Vào ngày 8 tháng 2, 2002, đồng tu đã đến thăm một nhà trú dành cho người tàn tật. Trong số 147 đàn ông, đàn bà và trẻ em tật nguyền cư trú tại đây, phần lớn không thể tự chăm sóc cho chính mình. Chỉ vài người có thể xử dụng chân tay dị tật của họ để làm những món thủ công.

Với sự ủng hộ của một số người tốt bụng tại địa phương, đồng tu đã phân phát cho những anh chị em thiếu may mắn này những nhu yếu phẩm cần thiết, và trong gương mặt rạng rỡ họ rất sung sướng nhận quà./p>

Một số người không phải đồng tu cũng tham gia hoạt động này. Sách biếu cùng lương thực được phân phối. Những người nhận rất ngạc nhiên thích thú khi biết chúng tôi là những người trường chay và trì ngũ giới.