Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
S Ph K Chuyn

S Thnh Tm

Thanh Hi V Thܮng S khai th
ti o trng Youngdong, i Hn
Ngy 7 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

C mt anh hc tr n hi mt Thin S lm th no Nj sm ܮc khai ng. ng tr li: "Ngi phi mun, phi mun tht l nhiu." Anh hc tr hi: "Nhiu l bao nhiu? Lm sao o ܮc mnh mun khai ng bao nhiu?"

Nghe vy, v Thin S bn li anh ta ra sng, nhng u anh xung nܧc gn cht. Anh ta vng vy thot, ku cu: "Xin ng!" (S Ph v mi ngܩi cܩi). Cui cng, v thy ko u anh ln. ng va mi th tay ra th anh than th: "S Ph, t na l S Ph git con ri! Con tuyt vng v thiu khng kh, S Ph khng bit sao?" ng thy p: "Ta bit, ta bit. Ngi phi cm thy nh vy i vi s khai ng. Cng kht vng nh vy, th ngi s ܮc."