, cc ng tu trܪng thnh. C mt s huynh hiu tho hi S Ph rng lm nj t c th chia x gnh nng ca S Ph khng. S Ph tr li l khng ܮc v cng khng cn, bi y khng phi l vic lm ca nj t. Sau khi thnh minh s, h c th chu ǿng nhng gnh nng ca h. Th gii dy y nghip chܧng, nn khng cn phi chia x gnh nng ca S Ph.

Mt v s t quan tm ni rng tuy S Ph l Minh S, nhng thn th cng l n gii. Khng n nhn S Ph lun bn ba y , c yu cu S Ph hy dng li mt ni, v c s ljn thm S Ph, khng cn bit Ngi xa cch chng no. S Ph cm t lng tt ca c v gii thch rng mi vic NJu do thin ; Ngi cng cܩi v ni rng: "Thin cng c ngha l mun ca cc ng tu."

Trong ting ma ri, S Ph ri ch ngi v tin v pha chng ti Nj mi ngܩi c th nhn Ngi gn hn. Ngi dn d rng "D c vn NJ g, hy c gng gii quyt; v nu khng gii quyt ܮc, v vic s ܮc ha gii theo thi gian." "Hy vui l chng ta c th ngi y v thin ܮc. Khng cn bit c kh khn g, qu v vn cn may mn hn hng triu ngܩi ngoi kia, hng t hng c ngܩi. Mi vic s thay ǰi bng s thin nh v tnh thng..." S Ph thc s nh thc chng ta vi nhng li khai th y tr hu Nj nhc nh chng ta hay ha gii nhng sn hn v minh thnh nim vui phc lc.

Bui tng phng trong vi ngy qu ngn ngi, v S Ph ܮc mi i thuyt ging ti Los Angeles nn Ngi li tip tc ln ܩng ln na. Hnh trnh ca tnh thng ny khng ngng ngh! Trong thi gian li Chu M La Tinh, S Ph dnh ht th gi ca Ngi cho cc nj t v chm sc h. Ngi khi hnh vo bui sng ngy thuyt ging ti Los Angeles, khng mt cht quan tm ti vic cn ngh ngi sau chuyn i mt mi. Ngi hon ton hin mnh cho chng sinh v tnh thng v v k ca Ngi cng nh tinh thn cng hin, mt ln na, lm chng ta mm lng.


i Gia nh La Tinh
Chu M on T

Do s t Silvina, Costa Rica
(Nguyn vn ting Anh)

S Ph thm ving Costa Rica l mt th nghim y s ngc nhin, tnh thng v thch th! Nhiu ngܩi ljn t Panama, Ch Li, Peru v Puerto Rico. Mt s ngܩi t trܧc ti nay cha ܮc gp S Ph. Chng ti cng nhau ta thin nhiu ngy trong bu khng kh an lnh m t trܧc ljn nay cha bao gi c ܮc. Mi ngܩi vui hܪng s hin din ca S Ph nh mt i gia nh Chu M La Tinh.

Chng ti ra phi trܩng n S Ph. by nm ri Ngi khng ti Costa Rica, nn tt c mi ngܩi NJu v cng sung sܧng ܮc gp li S Ph. Thc kh m din t ni nhng ngy gi k diu . Ngay c thin nhin cng cm nhn ܮc s hin din v i ca Ngi. Dܩng nh tt c mi vt t cy c, hoa l cho ljn chim chc cng by t lng bit n. Mi ngy, mi gi pht NJu y dy nhng th nghim thn k. Chng ti nhn thy mnh v cng may mn ܮc k cn nhc thn S Ph mt ln na, iu m chng ti hng ang ao ܧc t bao nm nay.

S Ph n nhn v i i vi chng ti bng tt c tnh thng, lng t bi. Ngi lun lun ban cho chng ti nhng g cao c nht, tt p nht m Ngi c. Mt s ngܩi trong chng ti ǥt nhng cu hi tu hnh, v S Ph kin nhn gii p. S Ph khng bao gi gi li iu g cho ring Ngi. Ngi cng hin tt c Nj chng ti trܪng thnh. Khi ri khi thin ܩng, S Ph ni chng ti l nhng ngܩi may mn hn hng triu, hng t, hng t t ngܩi ngoi kia.

Mt s ngܩi trong chng ti thc ܮc rng mnh phi lm vic nhiu hn na Nj xng ng vi n sng ca S Ph, v Nj NJn p li mt phn nh ca nhng g Ngi cho chng ta. Chng ti ngh rng chng ta c mt v Minh S v i nht v xinh p nht. Xin cm n S Ph v s kin nhn v tnh thng!

Ch thch hnh nh:


1. Thip Ngy L M do ng tu Costa Rica v.
2. Thip chc mng Ngy L M v Sinh Nht S Ph do ng tu lm.