Ấn bản Anh ngữ "Thư Tín Thầy Trò, Tập 1" là tuyển tập thư từ giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và đệ tử cũng như những người tu hành khác. Mỗi lá thư đều có tính cách khai ngộ. Câu trả lời thấm thía của Sư Phụ đã giải đáp mọi thắc mắc trong chúng ta, nêu rõ những thiếu sót và làm sáng tỏ những bối rối trong sự tu hành. Nội dung của "Thư Tín Thầy Trò" rất rộng rãi, phong phú, gồm nhiều chi tiết về tâm linh, từ việc thanh tịnh hóa tâm trí đến việc tạo dựng sự hòa thuận giữa những người thân yêu. Trí huệ của Sư Phụ như ngọn hải đăng soi hướng cho chúng ta tiến lên trên con đường tu học.

Sự quan tâm tỉ mỉ và ân điển vô hạn của Thanh Hải Vô Thượng Sư đối với đệ tử được thể hiện rõ rệt qua lời thư. Những câu chuyện được kể trong tuyển tập "Thư Tín Thầy Trò" là có thật, làm bằng chứng rõ rệt cho tình thương bao la của Sư Phụ và lực lượng Ngài có khắp mọi nơi. Tình thương bền vững như suối nguồn giữa Thầy và trò hiện rõ qua những bức thư, khiến người đọc không khỏi bùi ngùi xúc động, tăng trưởng niềm tin, và có thêm can đảm để đối chọi với những thử thách trong sự tu hành cũng như trong đời sống hàng ngày.

Mạng lưới sau đây : http://www.godsdirectcontact.org/eng/news/121/es1.htm

*Băng Thâu Hình Mới Nhất   *Băng Thâu Âm Mới Nhất