Sách Vừa Ðược Xuất Bản
 

(Quyển III, tiếng Trung Hoa đã phát hành)

Tiếp theo cuốn Thư Tín Thầy Trò, Quyển I, bằng tiếng Anh vừa mới phát hành, một tuyển tập mới gồm thư từ giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và đệ tử cùng những người tu hành khác đã được biên soạn thành quyển III tiếng Trung Hoa. Mỗi lá thư là một sự giác ngộ tâm linh, và câu trả lời thông suốt của Sư Phụ sẽ cho quý bạn một giải đáp khai sáng những câu hỏi trong lòng, cho thấy những thiếu sót lầm lỗi, và đánh tan nhiều hoang mang trong tiến trình tu học. Nội dung phong phú, bao quát gồm đủ thứ đề mục về vấn đề tâm linh, từ việc giữ tâm hồn an ổn tới việc giữ hòa thuận gia đình. Trí huệ của Sư Phụ như hải đăng chiếu sáng đưa chúng ta đi đúng hướng trên con đường tầm đạo.

Tấm lòng quan tâm tỉ mỉ và Ân Ðiển vô bờ bến của Ngài đối với đệ tử đã thể hiện rõ rệt qua những trao đổi thư từ. Những câu chuyện có thật trong sách đã chứng minh tình thương không thể đo lường và lực lượng vô sở bất tại của Sư Phụ. Tình yêu thương dạt dào giữa thầy trò qua những lá thư sẽ làm rung động con tim quý bạn, tăng trưởng niềm tin, và giúp bạn thêm can đảm đối diện với thử thách trong sinh hoạt hằng ngày cũng như trong đời sống tâm linh.

Ðể biết thêm về sách này, xin tới mạng:
http://www.smchbooks.com/eng/books/books.htm (Formosa; tiếng Anh)

Mục Lục