Sứ giả Quán Âm chỉ dạy Pháp Phuong Tiện cho học viên Trại Cải Huấn Ðào Viên.

Vào ngày 14 tháng 3, 2002, các giáo chức và trại viên Trại Cải Huấn Ðào Viên đã hân hoan chào mừng gần 20 đồng tu Formosa đến tổ chức buổi hội thảo truyền hình và chia sẻ giáo lý Sư Phụ.

Buổi sinh hoạt bắt đầu bằng những lời nói chuyện của các đồng tu khuyến khích các em trại viên hãy trân quý thời gian hiện tại, và kiến tạo một tương lai tươi sáng. Ðồng tu bảo đảm với các trại viên rằng: "Thất bại là mẹ thành công" và "Nhờ trải qua những lỗi lầm mà chúng ta được học hỏi và tiến bộ." Ðồng tu phát biểu từ tận đáy lòng và các trại viên vui vẻ chấp nhận những ý kiến của họ. Sau đó, một sư tỷ đồng tu hướng dẫn mọi người hoan ca, khiến hiện trường tràn ngập bầu không khí vui tươi, ấm cúng. Kế tiếp, các thanh thiếu niên chăm chú xem băng truyền hình "Bước Trên Ðường Tình Thương", với trái tim mở rộng đón nhận những lời đầy trí huệ của Sư Phụ và những bài tường thuật về các hoạt động từ thiện của Ngài. Cuối cùng, một sứ giả Quán Âm đã dạy các người bạn trẻ pháp Thiền Phương Tiện, chuyển đến họ thông điệp của Thượng Ðế rằng một tương lai tươi sáng đang đón chờ. Ðồng tu thành tâm hy vọng những người trẻ tuổi này, những công dân tương lai của Formosa, sẽ có lòng thành theo con đường tu hành để cuối cùng giải thoát!