Sư tỷ đồng tu Phenix, Áo Quốc
(Nguyên văn tiếng Anh)

T rần gian tục lụy đẩy đưa
Bao nhiêu điều tôi không thể hiểu.
Dẫu làm hết sức mình
Vẫn gặp bất công, hiểu lầm, đau sót.
Ðể tôi âm thầm khổ
Ðể tôi khóc kêu Trời:
"Con đã làm gì nên tội?"

H ỡi Âm Thanh Thiên Ðàng êm dịu
Nếu vắng tiếng nhạc khoan thai
Vết thương hồn tôi, bao giờ phai!?

Ô i, Sư Phụ diễm kiều của hằng sa tinh tú,
Nếu thiếu Tình Thương vĩ đại của Ngài
Linh hồn con hoài trầm luân, khổ ải!
Nếu ai hỏi tôi muốn gì không
Trong cõi trần, kiếp này, hay kiếp khác
Ðầy những mưu toan và mộng vàng tan nát
Ðầy vô minh cùng khao khát mong chờ ...
Tôi sẽ trả lời...
Thiên Thần Từ ái hỡi,
Chỉ xin được theo Người
Về Quê Hương Nguồn Cội.

Mục Lục    Thơ: Giữ Lại Nụ Cười