Thanh Hải Vô Thượng Sư giải đáp tại Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 12 năm 1998 (Nguyên văn tiếng Anh)
(Băng thâu hình số 641)

V: Con là đồng tu mới được một tuần, và con không hiểu rõ một điều về vấn đề cộng tu. Tham thiền là chuyện riêng giữa mình và Thượng Ðế, như vậy giá trị hoặc lợi ích của sự cộng tu thật tình là như thế nào?

SP: Bởi vì cùng một năng lực hỗ trợ cho nhau. Ðôi khi nó cũng có lợi về phương diện vật chất. Thí dụ như, nếu ngồi ở nhà một mình, quý vị hay có khuynh hướng lười biếng, đi qua đi lại, hoặc nằm xuống mỗi khi thân thể bảo. Nhưng lúc cộng tu, vì người nào cũng ngồi, quý vị cảm thấy nằm xuống hơi khó chịu. Nó đỡ chỗ đó. Ðôi khi quý vị thiếu cố gắng. Nhưng trong cộng tu cảm thấy được nâng đỡ nhiều hơn. Giống như đánh banh hay chơi bất cứ cái gì. Làm một đấu thủ giỏi là chuyện riêng của quý vị. Quý vị phải tự huấn luyện, tự mình cố gắng. Nhưng trong một nhóm, quý vị sẽ tập giỏi hơn. Cái gì cũng vậy. Chúng ta phải có một môi trường nâng đỡ, ủng hộ để thành công; vậy thôi. Nếu không, chúng ta đã là Thượng Ðế rồi! Cần gì phải thiền tìm Thượng Ðế? Nhưng đó là cách cho chúng ta chơi, nên mình cứ làm, vậy thôi.

Sự Quan Trọng Của Việc Cộng Tu

Mục Lục