Thư Cảm Tạ

Thư Cảm Tạ Sư Phụ
của Nhóm Người Nhận Quà Tết

(Nguyên văn tiếng Âu Lạc)


Thanh Hải Vô Thượng Sư kính mến,

Chúng tôi, một nhóm người Âu Lạc xa quê hương tị nạn tại Montreal, Gia Nã Ðại, nước Gia Nã Ðại nhân đạo nhất thế giới. Chúng tôi mãn nguyện sống trên đất nước này. Tuy vậy, lúc nào chúng tôi cũng nhớ quê hương. Nhất là vào những ngày Tết đến. Chúng tôi thường được Sư Phụ giúp đỡ khẩn cấp mỗi khi trong gia đình chúng tôi bị tai ương, hoạn nạn, hoặc hoàn cảnh ngặt nghèo. Và có nhiều người trong nhóm chúng tôi được nghe Sư Phụ thuyết giảng về Pháp Môn Quán Âm để họ có được một đời sống an nhiên tự tại. Sự giúp đỡ trên về mặt tâm linh và vật chất quý báu, chúng tôi rất ghi ơn.

Sau khi chúng tôi được xem nhiều băng thâu hình, thâu thanh, hình ảnh và các bài báo, thấy Sư Phụ từ bi phát tâm công đức, cứu khốn phò nguy, cứu trợ, phát chẩn, giúp đỡ tất cả nạn nhân bị thiên tai, bão lụt, bệnh tật hiểm nghèo khắp mọi nơi trên hoàn cầu, đặc biệt tại Âu Lạc.

Hôm nay sửa soạn đón xuân Nhâm Ngọ, chúng tôi cùng nhau đi chợ Tết. Chúng tôi tập trung đến gian hàng đồng tu Ban phụ trách đại diện Sư Phụ giới thiệu Pháp Môn Quán Âm để mọi người tiếp điều lành, lánh điều dữ, và tặng cho mỗi người một phần quà để gia đình thêm phần vui xuân, bớt ưu phiền trên đất người.

 

Năm mới Nhâm Ngọ, chúng tôi thành tâm cầu chúc Thượng Ðế ban phước lành cho Sư Phụ sống lâu, vui vẻ, khỏe mạnh để cứu giúp nhân loại qua khỏi tai ương, và Sư Phụ đạt mọi nguyện ước mong muốn.

Montreal, ngày 10 tháng 2 năm 2002
Chúng tôi đồng ký tên.

 

Mục Lục