Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Th Cm T
Ban Qun Tr Vn Ngh
P.O. Box 8095
Calabasas, CA 91372
818/928/8441

Ngy 6 thng 1, 1998

Thanh Hi V Thܮng S c/o Trang Vo 1013 Ave de Pio Pico Placentia, CA 92870

Knh gi B Thanh Hi,

Knh xin b nhn ni y lng tri n su xa ca ti v vic mi ti v ng David Arkenstone ljn trnh din trong bui vn ngh ti Washington DC. Bui trnh din hm l mt trong nhng kinh nghim m mn nht ca chng ti v mi mt. Phn m thanh, nh sng v trnh by ܮc iu khin mt cch iu luyn, v chng ti ܮc tip i vi s quan tm v cng chu o trong sut thi gian ti y. Tin thܪng ph tri vo lc chm dt m trnh din tht ǥc bit v hu h, xin cm n b.

Ti mun xin lu b ljn c Trang V, ngܩi khng ngt quan tm v gip ǫ chng ti, lun lun hnh Ƕng khng bit mt Nj gii quyt vn NJ ch khng phi to ra vn NJ. Ti bit lc no ti cng c th gi ljn c Trang, nu cn iu g c s lm lin. Ti cng xin cm n ng Thi, tuy hai ngܩi khng ni chung mt ngn ng, ti vn cm thy nh c mt ngܩi bn thn.

Tht l mt c hi tuyt vi ܮc xem ngh thut vn ha nܧc u Lc, ܮc d mt m cng vi tt c nhng vn ngh s trnh din v nhng ngܩi u m ca t chc Thanh Hi V Thܮng S. Chng ti s v cng hn hnh nu ܮc tham gia vo nhng bui trnh din nh vy na.

Thay mt cho David Arkenstone, mt ln na xin cm n b, v xin gi ljn b nhng li cu chc t y lng, chc b tip tc thnh cng trong nhng n lc cao c, ng knh nht.

Trn trng,

David Evans

(Nguyn vn ting u Lc)

Thanh Hi V Thܮng S thn mn,

Chng ti rt vui c dp trnh din trong i nhc hi "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu" m 27 thng 12, 1997 va qua ti Washington D.C.. Trܧc khi hp tc vi qu hi, chng ti c bit qua cc bo v nhiu ngܩi k "khng p" v Hi Thanh Hi V Thܮng S. Chnh v mun ܮc tai nghe mt thy Hi ca Thanh Hi V Thܮng S lm vic ra sao, nn chng ti mi nhn li trnh din.

Chng ti nhn thy t pht gp g ljn lc chia tay:

1. S tip n nng hu v chn tnh 2. Lm vic lun lun tn ty v c k lut 3. Ni v m thc rt chu ton 4. Chng trnh vn ngh t b trng tr gia cc mn nh c tp dܮt 5. Cc ngh s phn ln ht trc tip, ch khng phi "ht nhp ming" (95% ht trc tip, 5% ht nhp ming)

Chng ti nhn thy cc trung tm c ting tm nh trung tm Thy Nga, trung tm Asia ljn nay vn quay 95% ht nhp ming, v 5% ht trc tip. Cm n Thanh Hi V Thܮng S nng cao trnh Ƕ ngh thut v gip ǫ ngh s ph trng ti nng mt cch trang trng v i cc cng nh dy cng gio dc khn gi nhiu quc gia t ngܩi ln ljn cc em tr tui bit thܪng thc ngh thut mt cch i cc v trang trng.

Cn mt ngc nhin khc l qu hi li xut $200,000 M kim gip hai hi cu qun nhn M ri cn "l x" tt c ngh s sau khi nhc hi b mc. Vic lm ny qu tht him c. Ln u tin chng ti ܮc thy mt thin s "cho" nhiu hn "nhn". Trn th gii ny chng ti cha thy mt tn gio hay mt hi on no c c ch p nh th!

Hm nay, tuy hn ba thng sau bui nhc hi "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu", nhng k nim ny vn cn ghi su trong k c nh va mi xy ra hm qua mc d chng ti i lu din nhiu ni nh Genk (B), Holstebro (an Mch), Genosa, Milano (), v by gi li tr li thnh ph Holstebro (an Mch). Chng ti quyt nh vit nhng ging ch ny cho Thanh Hi V Thܮng S trܧc khi b bn rn hn trong nhng thng ti, v chng ti s i Lun n (Anh, thng 4), Ba L, Auch (Php, thng 5), Molin (o, thng 6), Budapest (Hung Gia Li, thng 7), Fribourg (Thy S, thng 8), Brussels (B, thng 9), Firenze (, thng 10), Sao Paulo, Rio de Janeiro (Ba Ty, thng 11), v.v...

Chng ti rt tic l th gi Washington DC qu t nn cha gp Thanh Hi V Thܮng S ring Nj hn huyn v tm s vi nhau. Nhiu ngܩi t m hi Thanh Hi V Thܮng S c cm tay chng ti cha? Khi nghe tr li "C", lin hi tip m cha? M th cha, nhng mn v khm phc th c v thy Thanh Hi V Thܮng S luyn cho nhiu ngܩi tr nn nh nhng, d thng.

Xin chc mng v cu mong Thanh Hi V Thܮng S di do sc khe Nj tip tc gip nhn th v t chc nhng bui nhc hi gi tr ti nhiu ni trn th gii.

Ba L, ng 31 thng 3, 1998 Trn Quang Hi / Bch Yn