Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Thi i n Chay

Ingrid Newkirk - Mc Y Phc Bng Vi V n Chay

Nht Bo Lin Hp, Formosa Ngy 25 Thng 4, 1998

Ngܩi Bnh Dn

K gi: Trm Thi

Ch thch hnh nh: Vi mt li sng hon ton trܩng chay, b Ingrid Newkirk ng dng cc l tܪng ca mnh vo cuc sng hng ngy. Hnh do Hi Quan Tm Sinh Mng Ca ng Vt cung ng.

"Khng nn mc ln ngܩi mt ming da ca nhng Ƕng vt cht". B Ingrid Newkirk, hi trܪng ca mt t chc bo v th vt ln nht th gii, PETA, ni nh trn. Mc trn ngܩi b o bng vi bng, b ti Formosa, mt quc gia vi nhiu ch ch hoang nht, Nj ku gi mi ngܩi hy thng yu v bo v th vt. Hi trܪng t chc v i nht trn th gii bo v Ƕng vt, hi "PETA", b hi trܪng Ingrid Newkirk mc mt b o vi bng ljn i Loan Nj ku gi bo v yu thng Ƕng vt. Ngoi s theo ui vic n chay, cc y phc ca b cng l ch ngha n chay.

B Ingrid ch mc nhng hng vi t tho mc v ha cht nh vi bng, vi si, t nhn to v ny-lng. B t chc mt bui din hnh quy m ܮc mnh danh l "Ti th trn cn hn l mang lng th" Nj phn i cc hng lm o bng lng v da th. "Ti sao chng ta li phi quay v thi k ?" B gii thch cho ti rng tho mc v cc hng ha cht cng tt nh cc loi hng lm bng lng th, k c len cu, trong vic m p, mt m, r tin v thoi mi.

Nm 1979, khi ang iu tra mt v n v mt nng tri lm thit hi cc th vt, b cu ܮc mt ch heo nh yu ui. Trn ܩng v nh, b ngh ljn trong t lnh ca b c mt gi heo Nj nu n ti: b ni "Tht tc cܩi!" v t b ngng n tht.

Theo b "Nhng cn nh ch nu thc n chay lun lun sch s, cn trong mt cn phng c nu nܧng tht, lun c mi "t kh nng nc", mt mi cht chc ng s nht". B cn ni: "Ngoi ra, cc con vt rt s hi v do tit ra nhng Ƕc cht vo da tht ca chng. V vy nhiu ngܩi cm thy nng n v bun ng sau khi n tht. Lm sao qu v c th cam tm nu nhng thc n c Ƕc t y cho nhng ngܩi thn yu ca mnh?"

Trong thi gian thm ving Formosa, b Ingrid thܩng ti cc tim bn u h Nj dng ba. "Ti cc nܧc Ty Phng, ngܩi n chay v cc ca tim bn thc phm dinh dܫng ang tr nn thnh hnh, nhng khng c ca hng no ǥc bit bn u h. Ti mun thuyt phc mt ch tim hy m mt lot cc ca tim bn u h Nu Чc. Ti chc chn l thng v ny s cc k tt p!".

Hin nay ti Ty Phng, s phn i nhng vic x t v git hi Ƕng vt cng rt thnh hnh. B Newkirk a ra mt vi th d in hnh: "Cc hiu giy cho ngܩi n chay, khng phi giy da, tr nn ph thng ti Hoa K v Gia N i. Nhng ngܩi tr tui thch hiu giy ny, mc d n rt mc; v thܩng b lm gi. Hiu o m bng da nhn to Armani c mt khu hiu l: "Cm n Armani khng dng da ca chng ti."

Paul McCartney, mt nhc s ca ban Beatles, thܩng mang mt khu hiu "Khng mc o lng th" trong nhng bui xut hin trܧc cng chng Nj ku gi s ch ti vn NJ ny v khch l mi ngܩi hy bo v th vt. i n ca ng, Stella, mt ngܩi n chay t lc 15 tui, sau tr thnh mt nh v kiu thi trang cho ngܩi n chay. B Ingrid tin tܪng rng nhng hnh Ƕng ca Paul rt nh hܪng ti quan nim ca cng chng.

B Ingrid thnh thong c trang im pht qua. B ti cܩi ni "Hin nhin l ti ch dng nhng hiu nhu Clinque, the Body Shop v Revlon, ܮc ch to m khng phi th nghim trn loi vt".


Ban Tin Tc i Loan, Formosa

S Quan Trng Ca Vic n Chay
Bi Lun T "Khng Hong Hng Triu"

Bo Trung ng, ngy 15 thng 4, tܩng trnh rng cn khng hong hng triu tn cng Hng Kng v nh hܪng ti 21 trong s 26 tri c dc theo ven bin, gy thit mng cho 1,500 tn c. S thit hi ܧc chng 240 triu tin Hng Kng. Tuy nhin, theo hng thng tn Reuters, c mt vi con c cht ny xut hin bn trn th trܩng Hng Kng v mt vi thnh ph, th trn ph cn ca Hoa Lc.

Nhiu ngܩi c th nh li nhiu nm trܧc y ti Cao Hng v Bnh ng, min nam Formosa, c Sishese b nhim Ƕc v nܧc c hng triu, khin nhng ngܩi n c cng b ng Ƕc m cht. Hin nay ti Hoa K v Hng Kng cng ang b hng triu xm nhp, v vn tc nh hܪng lan trn ra mt vng rng ln nh vy l iu him thy trong nhiu nm qua.

Trong hai, ba nm nay, nhiu bnh do loi vt gy ra: th d, gn y bnh b in ti u Chu v Hoa K, bnh chn v ming heo ti Formosa nm ngoi, bnh ch in ti tiu bang Indiana, Hoa K nm qua, v bnh dch g ti Hng Kng. Thng 10 nm ngoi, ti Hoa K b nh hܪng bi cn hng triu v c v s b, heo, g v c b cht hoc b git cht. Chng ti mun ku gi mi ngܩi trn th gii hy n chay Nj bo v mi trܩng sinh sng v sc khe ca mnh!