Kính gửi:
Hội Quốc Tế
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Kính,

Southern Santiago Protection Center
AV. Pedro Montt 1902, Santiago
Telephone: 5543783/5568014


Santiago, tháng 3, 2001

Thay mặt cho Bệnh Viện Khám Ðường do chúng tôi điều hành, và những chuyên viên y khoa đã hết lòng tận tụy trong việc giúp đỡ các tù nhân mang bệnh AIDS cũng như là tất cả các tù nhân của Khu 3, vùng A và B, chúng tôi xin thành thật cảm tạ quý vị đã đến tổ chức một buổi hội thảo thiền định tại trung tâm của chúng tôi vào ngày 12 tháng Ba, và đã cung cấp cùng ủy lạo tối đa về vật chất cũng như tinh thần cho bệnh viện. Chúng tôi vô cùng cảm động về tình thương và sự chăm sóc của quý vị dành cho các tù nhân.


Sau đây là bảng liệt kê
những phẩm vật được đóng góp:
. 40 chiếc ghế nhựa di động
. 1 bàn bóng bàn
. 1 máy CD "Aiwa"
. 6 cây vợt bóng bàn
. 12 quả banh bóng bàn
. 2 quả banh túc cầu
. 80 đôi vớ
. 40 bàn chải răng
. 40 hộp kem chải răng
. 40 cục sà bông
. 40 chai thuốc gội đầu
. 120 dao cạo
. 40 thỏi sô cô la .
. 40 hộp bánh
. 80 cây viết chì
. 40 cây cọ sơn màu nước
. 3 hộp sơn màu dầu
. 2 ram giấy hội họa
. 120 cây viết màu
. 40 quyển tập 100 trang
. 40 khăn tắm
. 6 bộ cờ chess
. 18 kiện giấy vệ sinh
(mỗi kiện 6 cuộn)
. 5 kí lô chanh
. 2 bộ "Bí Quyết Tức khắc Khai ngộ Tập 1, 2 và 3" (tiếng Tây Ban Nha)
. 1 bộ sách "Sư Phụ Kể Chuyện" (tiếng Tây Ban Nha)
. 70 cuốn sách biếu "Bí Quyết Tức khắc Khai ngộ" (tiếng Tây Ban Nha)
. 1 CD kinh tán Phật củaThanh Hải Vô Thượng Sư
. 1 quyển Lời Hay ý Ðẹp của Thanh Hải Vô Thượng Sư (tiếng Tây Ban Nha)
. 1 bộ băng thâu âm Hallelujah
. 4 băng thâu âm bài giảng pháp của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Mễ Tây Cơ

Những phẩm vật liệt kê trên đây đã giúp ích rất nhiều trong các khóa học mà chúng tôi đã tổ chức cho tù nhân, như là: Thói quen Vệ sinh Cá nhân, Nghệ thuật, Thể thao, Ðọc sách và Văn chương, Thư dãn Tinh thần và Thiền định. Những hoạt động tình thương và sự chăm sóc của quý vị đã giúp tăng trưởng phẩm chất đời sống của các tù nhân. Thêm một điều nữa chúng tôi xin đặc biệt nhấn mạnh: Những tù nhân đã sẵn sàng chấp nhận và rất hăng hái tìm hiểu học hỏi pháp Thiền Phương Tiện mà quý vị đã truyền đạt cho họ.


  Kính thư,

Patricia Gaete Orostica
Chuyên viên Phân Tâm Học

Jorge Martinez
Giám Ðốc, Bệnh Viện Khám Ðường
Thư Cảm Tạ

(Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)