Sách Mới Xuất Bản

Quyển "Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần" gồm những câu nói của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư được đặc biệt chọn lọc từ những buổi thuyết giảng khắp nơi trên thế giới, từ những bài phỏng vấn và từ những cuộc đàm thoại thân mật. Trong sách này, Thanh Hải Vô Thượng Sư giải thích một cách thỏa đáng nhiều đề tài tâm linh khác nhau. Từ ngàn xưa, những bí ẩn về vấn đề sinh tử đã gây nhiều buồn khổ trong nhân sinh. Ðối với những người thành tâm khao khát Chân Lý, mục đích tối hậu là chứng ngộ Sự Thật trong vũ trụ và được trở về Quê Hương Vĩnh Cửu. Ngày nay chúng ta có thể tìm thấy trong tập sách này những câu trả lời cho mọi nghi vấn, ước mong.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nói: "Con đường về Nhà đã được vạch sẵn trong chúng ta từ lâu lắm. Nếu quên bản đồ cứu độ này, chúng ta sẽ mãi bị giam cầm trong vòng sinh tử." Sách này như một cuốn cẩm nang giúp quý bạn dễ dàng bước ra ngoài mê lộ của cuộc đời và biết đường trở về Nguồn Cội.

 


Mới Phát Hành -- Ấn Bãn Tiếng Âu Lạc


( phát hành lần thứ hai)

Xin xem thêm trong mạng lưới: : http://www.godsdirectcontact.org/aulac/publication/

Ngoài ấn bản bằng tiếng Âu Lạc "Ta Ðến Tìm Em Dưới Cõi Trần" cũng đã được phát hành bằng Anh ngữ và những ngôn ngữ khác. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
Ðiện thư (fax): 949-738-9992 (Hoa Kỳ)
Ðiện thư: la_bookstore@yahoo.com

Mục Lục