Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Chuyn Nh Tu Hnh

Cng Vic & Tu Hnh

Phc V Gip Mnh Tt Hn

S t Hng Thu Hu, Min Nam Formosa

S Ph tng ni, "Hy lm khi phi lm, nu khng c vic, ngha l S Ph mun mnh ngh ngi. Khng nn t g b mnh vo mt khun kh no, v lm bt c vic g cng l lm cho mnh thi." Nhng li ny dn dt ti quyt nh tham gia vo ton h php. Vi thi Ƕ thnh tm hc hi, ti t khch l mnh hy nht tm thi hnh nhim v ca mt v h php.

Sau khi lm ܮc mt thi gian, ti nhn thc ܮc li ni ca S Ph qu khng sai cht no. Chng ta c th lm bt c cng vic no, nhng khng phi Nj t rng kh nng ca chng ta hn ngܩi khc, m l chng ta cn nhng bi hc phc v ny hn ai ht. Cho nn ti rt cm t S Ph cho ti c hi Nj c th phc v ngܩi khc.

S Ph thܩng ni, "Chng ta cng phc v ngܩi khc th chng ta mi c thm phܧc bu tu hnh. Bi vy mi ln ngh ljn y, ti t cm thy hoan h, cng qu bu nhng c hi c th ng gp mt cch v ng.


Cm Hng T Tri To

S t Marina, Costa Rica

Ti thܩng rt bc bi v c tnh v tnh tnh ca mnh. S thng thn v huch tot v tnh lm nhiu ngܩi mch lng. Mc du ti vn tip tc sa ǰi, nhng khng bao gi thnh cng.

Nm ngoi, ti li ri vo trng thi khng hi lng v vܮt qua vi cm gic sai quy. Ti rt bun phin v cm thy khng thit tha ljn bt c chuyn g (Trng nh ti b kt t lu ri, v S Ph bn trong cng phi lo ngi cho ti). Mt m ti ang thip vo gic ng trong tm trng bun bc, ti m thy S Ph ang pht qu gia tr cho cc ng tu. Bu khng kh tht d thng. Trܧc tin, S Ph vy tay v gi ti li Nj nhn qu, trong khi cc ng tu khc ng mt bn ch Ǯi. Ti a tay ra ly mt tri to v sa son ri khi, nhng S Ph ku ti li v mun ti n tri to ngay ti ch. Sau khi ti ng cn ܮc hai ming, S Ph lin ly li Nj n! Thy vy, ti vi vng ku: "S Ph, xin ng n! Con cn vo n ri!" V ti bt u a tay ra git li.

Lc ti cm thy au lng v bi ri cng nh ti nghip cho S Ph. Lm sao ti c th Nj mt v Pht ti th n nh vy? Bt cht, ti liu ng ܮc rng nu S Ph ng tn knh nh vy m cn c th t khim nhܩng Nj lm mt gng v i v li t cho ngܩi khc, th ti sao ti khng th ni nh nh tha th v khng tranh ci v nhng iu ti cho l ng hay sai?

Cm t S Ph v s ch dn ca Ngi. T nay, con s tinh tn tu hnh v s khng gy nhiu phin phc cho Ngi na!


S Ph Thng Ht Mi Ngܩi

Bi vit ca Tiu ng Tu Trang Nh Tnh (12 tui), i Bc, Formosa

Em nh c mt ln Ty H, em ht khng ܮc ln xe S Ph ch. Lc em hy cn nh. Em bun qu vi chy ti k cho m nghe.

Khi em ln hn, ch ca em bo em phi l. Nhng lc no cng c rt nhiu tiu ng tu sn sng Nj nhy ln xe S Ph, nhiu ljn ni em phi ng xa mt cht v ngh rng: "Mnh chm qu! Chc khng ln xe S Ph ܮc." Trong lng em ch cn bit cho tm bit S Ph. Mt hm, khc vi mi ln, S Ph hi Nj cho php cc em ln xe ca Ngi. Ngܩi u tin S Ph hi l em, Ngi hi: "Con ܮc ln xe S Ph bao gi cha?" Tܪng S Ph ni chuyn vi ngܩi khc, em khng tr li, m quay li nhn xem Ngi ang ni vi ai. Em cht nghe ting ni ca mt ch ng tu bo em: "S Ph ang hi em ka!" Em sung sܧng khng th no t ni v lp tc tr li: "Cha!" S Ph mm cܩi ni: "Ln y!" Hm em l ngܩi duy nht ܮc S Ph ch.

S Ph ni iu g cng ng. C nhng cu em hy cn nh trong u: Thn ngܩi kh ǥng. Nu mun tin b th phi tu hnh chm ch. C lng t bi l c tin b. Khi thy nj t gp kh khn hoc c yu im no , Ngi s dng cng c Nj gip h.

Tha S Ph, Ngi nh mt ngܩi m lo u tm kim nhng a con lc n ca m. Cn chng con th nh nhng a tr nghch ngm, mi vui chi trong rng, khng chu v nh tm ra sch s. Con xin t n S Ph. Ngi lm vic nhiu qu!"