Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
V Tr

Cc Chng Sanh Trong V Tr

Ban Tin Tc i Bc, Formosa

Tin tc bo Lin Hp ngy 9 thng 4, 1998, tܩng trnh rng, theo s nghin cu ca Hi Nghin Cu Th Gii Lin Minh Bo Dܫng, c khong 34,000 tho mc sp b dit chng. Bn tܩng trnh ny lm mi ngܩi ngc nhin.

Nu m cun Bch Khoa Ton Th ra, qu v c th thy loi cy c ti p v rc r. Ngay c ti a cc, min bng gi, bi bin, sa mc, y bin v min rng ni nhit ǧi, (vi nhit Ƕ v Ƕ m m th vt ca nh loi ngܩi NJu khng chu ni) NJu c nhng hoa ti p t im cho a cu v an i cc nh thm him. Ngoi vic lm p cho mi trܩng xung quanh, tho mc c th dng Nj tr bnh, trnh b soi mn, to bng mt v gi mt, hoc dng lm thc phm v nܧc ung v.v...

Cc nh Ƕng vt hc nhc nh chng ta rng, mt vi loi Ƕng vt sp b dit chng cho thy mt vi nhn tnh ca con ngܩi ang bin mt. Trong Thnh Kinh c ni: "Loi vt ܮc sng to ra Nj lm bn vi loi ngܩi", v thc t nhiu loi vt th hin cc ǥc tnh m con ngܩi cn phi hc hi. Th d thy mt n cn trng nh ong v kin c th ha hp thnh tng on, con ngܩi cng hiu ܮc s quan trng ca s on kt; nhn mt con ch trung thnh, chng ta cng liu ng gi tr ca s trung thnh trong cuc ǩi; v ngm n c li, cng thy s ha iu v trt t ca vn vt. Nu nhn loi chng ta c tip tc lng ph mi th trn tri t v git hi loi vt, chng ta s mt nhng ngܩi bn chn qu nht ca mnh m tri ban cho, v hnh tinh xinh p ny s tr thnh mt ni khng th ܮc. Cc trit hc gia v vn vt hc khng ngng nhc nh rng khng c loi vt trn tri t, ǩi sng con ngܩi trn tri t ny s tr nn nhm chn. V s v minh, nhn loi lm nhiu iu thng tn cho a cu, k c vic nhim khng kh, nܧc v t ai, cht cy ph rng v khai thc t ai ba bi. V nhng vic ny, nhiu sinh mng k c loi vt, tho mc v cc hi sn gp nhiu nguy c. V mi chng sanh trn th gii v v tr c tng quan mt thit vi nhau, cng nhiu cy ci b dit chng v rng cng t, dܫng kh (O2)trong khng kh cng gim v thn kh (CO2) s gia tng. Cho nn, khi khng kh cng xu, mi sinh vt s km khe mnh v c th cht na. Vng hy dit s gy nguy hi cho tri t. Chng ti mong rng mi ngܩi hy lp tc NJ cao cnh gic hn Nj cu nguy tri t thot khi thin tai ny, v hy dng tr hu v tnh thng ca mnh Nj to dng mt k nguyn mi trn a cu ny.