~ Ðưa Con Về Bờ Giác Ngộ
(Nguyên văn tiếng Anh)
Ôi, Sư Phụ của con,
Muôn vàn đội ơn Ngài.
Khi con lạc loài trong đêm tối,
Tình thương Ngài soi đường dẫn lối.
Khi tim con đơn côi,
Tình thương Ngài sánh bước chung đôi.
Khi con cần người bạn,
Con gọi Ngài từ tiếng vọng con tim.
Tình thương Ngài từ thế giới Siêu Nhiên,
Chăm sóc con như thiên thần từ ái.
Tình thương Ngài, lòng từ bi quảng đại,
Yêu thương con đến bất tận muôn vàn.
Tình thương Ngài, vang từ cõi ngút ngàn,
Xoa dịu con mọi đớn đau sầu muộn.
Tình thương Ngài, nhịp tim con vang vọng,
Là cuộc đời, là cứu rỗi của con.
Tình thương Ngài, ôi cao cả thiêng liêng
Linh hồn con chứa chan niềm chân phúc.
Sư Phụ kính yêu ơi!
Cho con làm đứa trẻ,
Trong vòng tay của Mẹ,
Trong biển cả tình thương ...
Vĩnh viễn, Amen...

Người viết: Dilip Gautam, Nepal, đệ tử đầy tình thương của Sư Phụ.
Thọ Tâm Ấn ngày 1 tháng 5 năm 2000,
luôn vui sống trong tình thương và sự gia trì bất tận của Ngài.