Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Thiền Ngũ Quốc Tế, Long Beach, CA, Hoa Kỳ
Ngày 28 tháng 12 năm 1996 - (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 573

Hôn nhân không có nghĩa là bó buộc, nô lệ. Hôn nhân chỉ là một sự liên hợp giữa hai người. Người này phải khuyến khích người kia. Một số người hiểu lầm do đó mà hôn nhân không thành tựu. Nhưng quý vị phải là người hiểu, thông cảm và cố gắng giải thích. Chỉ khi nào khổ sở quá không làm sao được nữa thì quý vị mới phải nghĩ giải pháp nào thích hợp cho mình và cho người kia, vì sự phát triển tâm linh và an toàn cho quý vị.


Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Thiền Ngũ Quốc Tế, Long Beach, CA, Hoa Kỳ
Ngày 28 tháng 12 năm 1996 - (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 573

Hãy làm một người mà quý vị muốn có, thay vì có một người mà quý vị muốn. Hãy là người như vậy. Nếu muốn chồng mình lãng mạn, tại sao quý vị không như vậy? Rồi ông ta sẽ học, ông sẽ nghe theo. Hoặc nếu quý vị muốn vợ mình tốt, lãng mạn, thì cứ cho bà biết quý vị cần bà cái gì, cho bà biết quý vị thích cái gì, hoặc ra một dấu hiệu rất đặc biệt. Hãy xây dựng tình yêu giữa hai người, khơi dậy những cái tốt nhất trong nhau. Như vậy là hay nhất.


Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Thiền Ngũ Quốc Tế, Long Beach, CA, Hoa Kỳ
Ngày 28 tháng 12 năm 1996 - (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 573

Tình yêu như cây cối, bông hoa, cũng cần phải tưới nước mỗi ngày, tối thiểu cũng vào mùa nắng. Nếu không nó chết. Người ta tưởng rằng, ồ, "tôi yêu em, yêu anh" là nó sẽ được như vậy mãi. Không, không, không, không. Quý vị phải nuôi dưỡng nó qua tấm lòng cống hiến, kết lại tình nghĩa mỗi ngày, qua sự quý chuộng giá trị, tấm lòng thương yêu tử tế của nhau, và giúp người bạn đời của mình phát triển phẩm chất tốt nhất bên trong họ. Ðó mới là hôn nhân thật sự. Ðó mới là bạn đời thật sự.