Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
o Trng y

Mt Nh Chi Thin ng Mi Ta Sng Tnh Thng Ca S Ph

Do Ban Tin Tc Cao Bnh, Formosa

Khi s ng tu tng, th con s tiu ng tu dܧi 12 tui tham gia cng tu ti o trng Lai Ngha, min Nam Formosa, cng tng theo. Ni y, khi cc bc cha m c th vui hܪng thin nh, th con ci h, khong 100 em, cng to nhng k nim th u trong mt thin ng do cc ng tu ln tui hn coi sc, dܧi s thng yu quan tm ca S Ph.

Nh Tr Lai Ngha

Trܧc kia, ni y c 5, 6 v h php thay phin nhau trng coi, trong lc cng tu. T nm ngoi, cc ng tu t chc li cho ph hp vi nhng nhu cu ca tr em thuc cc la tui khc nhau. Cc ng tu, k c cc em thiu nin, tnh nguyn phc v ti nh tr, nhng ngܩi c kh nng ngh thut th lm thy gio. Vi s ph gip ca cc v h php, nh tr bin thnh mt thin ng cho tr em.

Nh tr ܮc chia lm khu th vin, khu lm bi tp, v mt khu ring bit Nj xem truyn hnh, gii tr v gi tr. Nhng khu ny p ng ܮc nhng nhu cu khc nhau ca cc ng tu v khng ng tu. Cc em c th chn lm bi tp, džc sch, hi ha, nghe k chuyn hay chi cc tr chi. Nhng sinh hot ny tin khi ܮc ǥt ra Nj trܪng dܫng thi quen hc hi Ƕc lp, k lut, l Ƕ v ǩi sng on th, nhng vic lt vt cng ܮc phn cng cho cc em, Nj dy chng cch bo v mi sinh. Cc bc ph huynh ghi nhn s tin b ca con em mnh, by gi bit dn dp sch s v ngn np nh ca, hon ton tri ngܮc vi trܧc kia, khng bit dng ti mt ci chi hay ht rc. Sau bui cng tu, cc em mi th Tm n na php, ܮc dy v gio l ca S Ph trong mܩi pht, lng nghe cc ng tu ln tui hn k li nhng cu chuyn tu hnh ca S Ph k v gii thch gio l ca Ngi. Thnh thong, nhng ngܩi ln cng chia x cng cc em nhng cu chuyn tu hnh ca h. Cc em cha ܮc Tm n cng tham gia vo nhng sinh hot ny, hc hi thm v li ch ca s tu hnh. iu ny c th dn ti vic tu hnh mai sau trong cuc ǩi ca chng.

Nhiu s thay ǰi ܮc p ng v tng lai phong ph ca cc em ܮc khch l bi mt lot cc chng trnh ging dy, sng Ƕng v rng ri, ܮc sp ǥt ty theo tng ma. Nhng phn ǥc sc trong nhm sinh hot ny gm: džc th nh ܩng, cc bi hc Anh ng, hi ha, lm gm, nhy ma v ngh thut vit bt lng Trung Hoa. Mi ln cng tu mang ljn nhng bui tuyt vi, vui v cho cc em.

n in tnh thng ca S Ph gia tr cho cc ng tu ph trch nh tr ny, cho h ngun cm hng v kh nng lm vic vi nhau trong vic cung cp cho cc tiu ng tu v ngܩi cha th php mt chng trnh hc hi, lm phong ph tui th ca cc em, dn dt chng thu thp kin thc v hiu bit v tu hnh. o trng Lai Ngha d nh bo tr thm nhng sinh hot cha m v con ci hu tng thm s thm thit s cha m v cc con trong gii ng tu. Tt c cc ng tu mun tr v thi th u hy tham gia vo cng vic ny, Nj chng ta cng nhau dt tnh thng ca S Ph vo nhng ngy u th t ti ca cc tiu Pht t.

Ch thch hnh nh:

  1. Phng džc sch.

  2. Hc v th cng.

  3. nh c cng l mt cch Nj tp s tp trung.

  4. Tc phm ca tiu B Tt.

  5. Hc v tranh.