Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, California, Hoa Kỳ
(Nguyên văn Anh ngữ)

Băng thâu âm với phụ đề: tiếng Anh, tiếng Âu Lạc, tiếng Nam Dương, tiếng Tây Ban Nha

Ðôi khi chúng ta đến đây với một sự lựa chọn rất, rất là đặc biệt. Nhưng khi xuống đây rồi chúng ta quên mất. Cho nên cái mà chúng ta đặc biệt chọn trên Thiên Ðàng trở thành như một chướng ngại hoặc gánh nặng trong cuộc sống ở đây. Nhưng thật ra ân sủng đến qua nhiều đường lối, nhiều hình thức khác nhau. Tiếng Anh người ta nói là: "Cây mạnh nhất mọc ở chỗ đất khó trồng nhất."

Cho nên chúng ta không nên chú tâm vào cái mà chúng ta đã chọn hoặc những cái kêu bằng bất lợi mà chúng ta nghĩ rằng mình có. Bởi vì dầu sao tất cả cũng chỉ là ảo tưởng. Thay vào đó, nên chú tâm vào cái mà chúng ta muốn kiến tạo trong đời, những cái mình đang có thay vì những cái mình không có. Vô số những cái chúng ta không có, nhưng rất nhiều cái chúng ta có mà chúng ta biết, và cũng rất nhiều cái chúng ta có mà chúng ta không biết. Thành ra, chúng ta có rất nhiều để dùng.

Khi còn trẻ, vì tôi nhỏ con cho nên nhiều người hay chọc ghẹo làm tôi rất buồn. Nhưng sau đó, một thời gian sau, tôi gặp những người rất thích tôi vì tôi nhỏ con. Tôi nhận thấy những người kia không tốt. Cho nên thật ra, tất cả mọi việc ở đời đều có mục đích.

Ðôi khi trước khi đến thế giới này, chúng ta đã chọn phương cách khó hơn để tu hành. Chúng ta nói: "Ðược, tôi muốn làm người thấp hơn hoặc người mập hơn, hoặc một người cao bất thường." Hoặc là: "Tôi muốn làm một người tàn tật để trả, tiến lẹ hơn trên đường tìm Thượng Ðế, hoặc để giúp người khác tìm thấy Thượng Ðế trong cùng hoàn cảnh như tôi, để giúp đỡ những người cùng chung cảnh ngộ." Nhưng khi xuống đây, chúng ta đeo vô bộ óc con người, rồi bắt đầu so sánh mình với những người khác. Chúng ta bắt đầu có mặc cảm, bắt đầu cảm thấy rằng sự lựa chọn của mình bây giờ quá ư bất lợi. Nhưng đó chỉ là đầu óc nghĩ như vậy.

Chúng ta là Thượng Ðế, và khi trở về Thiên Ðàng hay khi thật sự khai ngộ, bề ngoài của chúng ta như thế nào cũng chẳng có nhằm gì. Chúng ta không còn cảm thấy khó chịu. Ðiều chính yếu là khai ngộ, khai ngộ sâu xa để có thể tìm thấy Thiên Ðàng ngay bây giờ, để biết rằng không có gì thật sự là mình. Ngay cả sắc đẹp hoặc khuyết tật bên ngoài cũng không phải là mình. Những thứ này không phải là chúng ta mà chỉ là quần áo.

Cho nên điều quan trọng là khai ngộ, ngoài ra không còn gì khác. Rồi tất cả những cái khác sẽ đến.