Ngày 13 tháng 2, 2002
(Nguyên văn tiếng Anh)

Kính gửi Thanh Hải Vô Thượng Sư yêu quý nhất,

Xin cám ơn Ngài đã cho tất cả chúng con tình thương và những lời chúc đẹp. Con vô cùng đội ơn Thượng Ðế tối cao, từ bi hỷ xả, Ðức Chúa Trời, đã gửi Sư Phụ tới làm Thầy của chúng con, để nhắc nhở chúng con đến Bản Lai Diện Mục của mình, cho chúng con biết mình là ai, và đưa chúng con trở lại Quê Hương Nguồn Cội. Con ao ước được sống trong ý chỉ thánh thiện của Thượng Ðế.

Từ khi thọ Pháp, ngày 9 tháng 6 năm 2001 tại Florida, con rất thoải mái, vui mừng và sung sướng, vì Sư Phụ đã cho con và gia đình thật nhiều sự gia trì. Sư Phụ luôn luôn đáp lời cầu nguyện của con. Hôm qua, con buồn quá và khóc với Sư Phụ, cầu xin Ngài tha thứ cho những việc làm của con trong quá khứ, bởi vì con nhận thấy mình không là gì cả trước Thượng Ðế tối cao, đấng đại từ đại bi đang ngự trị trong Ngài. Vô Thượng Sư, xin cám ơn Ngài đã tới và nói chuyện với chúng con bằng nhục thể, cám ơn Ngài đã tới trong thân người và cùng lúc trong sự THIÊNG LIÊNG. Cám ơn Ngài đã cho con món quà Khai Ngộ.

Con cầu xin tất cả người dân ở Phi Luật Tân được tỉnh giấc và khai ngộ. Mong sao hòa bình của Thượng Ðế ngự trong trái tim mọi người, hầu sống hòa hợp với tạo vật.

Cám ơn Sư Phụ yêu quý đã thương con và giúp con trở nên khai ngộ. Xin Ngài giúp con biết yêu thương kẻ khác và tất cả những linh hồn còn đang khổ ải.

Với tâm thành và lòng biết ơn,

Maria Linda Cannon