Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Ngh Thut V Thܮng

Mt Cnh Gii Trong Ci Thܮng Thin

Ha Phm "Hoa Thin ܩng" Ca Thanh Hi V Thܮng S
Sn Du 44.9cmx33cm, Ty H, Miaoli, Formosa, Thng 9, 1990

Ha S ng Tu H Cm Tm, San Jose, CA, M Quc (Nguyn vn ting u Lc)

Bu khng kh ha bnh an lc t bc tranh "Hoa Thin ܩng" ta ra bao ph c phng trin lm. Mi ngܩi NJu cm gic nh ܮc sng trong bu khng kh tht yn lnh v sng khoi, hon ton qun ht mi phin ly th gian, thot khi vng cng ta ca nn vn minh vt cht, bay ra khi ngc t thnh kin Nj ha tan vo ci tri hon m tuyt vi.

Ging nܧc trong veo lun lu mu ngc bch phn chiu nh tri hng. Nhng tia chiu lung linh ca mt nht thm ܮc nhng a "Hoa Thin ܩng", rng r nhng cnh chim tri thong dong cng my nܧc. Tri v nܧc tuy mu sc khc nhau nhng ha nhau thnh mt, trong nܧc c tri v trong tri c nܧc. Nh mt thin ti tr th, Thanh Hi V Thܮng S sng to nhng a hoa khng tn nh nhng tin nga do chi trn ging thy tinh trong sut, v cng thanh tnh. Nhy hoa vng nh nhng chic khn la tri pht ph trong gi. Cnh hoa n hin nhng sc m: Cam, , nu, , nhng thin y ng sc. Nhng chic l mu xanh sm ang reo vui nim hnh ng, nh nhng cnh tay hn hoan cho n bn tri m. Cng c nhng chic l nh ln tc xa trn nܧc tht nn th. Nhng cnh hoa nh thot ra khi mt nܧc, bay v ci trng sao. Nܧc v tri nhp nhng, thm thit nh nhng dng nhc trong bn tnh ca thin cung.

T nhng tia nng, nhng cnh chim, nhng a hoa, khch xem tranh cm nhn ܮc nhng sc thi ring bit, nhng linh iu tinh anh, nhng m thanh k diu, nhng hng phn Thin ng... Thanh Hi V Thܮng S cho khch xem tranh thܪng thc ܮc mt gc cnh ca siu th gii bng sc mu, mt phn rt nh ca V Cng. Ha phm "Hoa Thin ܩng" ch l mt cnh gii trong hng h cnh gii m ngܩi tu hnh chng nghim tht r rng. Thanh Hi V Thܮng S khng bn tm ljn k thut, lut v tranh... Nh trong "Hoa Thin ܩng" cc cnh chim, cc a hoa ܮc xp thnh hng ngang rt NJu l cch b cc t khi thy trong cc ha phm. Ngi a khch yu tranh ljn ci an ha, hon m. l mc ch chnh ca ngܩi ha s Minh S.