Do chuẩn đồng tu Li, Trung Hoa Ðại Lục

Ngày 9 tháng 2, 2002

Sư Phụ Thanh Hải thương kính,

Xin gửi đến Sư Phụ lời chúc mừng từ một đệ tử tại Trung quốc. Nhân dịp đầu năm, con kính chúc Ngài sức khỏe dồi dào, thành công và có được niềm vui trong công việc truyền bá Chân lý.

Tết Âm lịch vừa qua, con bị trở ngại về công việc làm, khiến con và gia đình thêm nặng gánh. Những vấn đề tài chánh dường như đã quá sức chịu đựng của con. Kinh nghiệm này là một cú nặng nề về tinh thần, và con dã nghĩ đến việc chạy trốn khỏi xã hội cho đến hết cuộc đời. Nhưng khi sắp sửa bước vào hố sâu không còn đường trở lại, con đã đọc được cuốn sách biếu - Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, tại nhà một người đệ tử của Ngài. Giáo lý Ngài đã soi sáng công việc của con, cho con một hướng đi mới trong đời. Sau đó, con quyết định trước tiên sẽ tu pháp Thiền Phương Tiện.

Từ đó, một năm đã trôi qua, trong sự chăm sóc của Ngài, tất cả mọi người trong gia đình, kể cả chính con, được thể nghiệm rất nhiều sự thay đổi tốt đẹp. Con xin tạ ơn Sư Phụ từ tận đáy lòng về việc đã cứu độ cho toàn gia đình con. Con không thể tìm được lời gì để diễn tả lòng tri ân đối với Ngài, chỉ có thể thành tâm tuân theo giáo lý, và hết sức tu hành để đền đáp sự chăm sóc yêu thương của Ngài. Trong thời gian này, con rất nôn nóng chờ đợi Tâm ấn.

Xin kính chúc Ngài một Năm Mới Hạnh Phúc, tràn đầy hỷ lạc!

Ðệ tử của Ngài,
Li