Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Thiền Tứ Quốc Tế, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ
ngày 24 tháng 12 năm 1997 - (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 604


Nếu độc thân, quý vị bị vấn đề. Nếu có gia đình, cũng bị vấn đề. Nhưng độc thân thì đỡ vấn đề hơn một chút, tôi phải nói như vậy, tự do hơn và có lẽ cô đơn hơn. Khi lấy vợ, lấy chồng, quý vị vui hơn nhưng cũng nhiều phiền não hơn. Ở đời này cái gì mình muốn cũng phải trả giá. Và lối sống nào quý vị cũng cần phải sẵn lòng. Cho nên cứ việc chọn cho mình. Không phải lập gia đình là không thể thành Thánh được.