Khi trong nhà và bản thân sạch sẽ,
Tôi cảm thấy tinh khiết, mát mẻ,
Khi môi trường chung quanh gọn gàng,
Tôi cảm thấy mãn nguyện, nhẹ nhàng,
Khi dọn dẹp cho cửa nhà rộng rãi,
Tôi vui múa, lòng tự do, thoải mái,

Khi tóc và y phục sạch sẽ, đơn giản,
Tôi hãnh diện bước vào đời,
Diễn tả sự dễ thương, niềm vui thuần khiết,
Hòa nhịp với cảm giác trong lòng,
Hy vọng nhắc nhở người,
Tới Thượng Ðế tánh bên trong.
Thế giới là bản vẽ,
Ðang chờ đợi để biến thành kiệt tác.
Nếu chúng ta biết xử dụng công cụ Trí Huệ,
Với những vật liệu ánh sáng, không gian và màu sắc,
Phản ảnh phẩm chất thiên đàng,
Chúng ta sẽ sớm họa một tác phẩm thần tiên
Trên Trái Ðất,
Theo gương Nhà Họa Sĩ tài ba nhất,
Của thời đại chúng ta:
  Vô Thượng Sư Thanh Hải!