Do sư huynh đồng tu Lin Ming-chao, Nam Ðầu, Formosa
(Sư huynh Lin là một Ðông y sĩ hiện đang làm việc
tại Bệnh Viện Nam Ðầu, Formosa)

Trong Bản Tin số 114 và 127, có những bài nói về máy đo từ trường (MRT) do một khoa học gia Ðại Hàn sáng chế để thử nghiệm phẩm chất thức ăn cũng như tình trạng sức khỏe và trình độ ý thức con người. Thiết bị này, có thể tiết lộ những tin tức mà mắt thường không thể thấy được, không phải loại máy duy nhất. Những máy móc tương tự, như là máy đo lượng tử (Quantum), máy Châm Cứu Ðường Huyệt Ðạo (Meridian Regulatory Acupuncture - MRA), máy Thử Nghiệm Từ Trường Sống (Life Field Transmitter - LFT), và máy Châm Cứu bằng điện của bác sĩ Voll (Electro Acupuncture of Dr. Voll’s - EAV) một thiết bị để đo lường khả năng dẫn điện của các đường huyệt đạo), cũng được sáng chế tại các quốc gia tiền tiến. Trong cuốn "Năng Lực Chấn Ðộng và Cách Mạng Sức Khỏe", ông Fukano Kazuyuki, một chuyên gia Nhật Bản với bằng tiến sĩ trong ngành khoa học kỹ thuật, đã dùng từ ngữ giản dị để giải thích sự làm việc và ứng dụng của những dụng cụ mà ông gọi là "máy đo làn sóng chấn động lực".

Ông Fukano Kazuyuki tin rằng "tinh túy của vũ trụ" nằm trong một địa hạt mà mắt thường không thể thấy được. Nó gồm có những siêu phân tử mang tên "năng lực vũ trụ", làn sóng của nó di chuyển theo hình xoắn ốc, đã được các máy kể trên tìm thấy.

Tác giả nhận xét rằng nền văn minh hiện tại của Trái Ðất chỉ hiểu biết rằng "vũ trụ là một thế giới vật chất" và "con người chỉ có thân thể vật chất". Nhưng ngược lại, vũ trụ thật sự là hỗn hợp của cả hai "thế giới vật chất" và "thế giới vô hình". Ngoài thân thể vật chất, con người còn có một "thân thể vô hình" (hình thể của sự sống nguyên thủy, là hình thể tâm linh của chúng ta). Tuy nhiên, khoa học hiện đại vẫn chưa đủ khả năng tìm được thế giới vô hình và thân thể vô hình. Do đó, không đủ khả năng để nhận biết những sự thật về vũ trụ và con người. Trong những năm vừa qua, các máy đo chấn động lực đã trở thành những dụng cụ tiên phong để hướng dẫn nền văn minh con người đến sự hiểu biết thế giới vô hình, và cũng là những dụng cụ tốt để tìm hiểu sự hiện hữu của năng lực vũ trụ.

Qua sự sáng chế những máy đo làn sóng, thức ăn và nước uống không cần phải thử nghiệm qua phân tích hóa học, hoặc phân tích để tìm sự cấu tạo của chúng theo tiêu chuẩn "năm yếu tố dinh dưỡng chính". Phân tích hóa học tự nó không thể quyết định được ảnh hưởng của thức ăn và nước uống đối với sức khỏe. Những máy đo làn sóng sẽ cung cấp sự phân tích chính xác và toàn diện hơn. Chỉ số chấn động cao cho biết thức ăn được thử nghiệm là tốt hơn cho sức khỏe, trong khi chỉ số thấp có nghĩa là thức ăn này nguy hiểm cho sức khỏe, và thậm chí có thể gây nên bệnh tật.

Những thí nghiệm dùng máy đo làn sóng cho thấy sản phẩm thịt hoặc những thứ có trứng có năng lực chấn động rất thấp và nguy hiểm cho sức khỏe. Rau cải và trái cây dùng nhiều phân hóa học hoặc thuốc sát trùng, và thức ăn có nhiều chất hóa học chứa rất ít năng lực chấn động. Những thức ăn này phá hủy sự quân bình của khoáng chất trong cơ thể, làm hại khả năng tự chữa trị của nó. Do đó, chúng được xem như không tốt cho sức khỏe con người. Nói chung, rau, trái cây và rong biển là những thứ có năng lực chấn động cao, được xem như những thức ăn bổ dưỡng. Một phần nhỏ thức ăn loại này có chỉ số chấn động thấp, có lẽ do số lượng thuốc sát trùng và phân hóa học sử dụng trong khi trồng trọt.

Ứng Dụng Trong Việc Thử Nghiệm Thức Ăn

Tác giả nhận xét rằng nền văn minh hiện tại của Trái Ðất chỉ hiểu biết rằng "vũ trụ là một thế giới vật chất" và "con người chỉ có thân thể vật chất". Nhưng ngược lại, vũ trụ thật sự là hỗn hợp của cả hai "thế giới vật chất" và "thế giới vô hình". Ngoài thân thể vật chất, con người còn có một "thân thể vô hình" (hình thể của sự sống nguyên thủy, là hình thể tâm linh của chúng ta). Tuy nhiên, khoa học hiện đại vẫn chưa đủ khả năng tìm được thế giới vô hình và thân thể vô hình. Do đó, không đủ khả năng để nhận biết những sự thật về vũ trụ và con người. Trong những năm vừa qua, các máy đo chấn động lực đã trở thành những dụng cụ tiên phong để hướng dẫn nền văn minh con người đến sự hiểu biết thế giới vô hình, và cũng là những dụng cụ tốt để tìm hiểu sự hiện hữu của năng lực vũ trụ.

Mục Lục