Ký Sự Ðạo Tràng

Rừng Bạch Hoa --
Hoa trắng chao mình theo gió nhẹ
Núi đồi mênh mang,
Giữa rừng cây lối mòn thanh vắng .


Vườn Trúc --
Gió nhẹ nắng hồng, thiền nơi vườn trúc.
Một khắc giây
Mươi năm đà khuất bóng.

 


Cầu Cửu Khúc --
Trời cao in bóng bên cầu Cửu Khúc,
Cá chép ngẩng đầu tấu nhịp hoan ca.
Mừng đất Tây Hồ hóa ra tiên cảnh!


Mời bạn đến mạng lưới sau đây để thưởng thức hình ảnh đặc biệt và sống động của "Mùa Xuân Tây Hồ":

http://www.Godsdirectcontact.org/hsihu/

Vườn Quốc Tế --
Hương thơm ngát, trái tim rào rực,
Hoa Tiên Tử
Phủ khắp vườn rộn rã sắc hương.
Vườn Âu Lạc --
Suối Cam Lồ quanh co trong vắt,
Tiếng nước róc rách,
Rũ sạch trần ai.