Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Sao Paulo, Ba Tây, Ngày 15 tháng 6 năm 1989 - (Nguyên văn tiếng Anh)

Lấy chồng, lấy vợ không có gì là xấu. Nó chỉ không tốt khi con người dùng đó làm một phương tiện để đắm chìm trong thú vui thể xác. Nếu đôi chồng vợ cư xử với nhau một cách kính trọng, sinh con cái để nối dòng nối dõi, sống trong hòa thuận, nuôi con khôn lớn, chăm sóc cho cha mẹ, và phục vụ cộng đồng xã hội, thì hôn nhân đó là tốt. Nó sẽ khuyến khích chúng ta, cho chúng ta sống trong bầu không khí vững vàng, ổn định. Nó sẽ cho chúng ta một cảm giác tin cậy, ấm cúng, cũng như lòng can đảm và một tinh thần bạo dạn để làm việc, trực diện tương lai. Loại hôn nhân như vậy rất tốt.


Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Nam Vang, Cam Bốt, Ngày 23 tháng 7 năm 1996 - (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 561

Thế giới này có cái tốt trong cả hai hôn nhân và tình bạn. Cái tốt nhất là hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở nhau tới Bản Lai Diện Mục bên trong và sự quan trọng của việc tu hành. Nếu hoàn cảnh hay đời sống vợ chồng luôn luôn nhắc nhở chúng ta tới Bản Lai Diện Mục bên trong và tu hành thì đó là một quan hệ vợ chồng tốt, với tình thương và tình cảm tốt.


Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư, Mã Lai
Ngày 25 tháng 2 năm 1992 - (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 219

Thượng Ðế đâu có hẹp hòi gì mà cấm chúng ta không được yêu chồng hay yêu vợ như chúng ta thường yêu. Thượng Ðế đâu có độc ác gì mà chia rẽ đôi tình nhân yêu nhau để cho họ chứng ngộ được Ngài. Chúng ta phải nới rộng con tim để thương Thượng Ðế và cũng để thương những chúng sinh khác, kể cả người trong gia đình. Nếu có thể thương được những chúng sinh xa cách chúng ta và người lạ đối với chúng ta thì tại sao không thể thương người trong nhà, những người thân yêu gần gũi nhất?


Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư, Tân Gia Ba
Ngày 10 tháng 3 năm 1993 - (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 329

Những vấn đề riêng tư, vấn đề trong gia đình, thấy như không liên hệ tới lãnh vực tâm linh. Nhưng nó có liên hệ. Bởi vì có ích lợi gì cho quý vị, cho tôi, dạy quý vị ngồi thiền và thành Thánh trong khi đời sống quý vị đang đau khổ, chồng quý vị đang cô đơn, phiền não, và con cái quý vị đang buồn bã vì gia đình ly tán. Tôi muốn đem Thiên Ðàng đến bây giờ cho quý vị, không phải địa ngục. Thành thử, bất cứ gì ở thế giới này mà mình có thể dùng được để làm cho cuộc sống khá hơn, để làm đẹp môi trường chung quanh, và để củng cố, làm hôn nhân bền vững, thì làm ơn dùng nó; đừng để nó ràng buộc mình mà chỉ dùng nó mà thôi.

 


Giáo Lý Chọn Lọc

Bản Chất Của Hôn Nhân

Hôn Nhân Thành Tựu Như Thế Nào

Chọn Lối Sống Tốt Nhất


Ðề Tài Liên Hệ: Trên Ðuòng Tu Học