Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới
P.O.Box 9, Hsihu, Miaoli, Formosa, R.O.C.
P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

*Nếu không có liên lạc viên trong vùng, xin vui lòng liên lạc với liên lạc viên trong thành phố hoặc nơi quốc gia gần quý vị nhất.
*Danh sách liên lạc viên có thể thay đổi thường xuyên; muốn xem danh sách mới nhất , http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm


Nhà In Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ðài Bắc, Formosa.

Ðiện thư: smchbooks@godsdirectcontact.org
Ðiện thoại: (886) 2-87873935 \ Fax: (886) 2-87870873


Ban Kinh Sách S.M.:
Ðiện thư: divine@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-240-352-5613 or 886-943-802-829
(Kính mời quý vị tham gia phiên dịch sách báo Sư Phụ ra nhiều ngôn ngữ khác.)


Tiệm Sách của Trung Tâm L.A.
Ðiện thư: vole@earthlink.net
Fax: 1-909-738-9992


Chương Trình Thơ Nhạc "Tình Yêu & Tâm Linh"

Ðiện thư: art&spirituality@Godsdirectcontact.org
Fax : 1-413-751-0848 (USA)


Ban Giải Ðáp Tâm Linh:
Ðiện thư: lovewish@Godsdirectcontact.org
Fax: 886-946-730699


Ban Kinh Sách S.M.

Ðiện thư: smcj@ms34.hinet.net
Ðiện thoại: 886-2-87910860 \ Fax:886-2-87911216


Ban Báo Chí:

Ðiện thư: lovesrc@Godsdirectcontact.org

Fax: 1-801-7409196 or 886-946-728475


Phi Châu
Angola Trung Tâm
luandacentre@yahoo.com
Benin: Trung Tâm 229-383-982
smbenin@yahoo.fr
Cameroon: Trung Tâm 237-9-865026
smcameroon@yahoo.com
Ghana: Trung Tâm 233 27 607 528
smghanac@yahoo.com
Kenya: Trung Tâm 254 55 00 46
atmoske@yahoo.com
R.S.Africa:
Cape Town Trung Tâm 27-83-952-5744
capetowncentre@yahoo.com
Durban Trung Tâm 27-31-368-7759
durbancentre@yahoo.com
Johannesburg Mr. Gerhard Vosloo 27-11-880-0349
ghvosloo@mweb.co.za
Mr. Gilbert Kamgain 27-82-754-3840
gkamgain@yahoo.com
Mrs.Tracey Ho 27-11-6402085
sajhbcenter@pchome.com.tw
Togo:
Kpalime Trung Tâm 228-4-410-948
Lome Trung Tâm 228-2-222-864
smtogo@yahoo.com


Mr. David Chine 228-2-215-551
Uganda:
Kampala Mr. Samuel Luyimbaazi 256-7764-9807
lukiise@yahoo.com
Mauritius:
Port Louis Mr. Liang Dong Sheng 230-208-1758
smmaurice@email.com
Ms. Josiane Chan She Ping 230-242-0462smchmauritius@yahoo.com
Châu Mỹ
Argentina:
Buenos Aires Ms. Mabel Alicia Kaplan 54-11-4-545-4640
innermelody@vianw.com.ar
Bolivia:
Santa Cruz Adalina da graca munhoz 591-337-2039
adamunhoz@hotmail.com
Trinidad Mr. Wu Chao Shien 591-4625964
Brazil:
Belem Mr. Wei Cheng Wu 55-91-223-9414
Recife Ms. Salma Casierra Alvarez 55-81-3262912
San Paulo Trung Tâm 55-11-5579-1180
55-11-3884-3155
brcenter@hotmail.com
Trung Tâm Liên Lạc 55-11-227-4690
55-11-228-7029

formax@ifxbrasil.com.br
Chile:
La Serena Mr. EstebanZapata Guzman 56-51-295992

laserenacenter@hotmail.com
Santiago Trung Tâm Santiago 56-2-6385901
chilecenter@hotmail.com
Trung Tâm Liên Lạc 56-2-6389229
Colombia:
Bogota Mr. & Mrs. Jose Guzman Alonso 57-1-2261245
Costa Rica:
San Jose Trung Tâm San Jose 506-2200-753
Ms. Laura Chen 506-363-2748
lauracr@racsa.co.cr
lauracmesa@hotmail.com
Honduras:
Tegucigalpa Ms. Edith Sagrario Ochoa 504-2250120
Mexico:
Mexicali Ms. Sylvia Lagrange 52-65-684575
eternalmaster2002@yahoo.com.mx
Mexico D.F Mexico D.F Trung Tâm 52-55-5752-7472/5639-3506
kamel@avantel.net
Mexico State Trung Tâm Liên Lạc 52-55-5852-1256
tecenter@sinfin.net.mx
Monterrey Mr. Roque Antonio Ledl Suffo 52-8-379-0897
mtycenter@starmedia.com
Nicaragua:
Managua Mrs. Pastora Valdivia Iglesias 505-248-3651
roxanavet@hotmail.com
Panama: Trung Tâm 507-236-7495
Ms. Maritza E.R. de Leone 507-260-5021
mrleone@hotmail.com
Paraguay:
C.D. East Mr. Zhi-Lu Tsao 595-61-502034
jscmike@fnn.net
Peru:
Cusco Ms.Patricia Kross Canal 51-54-232682
patrickross47@hotmail.com
Lima Trung Tâm Lima 51-1-4716472
lvalenciap@bonus.com.pe
Mr. Edgar Nadal & Ms. Teresa de Nadal 51-1-4667737
chinghailimaperu@hotmail.com
Mr. Victor Carrera 51-1-2650310
Puno Ms. Mercedes Rodriguez 51-54-353039
punocentroperu@yahoo.es
Trujillo Mr. Luis Rebaza 51-44-260871
larv@terra.com.pe
Salvador:
San Salvador Mr. Manuel Menjivar 503-216-9413
quijano_manuel@yahoo.es
Trinidad Island: Mr. Ray Alibocus 1-868-637-1054
alibocus@tstt.net.tt
Canada:
Edmonton Mr. Brian Hokanson 1-780-444-6568
Mr. & Mrs. Dang Van Sang 1-780-963-5240
xdang@powersurfr.com
Kingston Mr. Quang Thanh Le 1-613-384-3295
London Trung Tâm 1-519-438-3702
uniself@yahoo.com
Montreal Trung Tâm 1-514-277-4655
Ms. Euchariste Pierre 1-514-277-2717
p_euchariste1@sympatico.ca
Mr. Hung The Nguyen 1-514-494-7511
nguyenthehung40@hotmail.com
Mr. & Mrs. Nai-Chi Hsu 1-450-647-4871
Ottawa Mr. Le Lam 1-613-260-1698
lam.le-quanyin@rogers.com
Mr. Armand Laplante 1-613-740-1017
Toronto Trung Tâm Toronto 1-416-503-0515
Ms. Diep Hoa 1-905-897-0650
Mr. & Mrs. Lenh Van Pham 1-416-282-5297
hiepham@rogers.com
Trung Tâm Liên Lạc torontocontact@yahoo.ca
Vancouver Ms. Li-Hwa Liao 1-604-541-1530
jsung66@shaw.ca?
Ms.Sheila Coodin 1-604-739-6758
oceanoflove@prismnet.bc.ca
Ms. Nguyen Thi Yen 1-604-581-7230
USA:
Arizona: Trung Tâm Arizona 1-623-581-0725
ArizonaCtr@aol.com
Mr. & Mrs. Kenny Ngo 1-602-404-5341
Arkansas: Mr. Robert Jeffreys 1-501-253-8287

bobj@arkansas.net
California:
Los Angeles Trung Tâm Los Angeles 1-909-674-7814
Mr. & Mrs. Tsung-Liang Lin 1-626-914-4127
tllin54@hotmail.com
Mr. & Mrs. Dong Phung 1-626-284-9994
SanGabriel99@hotmail.com
Ms. Tina Polny 1-714-960-4518
1-714-960-4568
qin-na.polny@mindspring.com
Sacramento Mr. & Mrs. Hieu De Tu 1-916-682-9540
saccenter.ca@usa.com
San Diego Trung Tâm San Diego 1-619-280-7982
quanyinsd@juno.com
Mr. & Mrs.Tran Van Luu 1-619-475-9891
Mr. & Mrs. Tang Thi 1-619-268-8651
San Francisco Trung Tâm San Francisco KHOALUONG@aol.com
Mr. &Mrs. Khoa Dang Luong 1-415-753-2922
Mr.&Mrs. Dan Hoang 1-415-333-9119
sfcenter@hotmail.com
San Jose Ms. Sophie Lapaire 1-650-988-6500
Sophie.Lapaire@eng.sun.com
Mr. & Mrs. Edgar Shyuan 1-408-463-0297

Edgar-Teresa@worldnet.att.net
Mr. Loc Petrus 1-510-276-4631
petrusl2k@earthlink.net
Mr. Jim Su 1-408-253-8516

sumajim@aol.com
Mr.James Kiet Le 1-408-262-8233
elksemaj@yahoo.comjames_le@adaptec.com
Colorado: Ms. Victoria Singson 1-303-986-1248
torahi@ureach.com
Florida:
Cape Coral Mr. & Mrs. Thai Dinh Nguyen 1-941-458-2639
Ms. Trina L. Stokes 1-941-415-3963
tls77@aol.com
Orlando Mr. Michael Stephen Blake 1-407-333-0178
ekalbekim@yahoo.com
Georgia: Trung Tâm/Bhiksuni Chan Mo 1-770-936-9926
GeorgiaCnt@aol.com
Mr. James Collins 1-770-934-2098
Ms. Kim Dung Thi Nguyen 1-404-292-7952
Hawaii: Trung Tâm Hawaii 1-808-735-9180
hawaiictr@hotmail.com
Mrs. Dorothy Kaomi Sakata 1-808-988-6059
DorothySakata@aol.com
Illinois: Mr. Tran, Cao-Minh Lam 1-773-506-8853
caominhlamtran@hotmail.com
Mr. & Mrs. Sang-Yoon Lee 1-773-261-4033
ilovesuma@yahoo.com
Indiana: Mr. & Mrs. Duc Vu 1-317-293-5303
duchanh@aol.com
Kentucky: Mr. & Mrs. Nguyen Minh Hung 1-502-695-7257
FNGUYEN@MAIL.STATE.KY.US
Louisiana: Mr. John L. Fontenot 1-504-483-3234
jlfontenot@hotmail.com
Maryland: Mr. Nguyen Van Hieu 1-301-933-5490
HughMDCenter@yahoo.com
Mr. Robert Ectman 1-301-972-5654
bce94@hotmail.com
Massachusetts:
Boston Boston Trung Tâm 1-978-436-9982
shinemound@earthlink.net
Ms. Gan Mai-Ky 1-508-791-7316
Mr. & Mrs. Huan-Chung Li 1-978-957-7021
Michigan: Ms. Susan Manturuk 1-616-588-6341
manturuk@torchlake.com
Minnesota: Ms. Quach Ngoc 1-612-722-7328
quach001@msn.com
Missouri:
Jefferson Ms. Mary E. Steck 1-573-761-9969
MSteck5208@aol.com
Rolla Mr. & Mrs. Genda Chen 1-573-368-2679
gchen@umr.edu
Nebraska: Ms. Celine Robertson 1-402-483-4067
crobert@lps.org
Nevada:
Las Vegas Ms. Helen Wong 1-702-242-5688
New Jersey: New Jersey Trung Tâm 1-973-209-1651
c_newjersey@yahoo.com
Mr. & Mrs. Nghiem The Trung 1-609-667-3829
albert_nghiem@hotmail.com
Mr.Chang Sheng Chou 1-973-335-5336

JohnChou@ymlusa.com
New York: Mr. & Mrs. Zhihua Dong 1-718-837-4884
dong@phys.columbia.edu
Rochester Ms. Debra Couch 1-716-256-3961
success@coachdebra.com
North Carolina: Mr. & Mrs. Huynh Thien Tan 1-704-535-3789
New Mexico Mr. & Mrs. Nawarskas 1-505-822-1560
anawarskas@hotmail.com
Ohio: Mr. & Mrs. Vu Van Phuong 1-513-887-8597
von@swoca.net
Mr.Gilbert Rivera 1-513-381-4554
wisdmeye@aol.com
Oklahoma: Mr. & Mrs. Tran Kim Lam 1-405-632-1598
LTRAN2292@aol.com
Oregon:
Portland Ms.Vera Looijenga 1-503-234-1416
Mr. & Mrs. Minh Tran 1-503-614-0147
orcenter@hotmail.com
Ms. Youping Zhong 1-503-257-2437
youping320@yahoo.com
Pennsylvania: Mr. & Mrs. Diep Tam Nguyen 1-610-352-7787
DiepAshleyPa@AOL.com
Mrs. Ella Flowers 1-215-879-6852
Texas:
Austin Trung Tâm Austin 1-512-396-3471
jjdawu@yahoo.com
Mr. Dean Duong Tran 1-512-989-6113
tranduongdean@yahoo.com
Dallas Trung Tâm Dallas 1-214-339-9004
DallasCenter@yahoo.com
Mr. Tim Mecha 1-972-395-0225
mechat@email.msn.com
Mr. Weidong Duan 1-972-517-5807
water96@yahoo.com
Mr. Jimmy Nguyen 1-972-206-2042
DallasCenter@hotmail.com
Houston Trung Tâm Houston 1-281-893-8300
Ms. Carolyn Adamson 1-713-6652659
caroltex@interserv.com
Mr. & Mrs. Charles Le Nguyen 1-281-370-3898
DNguyen376@aol.com
Mr. & Mrs. Robert Yuan 1-281-251-3199
Robert.Yuan@compaq.com
San Antonio Mr. Khoi Kim Le 1-210-558-6088
Virginia: Trung Tâm 1-703-941-0067
Mr. & Mrs. Hua Phi Anh 1-703-978-6791
anhhly@dotplanet.com
Virginia Beach Mr. David Young 1-757-588-8468
davidkyoung@hotmail.com
Washington:
Seattle Mr. Ben Tran 1-425-643-3649
benptran007@hotmail.com
Mr. Edward Tan 1-206-228-8988
edtan@usa.com
Wyoming: Ms. Esther Mary Cole 1-307-332-7108
sumaemc@yahoo.com
Puerto Rico
Camuy Mrs.Disnalda Hernanadez Morales 1-787-262-1874
disnalda@caribe.net
San Juan Ms. Shanti Ragyi 1-787-723-7138shantiragyi@hotmail.com
Á Châu
Armenia: Mr. Armen Hovhannisyan 374-1-227303

armenhovhannisyan@hotmail.com
Formosa:
Taipei Trung Tâm Taipei 886-2-23757527
smchtpe@ms33.hinet.net
Mr.Chuan-Ping Yang 886-2-23756784
Mr.Chiu Min Fen 886-2-23890885
Miaoli Mr. & Mrs. Chen Tsan Gin 886-37-221618
Mr.Chu Chen Pei 886-37-724726
Kaohsiung Mr.Yuan Hua Wu 886-8-7562020
Hong Kong Trung Tâm 852-27495534
Hong Kong: Trung Tâm Liên Lạc 852-26378257lovequanyin@hotmail.com
India:    
Mumbai Mr. Suneel Ramaney 91-22-282-0190
trust_god@rediffmail.com
Mr. Ashok Sinha 91-33-655-6741
Calcutta
Indonesia: Bali Trung Tâm 62-361-231-040
    begodnow@yahoo.com
Mr. Agus Wibawa 62-81-855-8001
Trung Tâm Jakarta 62-21-6319066
Jakarta smch-jkt@dnet.net.id
Mr. Tai Eng Chew 62-21-6319061
Ms. Lie Ik Chin 62-21-6510218
finance1@ueii.com
Ms. Murniati Kamarga 62-21-3840845
hai@cbn.net.id
Mr.I Ketut P.Swastika 62-21-7364470
Trung Tâm 62-31-5673084
Surabaya ahimsasb@indosat.net.id
Mr. Harry 62-31-594-5868
harry_1@sby.dnet.net.id
Mr. Njo Kwat Gone 62-293-367-031
Magelang Mr. Judy R. Wartono 62-341-491-188
Malang yudi_wartono@telkom.net
Mr. Henry Soekianto 62-341-325-832
Mr. Augustinus 62-274-588-105

Yogyakarta
t.adianingtyas@eudoramail.com
Japan: Gunma Ms. Hiroko Ichiba 81-27-9961022
  truelove@mth.biglobe.ne.jp
Kumamoto Ms. Mochinaga Eiko 81-96-346-2928
  genesis@mb.infobears.ne.jp
Tokyo Ms. Yukiko Sugihara 81-3-3307-1643
  cal13840@pop07.odn.ne.jp
Ms. Yoshie Takeda 81-90-3963-0755y-plus@f6.dion.ne.jp
Korea: Seoul Trung Tâm Seoul 82-2-5772158
  quanyim@unitel.co.kr
Mr. Jong-Cheol Oh 82-2-575-5080
Mr. Yoo Tae In 82-2-795-3927
Pusan Pusan Trung Tâm 82-51-581-9200
  quanin@kornet.net
Mr. Song Ho Joon 82-51-897-4552
Mr. Hwang Sang Won 82-51-805-7283
Mr. Lee Won Suk 82-51-894-6645
Chon Ju Trung Tâm Chon Ju 82-63-274-7553
  Mr. Ji-Hwan Lin 82-63-272-9087
Inchon Trung Tâm Inchon 82-32-244-1250
Mr. Lee Jaea-moon 82-32-244-1250
Daegu Trung Tâm Daegu 82-53-743-4450
chinghaidaegu@hanmail.net
Mr. Kim Ik Hyeon 82-53-957-2858
Mr. Cha Jae-hyun 82-53-856-3849
Mrs. Han Sun-hee 82-53-767-5338
Taejon Trung Tâm Taejon 82-42-625-4801

Mr. Kim Soo Dong 82-42-254-7309
Kwangju Trung Tâm Kwangju 82-62-232-9613
Ms. Kim So-Yeon 82-62-232-5630
Cheju Island Trung Tâm Cheju 82-64-99-6113
Andong Trung Tâm Andong 82-54-821-3043
Mr. Kim Sam Tae 82-54-873-4961
Youngdong Trung Tâm Youngdong 82-54-532-5821
houmri@unitel.co.kr
Chungok Trung Tâm Chungok 82-54-673-1399
chinghai@unitel.co.kr
Macau: Trung Tâm Macau 853-532-231
macau_center@email.com
Trung Tâm Liên Lạc 853-532-995
Malaysia:
Alor Setar Mr. Chiao-Shui Yu 60-4-787-7453
Johor Bahru Mr. & Mrs. Chi-Liang Chen 607-351-6075
supreme2@tm.net.my
Kuala Lumpur Trung Tâm Kuala Lumpur 6-03-9287 3904
klsmch@tm.net.my
Trung Tâm Liên Lạc 6012-259-5290
klgcp@hotmail.com
Penang Trung Tâm Penang 60-4-228-5853
qym99@hotmail.com
Mr. & Mrs. Lin Wah Soon 60-4-642-0370
Mongolia:
Ulaanbaatar Mrs. Luvsan Tsengel 976-11-344-604
Baganuur Mr. & Mrs. Gursad Bayarsaikhan 976-31-21174
Myanmar: Mr. Sai San Aik 951-667427
Nepal:
Kathmandu Kathmandu Trung Tâm 977-1-254-481
chinghai_kathmandu@hotmail.com
Mr. Ajay Shrestha 977-1-473-558
ajaystha@hotmail.com
Pokhara Trung Tâm Pokhara 977-61-28455
chinghai2000pokhara@hotmail.com
Mr. Bishnu Neupane 977-61-21201
neupanebishnu@hotmail.com
Mr. Shiva Bastola 977-61-28255
pokharacenter@hotmail.com
Mr. Raj Kumar Lama 977-61-31413
Philippines: Trung Tâm Manila 632 - 842-8828
manilach@hotmail.com
Singapore: Trung Tâm Singapore 65-741-7001
chinghai@singnet.com.sg
Trung Tâm Liên Lạc 65-846-9237
Sri Lanka:
Colombo Mrs. Suranganie Dayaratne 94-1-889-884
nandi@slt.lk
Thailand:
Bangkok Trung Tâm Bangkok 662-674-2694
Ms. Laddawan Na Ranong 662-591-4571
edasnlad@samsorn.stou.ac.th
Mr. Wu Peir Yuan 66-1-824-8294
Chiang Mai Chiang Mai Trung Tâm 66-53-217-080
Ms. Siriwan Supatrchamnian 66-53-387-126
Had Yai Trung Tâm Had Yai 66-74-368329-30
(c/o 155)
Khon Kaen Trung Tâm Khon Kaen 66-43-261-878


Mr. Paisal Chuangcham 66-43-241-718
Âu Châu
Austria: Trung Tâm Vienna
Chinghai@A1.net
Mr. & Mrs. Nguyen Van Dinh 43-2955-70535
Mr. Shih-Tsung Lu 43-664-3909200
sound@gmx.at
Belgium:
Brussels Mr. Hugo Berton 32-1640-0377
universal@planetinternet.be
Bulgaria: Mr. Ruslan Staykov 3592-575358
oldruslan@yahoo.com
Czech:
Prague Trung Tâm Prague 42-02-6126-3031
prague-center@chinghai.cz
Mrs. Marcela Gerlov? 42-0-608-265-305
Chinghai@chinghai.cz
Greece
Athens Mr. Eric Raza 30-01-6923-133
Razahidah@hotmail.com
Croatia: Mr.Zeljko Starcevic 385- 51- 251081
zeljko@mindless.com
Denmark: Trung Tâm Liên Lạc 45-66-190459
Finland:
Helsinki Ms. Luong Hoang Hanh 358-9-8537455
hoanghanh.luong@luukku.com
Ms. Anne Nystrom 358-9-793902
anne.nystrom@surfeu.fi
France:
Paris Trung Tâm Paris 33-1-4300-6282
Ms. Lancelot Isabelle 33-1-4030-1174
ilancelot@celestialfamily.net
Ms. Ngo Thi Huong 33-1-424-31924
Montpellier Mr. Nguyen Tich Hung 33-4-674-13257
Ardeche Ms. Reynet Jeanine 33-4-753-76232
Germany:
Berlin Trung Tâm Berlin 49-30-3470-9262
berlincenter@hotmail.com
Mr. Christian Bastwoeste 49-30-3470-9262
Duesseldorf Trung Tâm Liên Lạc 49- 5232-68564

49-174 -5265242
ngoc-thao.nguyen@gmx.de
dusseldorfcenter@hotmail.com
Hamburg Trung Tâm Liên Lạc 49-581-15491
HamburgCenter@gmx.de
Munchen Ms. Johanna Hoening 49-8170-997050
ChingHai@aol.com
Ms. Kang Cheng 49-89-3616347
Holland:
Amsterdam Mr. Marcel Mannaart 31-72-5070236
m.mannaart@planet.nl
Mr. Nguyen Ngoc Trung 31-294-41-9783
Vothuong5@cs.com
Hungary:
Budapest Trung Tâm Budapest 361-363-3896
heaven.bud@mail.matav.hu
Mr. Lux Tamas 36-3096-1994
Ms. Dora Seres 36-1379-1924
Gyor Mr. Lehel Csaba 36-9645-6452
clehel@freemail.hu
Ireland:
Dublin Mr. & Mrs. Bernard Leech 353-1-6249050
bernardleech@unison.ie
Norway:
Oslo Mr. Nguyen Ngoc Tai 47-22-612939
tnguyen3@chello.no
Poland:
Szczecin Mrs. Grazyna Plocinizak 48-91-4874953
Warsaw Mrs. To Soszynska 48-22-6593897
mintra@polbox.com
minhtrang4@yahoo.com
quanyin@home.pl
Lodz Ms. Lukaszewska Mariola 48-42-6860037
czakra@interia.pl
Portugal:
Lisbon Mr. Helder Hen Keon Kong 351-21-920-4118
lisbon_center@hotmail.com
Mrs. Deborah e dos Santos 351-0-96-618-7249
quanyindaugther@yahoo.co.uk
Russia:
Moscow Mrs. Leera Gareyeva 7-095-732-08-32
boulgakov@tri-el.ru
Slovenia: Mr. Rastislav Alfonz Kovacic 386-35-814981
dbk@siol.net
Spain:
Madrid Trung Tâm Madrid 34-91-5470366
Ms. Lidia Kong 34-91-7756670
Malaga Mr. Wang Ya-King 34-95-2351521
Valencia Ms. Xi-Chun Wang & Ms. Xin-Lan Yang 34-96-3336208
Mr. Yu Xi-Qi 34-96-3726401
valenciachinghai@yahoo.es
Nhà Hàng Chay 34-96-3744361
Sweden:
Angelholm Mrs. Luu Thi Dung 46-431-26151
hang.nguyen@spray.se
Are Ms. Viveka Widlund 46-647-32097
widlund@hem.utfors.se
Malmo Mr. & Mrs. John Wu 46-40-973452
Stockholm Mr. Mats Gigard 46-8-882207
mats.gigard@telia.com
Uppsala Ms. Premila Perera Ivarsson 46-18-302029
premila.perera@pharmacog.uu.se
Switzerland:
Geneva Ms. Feng-Li Liu 41-22-7973789
gefliu@yahoo.com
Ms. Klein Ursula 41-22-3691550
United Kingdom:
England:
Stoke-on-Trent Mrs. Janet Weller 44-1782-414989
family@weller142.fsnet.co.uk
London Trung Tâm London 44-208-3742743
Trung Tâm Liên Lạc 44-207-4731421
pnl@matters19.freeserve.co.uk
Surrey Mr. Hu Tchang Rong 44-1293-416698
stmchwo@hotmail.com
Scotland:
Edinburgh Mrs.Annette Lillig 44-131-6660319
lillig@btinternet.com
Glasgow Mr. Robert Jackson 44-141-637-7255Robert.Jackson@classicfm.net
Úc Châu
Australia:
Adelaide Mr. Leon Liensavanh 618-8332-6192
leonadelaide@hotmail.com
Brisbane Trung Tâm Brisbane 617-3374-3339
briscentre@hotmail.com
Mr. Gerry Bisshop 617-3847-1646
Mrs. Tieng Thi Minh Chau 617-3715-7230
ctieng@dme.qld.gov.au
Mr. & Mrs. Yun-Lung Chen 617-3344-2519
Byron Bay/ Mr. & Mrs Ray Dixon 612- 66 89 1282
Northern Rivers rayandjulie@linknet.com.au
Mr. & Mrs. Khanh Huu Hoang 61-2-6259-1993
Canberra smcanbra@cyberone.com.au
Trung Tâm Melbourne 613-9890-0320
Melbourne Melbsmch@aol.com

Mrs. Rosemary Nagtegaal 61-3- 9307-6982
Mr. Pham Van Bon 61-3-9470-4573
Mr. Alan Khor 61-3-9857-4239
Trung Tâm Perth 61-8-9242-1189
Perth Mr. David Robert Brooks 61-8-9418-6125
daveb@iinet.net.au
Mr. Ly Van Tri 61-8-9244-7661
Mr. Eino Laidsaar 61-2-9477-5459
Sydney einoforquanyinsydney@yahoo.com
Mr. Hong Bo 61-2-97887588
hongbo_huang@hotmail.com
Tasmania Mr. Peter John Boatfield 61-3-62293878
New Zealand:
Auckland Mr. Anton Toia 649- 419-4470
nzanton@yahoo.com
Mrs. Noelyne No Thi Ishibasi 649-277-9285
takahide@xtra.co.nz
Mrs. Chang-Wu Wong 649-266-6898
Christchurch Mr. Michael Lin 643-343-6918
chaomim@hotmail.com
Hamilton Mr. Glen Vincent Prime 647-849-4442/647-858-3355
hamnzcont@yahoo.co.nz

Tauranga Ms. Joy Daniels 647-544-5268


Phi Châu
Châu Mỹ
Á Châu
Âu Châu
Úc Châu
Linh Tinh