Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Hnh ng Tnh Thng

S Ph Gip Nn Nhn Trn Chy Rng Ti Florida

Ban tin tc Florida, M Quc

Ch thch hnh nh:

  1. i din ca Thanh Hi V Thܮng S mang tng vt ti hi Hng Thp T ti min trung Florida.

  2. Trn chy rng ang lan trn ti vng ng bc Florida.

  3. ng tu mang nhng chai nܧc sui v qu tnh thng" cha cc nhu yu phm hng ngy ti hi Hng Thp T.

  4. Cc ng tu tho lun cng tc cu tr tnh trng vi nhn vin FEMA.

  5. Nhn ܮc "tng phm tnh thng", cc nn nhn cܩi sung sܧng trong nim tri n tnh thng v s quan tm ca S Ph.

  6. Cc ng tu cng by t s tri n v quan tm ti cc nhn vin cu ha lm vic tn

  7. Sau khi thm ving vng b thit hi, cc ng tu chp hnh chung vi cc nhn vin ca lin bang v tiu bang thp tng h.

T cui thng 5, mt cn hn hn dn ti mt chui cc trn ha hon ti cc khu rng min ng Bc Florida, ko di hn 40 ngy. Ngn la tn ph gn 480,000 mu rng v thiu ri nhiu nh ca. Nhiu ܩng l giao thng chnh yu phi ng v mi khi t ca cy vn ta y trong khng kh. ܮc bit s thit hi ti gn 400 triu M kim. Hn 5,000 nhn vin cu ha t 44 tiu bang ǰ v Florida Nj cu ha, nhng s khan him nܧc ma bt thܩng trong nm nay khin cng vic ca h thm kh khn cht vt.

Nghe ܮc tin ny, Thanh Hi V Thܮng S t bi lin gi tng hi Hng Thp T ti min trung Florida $10,000 M kim tin mt trܧc, cng vi nܧc sui v nhng vt gia dng khc Nj cu gip nn nhn ha hon. Hi Hng Thp T thay mt cc nn nhn v nhn vin cu ha, by t s tri n tnh thng v v k ca S Ph v s ng gp ng gi trn. Hy vng rng Thܮng s em ma ljn ng lc cho ngܩi dn a phng ny Nj dp tt ngn la. C th h mi c th xy dng li nh ca, v cc nhn vin cu ha c dp ܮc ngh ngi. Thܮng p li cu nguyn ca h, mt cn ma nh trt nܧc ǰ xung, tip l S Ph lng l ti Florida v cn ma tip tc ǰ xung lc Ngi ang Nj qut sch thi tit kh ro. Nh S Ph gia tr, ngn la ܮc dp tt v by gi vn tip tc ma mi ngy Nj xua tan s thiu t v khng kh kh nng, thay vo bng mt bu khng kh thanh mt.

Sau khi thm ving hi Hng Thp T HQ ti min Trung Florida, chng ti chun b thm nhiu vt dng cn thit hng ngy v ti thm hi Cu T Qun HQ ti Dayton vo ngy 11 thng 7 nh li S Ph ch th bng in thoi l hy tip tc cu gip v an i nhng nn nhn. Vin Hi Trܪng ti y hn hoan n nhn cc tng phm cu tr mang y tnh thng ca S Ph, v sau a chng ti i thm khu tm c ca cc nn nhn ti Flagler, mt trong vng b thit hi trm trng nht.

Tri tm c ta lc trong mt ngi trܩng Bunnell. Khi ti ni, cc nhn vin ca h sp xp Nj chng ti gp ng Berry, ph t c quan Cu Tr Khn Cp ca Lin Bang, ngܩi cm kch trܧc lng i t i bi ca S Ph gi cc ng tu ti cu gip cc nn nhn, nhng ngܩi m h cha h quen bit. ng cng cho bit mc d trܧc tai nn, mi ngܩi NJu xa l vi nhau, nhng khi ri ro xy ti, mi ngܩi NJu cng nhau gp sc gip ǫ ln nhau v gip ǫ nhng ngܩi ang rt cn s gip ǫ, s au kh ca ngܩi khc cng nh s kh au ca chnh h vy. Mt tm gng sng l tinh thn cng hin v ng ca cc nhn vin cu ha v nhng nhn vin cu nn khc, tm qun gia nh v ban hu ca h, Nj ngy m cu la. Hnh Ƕng v v k ca h pht xut t s t bi v tnh thng n thun ca nhn loi.

Khi chng ti ni vi h l c th ti nhng vng b thit hi Nj phn pht nhng nhu yu phm v chuyn t tnh thng ca S Ph cho nhng ngܩi cn thit, ng Berry v cng mng r v lin sp xp nhn vin Nj a chng ti ti nhng vng b thit hi nht.

Trn ܩng ti ni, chng ti c th nhn thy nhng tm biu ng v bch chng do dn a phng dng ln chuyn t tm tnh ca h: "Cm n qu v tht nhiu, cc nhn vin cu ha, cnh st v tt c nhng ngܩi gip ǫ chng ti. Cu xin Thܮng gia h cho tt c qu v!" H mun by t lng tri n su xa ti tt c mi ngܩi chng chi tht cc nhc Nj bo v nh ca v sinh mng ca h, cng nh gim thiu thit hi ti a. Mi ngܩi v cng cm Ƕng bi nhng ngܩi qun i s mt nhc ca h v vt v vi nhng ngn la rng dܧi nh nng khc nghit.

Trong nhng nm gn y, hng lot thin tai v nhn tai hy hoi nhiu nh ca v gy xc Ƕng tm can, cho chng ti liu ng ܮc rng Nj gim thiu ǧn au v khn kh ti th gii ny, chng ta phi bt u t chnh mnh; tinh tn hnh thin v cu nguyn cho th gii ha bnh Nj th gii s pht trin t gc r.

(Th Cm T)

Thng 7, 1998

Hi Quc T Thanh Hi V Thܮng S
Ti Florida
12043 Phillips Rd
Groveland, FL 34746

Knh tha qu bn,

Mt ln na, tiu bang Florida li b mt trn thin tai trm trng trong nm 1998, vi nhng trn chy khc lit lm nh hܪng ljn mt s ng cng ng dn chng. V mt ln na, thay mt nhng nn nhn v gia nh b nh hܪng bi nhng nn chy ny, ti xin chn thnh cm n qu hi gn y ng gp cho chng ti mt s tin l $10,000 M kim, nܧc sui, v 196 "Comfort Kits" m hi qu hi mua v gom li.

Mn qu ca qu bn gip Hi Hng Thp T chng ti c th tip tc cung cp thm nhng tr gip thin tai mt cch rng ri ljn vi hng xm ca chng ta, t vic m cc nh c tr, cung cp n cho nhng ngܩi chy nn, gip ǫ thc n thc ung cho lnh cu ha, ljn s tr gip trc tip v ti chnh, y-t, v nhng dch v sc khe tinh thn. V Hi Hng Thp T khng phi l mt c quan chnh ph, chng ti gn nh hon ton l thuc vo nhng ngܩi c lng ho tm nh qu bn, Nj gip nn nhn thin tai hn gn li cuc ǩi. Khng c qu bn, chng ti khng th cung cp ni nhng dch v v gi ljn nhng ngܩi thiu thn.

Chng ti truyn t tnh thng v lng quan tm ca qu bn vo nhng hnh Ƕng cp thi ljn nhng gia nh hon nn, v s tip tc nng ǫ, dn dt h trn bܧc ܩng hi phc. Lng ho tm ca qu v - cng vi s xung phong o t trong cng tc thin nguyn - khin cho s hi phc ca nhng nn nhn ny s tr thnh s tht.

Mt ln na xin cm n qu bn quan tm gip ǫ khi S Tr Gip Khng Th i.

Thn i,
Elaine Henrich
Ch Ta
(Ban Gim c)