Sách Biếu của Sư Phụ Qua Nhiều Ngôn Ngữ Khác Nhau Hiện Có Trên Hệ Thống Internet!

 

Thông Điệp Ngắn

 

Để độc giả có thể tức khắc tìm được giáo lý vô giá của Thanh Hải Vô Thượng Sư, cùng với tóm lược tiểu sử cuộc đời của Ngài, hợp tuyển của các bài thuyết giảng cũng như là một đoạn ngắn giới thiệu về Pháp môn Quán Âm, sách biếu "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ" đã hiện có trên trang mạng dưới đây trong năm mươi ngôn ngữ. Để đọc trực tiếp trên tuyến vi tính, xin mời quý vị đến viếng một trong những trang mạng dưới đây:http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org/booklet (Úc Châu)
http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (Hoa Kỳ)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm
(Formosa)

Những trang mạng này được thiết kế để độc giả có thể đọc sách biếu trực tiếp trên tuyến vi tính. Hoặc có thể được tải xuống dưới dạng tư liệu PDF để được đọc hoặc in lại dễ dàng từ máy vi tính cá nhân (chi tiết hướng dẫn tải sách biếu có sẵn tại trang mạng thứ hai bên trên). Nhu liệu cần thiết duy nhất là Acrobat Reader. Nếu nhu liệu này không sẵn có trong máy vi tính, quý vị có thể theo hướng dẫn trên trang mạng để tải xuống miễn phí.